Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

DeviceRank: Cost Gosod App Symudol a Thwyll Ymgysylltu

Mae cwmnïau'n buddsoddi llawer o arian mewn datblygu apiau symudol. Lle bynnag mae'r polion yn uchel, mae'n ymddangos bod twyll yn dilyn. Yn ôl adroddiad newydd gan DeviceRank, bydd twyll gosod ac ymgysylltu App Symudol yn costio hyd at $ 350 miliwn i hysbysebwyr yn 2016 Mae Twyll Gosod ac Ymgysylltu AppsFlyer's State yn seiliedig ar dechnoleg DeviceRank ™ y cwmni - datrysiad atal twyll cyntaf y diwydiant i nodi a eithrio twyll ar lefel y ddyfais - ac mae'n cynnwys 500 miliwn

SMS: Sut i Optimeiddio a Thyfu Eich Negeseuon Testun Opt-Ins

Er bod sianeli eraill yn parhau i fod yn fwy poblogaidd, mae un sianel gyfathrebu sy'n parhau i berfformio'n well na phob sianel o ran gyrru traffig manwerthu, rhoddion dielw, ac ymgysylltu ar unwaith. Mae'r sianel honno'n anfon neges destun symudol trwy SMS. Ystadegau Marchnata SMS Mae gan negeseuon testun trwy SMS gyfradd ddarllen o 98% Mae 9 allan o 10 neges destun yn cael eu hagor o fewn 3 eiliad ar ôl eu derbyn 29% o bobl wedi'u targedu i optio i mewn SMS