Cadwch Eich Cynnwys yn Ffres! Gan gynnwys Sylwadau

Depositphotos 9775140 s

Nid wyf erioed wedi gwneud cymhariaeth 'ben wrth ben' o bost blog wedi'i ysgrifennu gyda dyddiad ac un heb ddyddiad wedi'i arddangos. Draw yn DoshDosh, Sylwais fod ganddyn nhw ddyddiadau ar sylwadau, ond nid yw'r dyddiad lle i'w gael yn y post ei hun. Rwy'n credu bod hwn yn ddull gwell na fy mlog, lle mae'r dyddiad gennyf yn amlwg iawn yn yr URL a chyda graffig dyddiad. Alla i ddim troi'r cloc yn ôl nawr heb wneud llawer o waith!

Mae busnes a thechnoleg yn symud ar gyflymder mor gyflym fel na fydd post blog sy'n flwydd oed yn berthnasol heddiw. Os gwelaf ychydig o bostiadau blog ar bwnc, byddaf yn aml yn dewis y dyddiad mwyaf ffres yn y pecyn ac yn anwybyddu'r lleill.

Tudalennau Ffres a Chwilio Tudalen

Siawns nad oes llawer o rai eraill sy'n gwneud hyn hefyd, a chredaf fod tystiolaeth yn y canlyniadau chwilio. Chwiliwch Google Blogsearch ac mae'r canlyniadau'n cael eu didoli yn ôl trefn gronolegol. Hyd yn oed o fewn Google, rwy'n aml yn sylwi bod erthyglau mwy newydd yn agosach at frig y canlyniadau. Rwyf hefyd wedi sylwi ar blogwyr eraill sy'n aml yn 'ailgyhoeddi' cynnwys - 2 erthygl bron yn union yr un peth ond un a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Er bod y cynnwys bron yn union yr un fath, mae'r erthygl mwy newydd yn ymddangos yn agos at y brig!

Ffres Tudalen oherwydd Sylw

Ni allaf gredu ei fod yn gyd-ddigwyddiad bod fy mhostiadau mwyaf poblogaidd ar fy mlog yn rhai sydd â chadwyn gyson o sylwadau. Mae cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, fel sylwadau, yn 'adnewyddu' blogbost trwy achosi newid cynnwys y mae'r peiriannau chwilio wedyn yn ei ailgyflwyno. Yn fyr, mae sylwadau'n cadw'ch cynnwys yn 'ffres' i ddarllenwyr ac i'r peiriannau chwilio.

Mae Gwasanaethau Sylw yn lladd eich Ffres

Mae yna eithaf a wefr on y ychydig yn gwneud sylwadau gwasanaethau allan on y marchnad sy'n gwneud yn eithaf an effaith. Mae deall y technolegau hyn yn bwysig, serch hynny!
yn gwneud sylwadau

Sylwch, pan fydd Defnyddiwr yn gwneud cais am eich tudalen (B), bod porwr y defnyddiwr yn gwneud cais am gynnwys y dudalen ac yna cais ychwanegol am gynnwys y sylw. Mae'n eithaf di-dor. Mewn gwirionedd, os oes gennych chi sgwrs fawr, mae'n eithaf braf gan fod y sylwadau'n llwytho ar ôl y dudalen trwy JavaScript (aka ochr y cleient). Mae'r porwr yn rhoi'r darnau at ei gilydd!

Y broblem yw bod Bot Chwilio, peiriannau rhaglennol y peiriannau chwilio Nodyn porwr! Bydd y Bot Chwilio yn gwneud y cais (D) ar gyfer eich tudalen a dyna lle mae'n stopio. Waeth faint o gynnwys gwych neu gynnwys ffres sy'n cael ei ychwanegu trwy'r sylwadau, mae'r Peiriant Chwilio yn anghofus gan nad yw byth yn gofyn am y wybodaeth honno. Mae eich tudalen yn hen ac yn angof.

Mae Gobaith!

Mae'r gwasanaethau hyn yn anhygoel o gadarn ac yn hwyl i'w defnyddio, felly nid wyf yn eu curo'n gyfan gwbl. Yn bersonol, yn syml, nid wyf yn credu bod nodweddion y systemau hyn yn gorbwyso buddion cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ac optimeiddio peiriannau chwilio. Yr ateb yw datblygu Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau ar ochr y gweinydd ar gyfer y gwasanaethau hyn (F). Fel hyn, gall fy ngweinydd gwe arddangos y sylwadau ar gyfer defnyddiwr NEU beiriant chwilio o hyd a bydd fy safle yn elwa ohono.

