Llwyddo yn Facebook Marketing Yn Cymryd Dull “Pob Ffynhonnell Data ar Ddec”

Ar gyfer marchnatwyr, Facebook yw'r gorila 800-punt yn yr ystafell. Dywed Canolfan Ymchwil Pew fod bron i 80% o Americanwyr sydd ar-lein yn defnyddio Facebook, mwy na dwywaith y nifer sy'n defnyddio Twitter, Instagram, Pinterest neu LinkedIn. Mae defnyddwyr Facebook hefyd yn ymgysylltu'n fawr, gyda mwy na thri chwarter ohonynt yn ymweld â'r wefan yn ddyddiol a dros hanner yn mewngofnodi sawl gwaith y dydd. Mae nifer y defnyddwyr Facebook misol gweithredol ledled y byd oddeutu 2 biliwn. Ond i farchnatwyr,