Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostMarchnata Symudol a ThablediChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Aw, hec. Mae'n debyg y byddaf yn cychwyn busnes marchnata!

Beth ydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n cymysgu cyfradd ddiweithdra uchel â chymdeithas addysgedig iawn (dywed rhai sydd wedi'i gor-addysgu)? Ymgynghorwyr, wrth gwrs. Llawer ohonyn nhw. Wedi'r cyfan, os ydych chi wedi bod mewn marchnata corfforaethol am 25 mlynedd lle buoch chi'n ddigon ffodus i gael eich cyflogwr i dalu i chi ddod yn “feistr gweinyddiaeth fusnes” ychydig cyn iddyn nhw roi'r gorau i'ch talu'n gyfan gwbl ... pwy well i redeg cwmni marchnata !

Mae yna jôc redeg yn ochr asiantaeth busnes - hynny yw, byd anghorfforaethol arbenigwyr marchnata ym mha bynnag swyddogaeth. Y jôc yw hyn: pryd bynnag mae layoff, rydyn ni'n cael mwy o gystadleuwyr. Ac, er nad oes mwy o gefnogwr o entrepreneuriaeth na mi, mae gen i fesur da o sinigiaeth o hyd pan mae cymaint o bobl yn hongian eu graean eu hunain.

Beth yw'r broblem? Profiad. Ym mherchnogaeth busnes, hynny yw, nid ym maes marchnata. Efallai eich bod wedi bod yn ased amhrisiadwy fel dylunydd, ysgrifennwr, neu strategydd ad yn eich sefydliad blaenorol. Ond nid yw'r profiad hwnnw ond yn eich paratoi ar gyfer cynhyrchu pethau y gellir eu cyflawni. Nawr wrth y llyw yn eich busnes eich hun, mae heriau newydd i'w hwynebu. Ac nid dim ond yr amlwg: cyfrifeg, treth, AD, gwerthu, ac ati. Hyd yn oed o fewn y ddisgyblaeth farchnata, mae tasg yr ymgynghorydd yn wahanol iawn i dasg yr arbenigwr mewnol. Rhaid i ymgynghorydd nodi'r problemau a dyfeisio atebion ymhell cyn y gallant ddechrau gweithredu'r cynllun. Yr ymgynghoriad lefel uchel hwn y mae llawer o ymgynghorwyr marchnata, fel y'i gelwir, yn ei chael hi'n anodd ei gyflawni, neu'n ei anwybyddu'n gyfan gwbl.

Beth felly yw'r ateb? A ddylem ni, y gymuned farchnata, herio'r bobl ifanc hyn mewn meddylfryd elitaidd? A yw a dynodiad “arbenigwr marchnata” proffesiynol angen bodoli? Neu a ellid cynllunio rhaglen dyddiadurwr ar gyfer y rhai sy'n ymdrechu cychwyn busnes marchnata?

Mewn sawl ffordd, mae'r rhaglen dyddiadurwr honno eisoes yn bodoli. Mae'n gofyn am un weithred o ostyngeiddrwydd: hunan-ddynodi felly. Dechreuodd mwy nag ychydig o'r ymgynghorwyr marchnata uchel eu parch yr wyf yn eu hadnabod heddiw o dan ddatganiad llai bonheddig - y gweithiwr llawrydd Er ei fod yn llai cyfareddol ar gerdyn busnes, mae llawrydd serch hynny lle mae'r masnachwr medrus - y rhai nad ydynt eto'n barod i hedfan yn unigol - yn ffitio orau ym mecanwaith cyflenwi marchnata ar gontract allanol. Nid fel dirywiad llym i alwad lai, ond wrth baratoi ar gyfer rôl nad yw ef / hi eto'n barod i'w llenwi ... ond un diwrnod, rwy'n hyderus y gallai.

Dechreuwch eich busnes, ond dechreuwch ar y dechrau. A, pob lwc.

Nick Carter

Mae Nick Carter yn wirioneddol yn entrepreneur wrth galon. Ef yw awdur Heb ei ariannu, yn ogystal â sylfaenydd AddressTwo, a busnes bach Meddalwedd CRM sy'n darparu offer a phrosesau i entrepreneuriaid reoli eu gwerthiannau ac awtomeiddio eu marchnata.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol