11 Camgymeriadau i'w Osgoi gyda'ch Ymgyrchoedd Marchnata E-bost

Camgymeriadau E-bost Cyffredin I'w Gwirio

Rydyn ni'n aml yn rhannu'r hyn sy'n gweithio gyda marchnata e-bost, ond beth am y pethau nad ydyn nhw'n gweithio? Wel, 

Os ydych chi am lwyddo gyda marchnata e-bost, dyma rai o'r faux-pas gorau y dylech chi fod yn sicr o'u hosgoi o ran pethau na ddylech eu cynnwys yn eich ymgyrch e-bost.

Fe wnaethant ddarparu 11 mewn gwirionedd! Yr hyn a fwynheais am y rhestr hon oedd bod ganddo lai i'w wneud am algorithmau y mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) gall fod yn defnyddio a mwy am beth fyddai ymateb y tanysgrifiwr. Pan fyddwch chi'n dylunio e-bost o safbwynt y defnyddiwr, mae'r rhain i gyd yn gwneud synnwyr!

 1. Gormod o Eiriau… - gall llethu eich tanysgrifwyr eu harwain i ddad-danysgrifio o'ch e-bost. Byddwch yn gryno, byddwch yn unol â'r targed, ac osgoi defnyddio verbiage diangen.
 2. Llinell Pwnc A Fydd Yn Eich Gweld yn y Ffolder Sothach - mae yna eiriau penodol sy'n codi rhybuddion yn eich darparwr gwasanaeth e-bost (CSA). Ymhlith yr enghreifftiau mae Am ddim, % i ffwrdd, a Nodyn Atgoffa.
 3. Cymeradwyo Gwan - yn ôl astudiaeth gan Boomerang, arweiniodd mynegiant o ddiolchgarwch at gynnydd o 36% yn y gyfradd ymateb ar gyfartaledd
 4. Gormod amdanoch chi - nid oes gan ddarpar gwsmeriaid ddiddordeb ynoch chi, mae ganddyn nhw ddiddordeb yn yr hyn y gallwch chi ei gyflawni ar eu cyfer.
 5. Llinellau Pwnc Twyllodrus - ymddiriedaeth yw'r sylfaen ar gyfer yr holl strategaethau marchnata digidol, peidiwch â rhoi eich busnes mewn perygl dim ond i geisio cynyddu eich cyfradd agored.
 6. Cyfeiriad Anfonwr Dim Ateb - mae defnyddwyr a busnesau eisiau gwybod y gallant ymateb i'ch e-byst. Nodyn ochr ... ein cyfeiriad e-bost ateb yw Dim Ateb ond rydym mewn gwirionedd yn ymateb ac yn ymateb iddo!
 7. Un Delwedd Fawr - heb unrhyw destun rhagolwg a dim ond delwedd gyda dolen, rydych chi'n gofyn am gael eich riportio fel SPAM.
 8. Dolenni wedi'u Torri - does dim byd mor rhwystredig ag agor e-bost, clicio ar y ddolen, a does dim yn digwydd. Dyma'r ffordd gyflymaf i ddad-danysgrifio!
 9. Typos - rydym i gyd yn eu gwneud, ond mae'n costio hygrededd i chi. Cofrestrwch ar gyfer Grammarly a byddwch yn hapus ichi wneud!
 10. Cynnwys Heb Werth - anfon e-byst dim ond i anfon e-byst yw'r ffordd orau o golli tanysgrifiwr. Rhowch werth a byddan nhw'n edrych ymlaen at eich e-bost nesaf.
 11. Gormod o alwadau i weithredu - nid yw gwerthu yng nghyd-destun e-bost bob amser yn darparu gwerth i'ch tanysgrifiwr. Rhowch werth a chyfyngwch y camau yr hoffech i'ch tanysgrifwyr eu cymryd.

Dyma'r ffeithlun llawn!

Beth i beidio â rhoi yn eich e-bost

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.