Gyda llond llaw o'r gwasanaethau hyn ar y farchnad eisoes, mae'n rhaid i chi ofyn i'ch hun:

sut ydych chi'n rheoli a rheoli'r tunnell of eich cynnwys hynny maent yn eich hun?

Os ydyn nhw'n mynd allan o fusnes, sut ydych chi'n adfer y wybodaeth honno? Os penderfynwch adael eu gwasanaeth, sut ydych chi'n adfer y cynnwys hwnnw? Gallai fynd yn hyll!

Rwy'n weithiwr proffesiynol Meddalwedd fel Gwasanaeth, felly rwy'n credu ym buddion cymwysiadau trydydd parti fel hyn ar gyfer rheoli prosesau yn fwy effeithlon. Yn yr achos hwn, rwyf am sicrhau fy mod yn elwa'n llawn o sylwadau a wnaed ar fy mlog, er! Os ydyn nhw'n mynd ar ochr y gweinydd, efallai y byddaf yn rhoi rhywfaint o feddwl drosodd, ond tan hynny rwy'n llywio'n glir.

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Helo Doug,

  ydych chi wedi edrych ar SezWho?
  Rydym yn darparu llawer o ymarferoldeb ychwanegol o ran cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr, ond rydym yn ychwanegu at eich system sylwadau bresennol - nid ydym yn ei disodli. Hoffem gael eich adborth ...

  tedi yn sezwho

  • 3

   Tedi,

   Byddaf yn bendant yn rhoi ail olwg i'ch gwasanaeth. Efallai yr hoffech chi wahaniaethu'ch gwasanaeth yn fwy amlwg oddi wrth y lleill! Rwy'n credu bod llawer o bobl yn meddwl eich bod chi'n guys yn union fel y gweddill.

   Doug

 3. 4

  Bore,

  Mae honno'n erthygl sy'n procio'r meddwl. Rwy'n credu nad yw cael y dyddiad ar y swydd yn gwneud llawer o synnwyr, felly gweithredais hynny fy hun. Nid yw mor anodd â hynny - mae'n rhaid i chi ddiweddaru eich sengl.php a dileu'r cyfeiriadau php at y dyddiad.

  O ran gwasanaethau sylwebu, ni roddais feddwl iddynt erioed. Mae gen i fanila sylfaenol plaen syth yn gwneud sylwadau ar fy safle. Bydd yn rhaid i mi feddwl am hynny hefyd.

  Pwyntiau data,

  Barbara

 4. 5

  A ydych mewn gwirionedd yn dweud ei bod yn iawn cael gwared ar y dyddiadau (ac yr ydych yn dymuno ichi eu cael) oherwydd bod cael dyddiad yn datgelu oedran swyddi hŷn?

  Felly os ydw i'n torri allan y dyddiad dod i ben ar fy ngharton llaeth, onid yw'n difetha?

  Gadewch y dyddiadau ar eu pennau eu hunain (maen nhw'n edrych yn neis yma beth bynnag) ... a pheidiwch ag annog eraill i fabwysiadu'r arfer gwael iawn hwn. Mae'n ddrwg i'r defnyddwyr ac yn y pen draw bydd y rhai sy'n ei wneud yn cael eu bwrw mewn golau gwael.

  Nodyn i blogwyr sy'n ei wneud mor bell â hyn: Os ydych chi eisiau traffig parhaus i'ch blog, daliwch ati i ysgrifennu cynnwys gwych. Peidiwch â dibynnu arnoch chi ddefnyddwyr i gynnal eich traffig ... ish.

  O gwmpas vibes brawychus yn digwydd yma, Doug. 🙁

  • 6

   Helo Matt!

   Rydych chi'n rhoi troelli mor ddrwg arno. Nid oeddwn yn bwriadu casglu o fod yn anonest o bell ffordd. Doshdosh yn safle gwych gyda chynnwys gwych, hen a newydd! Rwy'n credu bod eu herthyglau 'heb ddyddiad' yn caniatáu iddynt aros yn hirach, serch hynny.

   Os ydw i'n ysgrifennu erthygl ar fformiwlâu Excel ac mae'n erthygl wych, y broblem yw bod yr Peiriannau Chwilio yn dod o hyd i erthygl 'mwy newydd' ac yna'n gwthio fy un o'r neilltu. Mae pobl yn ymweld â'm safle ac yn gweld ei fod yn flwydd oed ac maen nhw'n tueddu i chwilio am rywbeth mwy newydd - er y gallai fy nghynnwys fod yn well.

