Mae gan Mark Maker Social Under A Barrel - Mwy o Ddŵr Cangen, Os gwelwch yn dda!

Yn ddiweddar darllenais y post drosodd yn Eglwys y Cwsmer, a ysgrifennwyd gan Jackie Huba a Ben McConnell (dau o'r bobl graffaf yn y busnes hwn), ynglŷn â'r hoopla drosodd yn Maker's Mark. Mae Maker's Mark yn un brand o dan ymbarél y teulu o gynhyrchion Beam. Fe wnaeth hyd yn oed ein ffrind draw yn Raidious, Dodge Lile, ymuno â rhai arsylwadau craff. Mae'n ymddangos bod Mark Maker wedi penderfynu gwanhau eu cynnyrch i ymestyn rhestr barhaus,

Y Cam Cyntaf mewn Busnes Cymdeithasol: Darganfod

Yn ddiweddar, gorffennais ddarllen (am yr eildro) y llyfr gwych, Social Business By Design: Transformative Social Media Strategies for the Connected Company, gan Dion Hinchcliffe a Peter Kim. Y cwestiwn rwy'n ei glywed yn aml yw “Ble rydyn ni'n dechrau?" Yr ateb byr yw y dylech chi ddechrau ar y dechrau, ond mae'n debyg mai'r ffordd rydyn ni'n diffinio'r dechrau yw'r cam mwyaf hanfodol. Sut mae sefydliad yn mynd ati i integreiddio cydweithredu cymdeithasol a chysyniadau busnes cymdeithasol

Marchnata Brandiau a Chynnwys: Gwyliwch rhag yr Hype

Yn ddiweddar, ysgrifennodd Michael Brito, Uwch Is-lywydd talentog Cynllunio Busnes Cymdeithasol yn Edelman Digital (ac o amgylch wy da) am ddau frand sy'n symud llawer o'u ffocws marchnata i ganolfannau cyfryngau yn ymosodol. Rwy'n ei chael hi'n galonogol bod mabwysiadwyr corfforaethol cynnar yn esblygu eu strategaethau marchnata cynnwys yn llwyfan cyfranogol llawer mwy cyfannol. Yn cyd-fynd â'r newid hwn, fodd bynnag, mae tueddiadau marchnata eraill y dylem eu dilyn gyda llygad beirniadol,

Dyfodol Marchnata yw Dyfodol Marchnata

Yn ddiweddar, cefais gyfle i fynychu ExactTarget Connections 2012, ac ymhlith sawl trafodaeth banel, mwynheais yr un o’r enw Social 2020: What Will Become Of Us? Wedi'i gymedroli gan yr anweledig Jeff Rohrs, VP Marketing Research & Education yn ExactTarget, roedd yn cynnwys Margaret Francis, VP of Social yn ExactTarget, David Berkowitz, VP of Emerging Media yn 360i, Stephen Tarleton, Cyfarwyddwr Global Channel & SMB Marketing Bazaarvoice, a Sam Decker, Prif Swyddog Gweithredol a Sylfaenydd Offeren

Alterian SDL | SM2: Cudd-wybodaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Datrysiad cudd-wybodaeth cyfryngau cymdeithasol yw Alterian SDL | SM2 sy'n rhoi gwelededd i gwmnïau yn eu presenoldeb yn y dirwedd gymdeithasol ac yn datgelu lle mae'r sgyrsiau perthnasol yn digwydd, pwy sy'n cymryd rhan, a beth mae cwsmeriaid yn ei feddwl amdanynt. Mae'r sylfaenydd Mark Lancaster yn esbonio pam mae SDL yn allweddol i ymdrechion marchnata ar-lein eich cwmni: Mae'r offeryn hwn yn cynnwys yr holl rediad o ymarferoldeb melin y mae'r rhan fwyaf o offer yn y marchnata cyfryngau cymdeithasol yn ei gynnig, ond yn mynd yr ail filltir honno.