   Dyma'r rheswm pam, os ydych chi'n talu sylw i rai o'r blogwyr gorau (gan ddefnyddio dyddiadau), maen nhw'n tueddu i ail-adrodd eu cynnwys drosodd a throsodd. Mae cynnwys ffres yn cadw traffig y peiriant chwilio i ddod - sy'n eich galluogi i dyfu eich darllenwyr.

   Rwy'n cytuno'n llwyr â chi, bydd cynnwys gwych bob amser yn drech. Rwy'n nodi efallai eich bod chi'n rhoi eich hun dan anfantais trwy 'ddod i ben' cynnwys sy'n dal i fod yn werth sylw!

   Sylwadau gwych, Matt!

   • 7

    sbin lol @ drwg. Dyna un peth rwy'n dda [drwg?] Ar ei gyfer: gweld y gwaethaf o bopeth. (Mewn lleoliad cwmni mae'n sgil gwerthfawr, mae'n osgoi cysylltiadau cyhoeddus gwael ... mae'n ddrwg gen i ... Rwy'n hyfforddi fy hun i weld y cas ac yn cael fy annog bob dydd i edrych am yr ongl waethaf ... felly mae hynny'n tueddu i fod yr hyn rwy'n ei godi.)

    Nid oeddwn wedi ystyried y blogwyr sy'n ail-hash eu hen gynnwys fel post newydd i'w gwneud yn ymddangos yn ffres. Byddwn i, wrth gwrs, yn eu gweld nhw'n cael eu bwrw yn yr un golau pigog. (Golau gwaeth yn ôl pob tebyg, hyd yn oed ... gan fod cysgodol yr arfer hwnnw yn hollol agored.)

    Mewn ymateb i enghraifft Fformiwlâu Excel ... Pe bai'r blogiwr wedi gosod system sylwadau 3ydd parti ac wedi gadael y dyddiadau yn eu lle ac eisiau i'r erthygl aros yn “ffres” byddwn yn awgrymu diweddaru corff y post yn achlysurol bob 3-6 mis. Gan ychwanegu pethau fel “Diweddariad: * Mae Joe Schmo * wedi cynnig 2 * fformiwla amgen ar gyfer cyfrifo morgais *.” (Lle mae'r testun mewn seren wedi'i gysylltu yn unol â hynny.) Bydd hyn yn rhoi hwb “wedi'i ddiweddaru” i'ch tudalen yn y peiriannau chwilio yn ogystal â darparu rhai cysylltiadau ychwanegol â blogwyr eraill (sy'n tueddu i gael eu dychwelyd i greu rhwydwaith ehangach sydd yn ei dro yn arwain at gynnwys / syniadau newydd ... ennill-ennill-ennill o'r fath. Rydych chi'n ennill, mae eich darllenwyr yn ennill, a'ch cyd-blogwyr yn ennill. Byddwn bron â mynd cyn belled â dweud bod y dull hwnnw mor dda i bawb nes ei fod yn GWNEUD y pethau eraill arfer gwael. Maent yn arfer gwael nid oherwydd eu bod yn frith o fwriad gwael (fel y mae ail-frysio cynnwys), ond oherwydd bod opsiynau sydd â mwy o fudd i bawb.)

    Diolch am y sylw dilynol. Rwy'n gonna danysgrifio i'ch bwyd anifeiliaid nawr. 🙂

    (PS Peidio â bod yn nit-picky ... ond uber-peeve arall mae gen i y Systemau Sylw 3ydd parti yn ei drwsio: Erbyn hyn mae gan fy sylw blaenorol hysbyseb-gyswllt Testun ynddo. Fel ysgrifennwr y sylw mae'n fy mhoeni i weld fy sylw wedi'u trosi'n hysbyseb. Oherwydd nad yw pethau fel Disqus yn cael eu llwytho i mewn i gynnwys y dudalen yn ystod y cais cychwynnol i'r gweinydd, nid ydynt yn cael eu “trosi” gan y plug-ins testun-link-ad hynny. Nid wyf yn mynd i ddod allan o hwn yn ddianaf, am I. Rwy'n mynd i lawr yn aneliadau douglasskarr.com fel trolio / achwynydd. lol.)

    • 8

     Dim ond i fod yn ddiogel - hysbyseb Kontera yw hwnnw, nid hysbyseb Cyswllt Testun. 🙂 Mae Kontera yn 'beiriant chwilio yn ddiogel'. Hys du yw Hysbysebion Cyswllt Testun.

     Wnes i erioed feddwl cadw’r sylwadau oddi ar ffiniau ar gyfer hysbysebion Kontera, ond rwy’n hoffi’r syniad hwnnw. Fe wnaf hynny yma mewn munud!

     Diolch Matt!

 5. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.