E-Fasnach a ManwerthuInfograffeg Marchnata

Sut i Fesur, Osgoi a Lleihau Cyfraddau Gadael Cart Siopa Uchel

Rwyf bob amser yn synnu pan fyddaf yn cwrdd â chleient gyda phroses ddesg dalu ar-lein a chyn lleied ohonynt sydd wedi ceisio prynu o'u gwefan eu hunain mewn gwirionedd! Roedd gan un o'n cleientiaid newydd safle y gwnaethon nhw fuddsoddi tunnell o arian ynddo ac mae'n 5 cam i fynd o'r dudalen gartref i'r drol siopa. Mae'n wyrth bod unrhyw un yn ei wneud mor bell â hynny!

Beth yw Gadael Cart Siopa?

Efallai ei fod yn swnio fel cwestiwn elfennol, ond mae'n bwysig eich bod chi'n cydnabod nad gadael pob trol siopa yw pob ymwelydd â'ch safle e-fasnach. Dim ond yr ymwelwyr a ychwanegodd gynnyrch at y drol siopa oedd rhoi'r gorau i drol siopa ac yna na wnaethant gwblhau'r pryniant yn y sesiwn honno.

Gadael trol siopa yw pan fydd darpar gwsmer yn cychwyn proses wirio am archeb ar-lein ond yn gadael y broses cyn cwblhau'r pryniant.

Optimizely

Bydd llawer o siopwyr yn pori ac yn ychwanegu cynhyrchion at drol siopa heb unrhyw fwriad i brynu. Efallai yr hoffent weld is-gyfanswm ar gyfer y cynhyrchion, neu amcangyfrif o gost cludo, neu ddyddiad dosbarthu ... mae yna dunnell o resymau dilys pam mae pobl yn cefnu ar drol siopa.

Sut i Gyfrifo Cyfradd Gadael eich Cart Siopa

Y fformiwla ar gyfer Cyfradd Gadael Cart Siopa:

Cyfradd \: \ lgroup \% \ rgroup = 1- \ chwith (\ frac {Rhif \: o \: Cartiau \: Wedi'i greu \: - \: Rhif \: o \: Cartiau \: Wedi'i gwblhau} {Rhif \: o \ : Cartiau \: Wedi'i greu} \ dde) \ times100

Sut i Fesur Gadael Cart Siopa mewn Dadansoddeg

Os ydych chi'n defnyddio Google Analytics ar eich gwefan e-fasnach, rhaid i chi wneud hynny olrhain e-fasnach setup ar eich gwefan. Gallwch ddod o hyd i'ch cyfradd gadael cart siopa a'ch manylion yn Trosiadau> E-Fasnach> Ymddygiad Siopa:

cyfradd gadael cart siopa dadansoddeg google

Sylwch fod dau fetrig gwahanol:

 • Gadael Cart - siopwr yw hwn sydd wedi ychwanegu cynnyrch at y drol ond heb gwblhau'r pryniant.
 • Gadael y Gwiriad - siopwr yw hwn sydd wedi cychwyn y broses wirio ond heb gwblhau'r pryniant.

Mae yna derm arall yn y diwydiant hefyd:

 • Porwch Gadael - siopwr yw hwn - wedi'i gofrestru'n nodweddiadol - a oedd yn pori'ch gwefan ond heb ychwanegu unrhyw gynhyrchion at y drol a gadael y wefan yn syml.

Beth yw'r Gyfradd Gadael Cart Siopa ar gyfartaledd?

Byddwch yn ofalus gyda cyfartaledd cyfraddau ar unrhyw fath o ystadegyn. Gall eich defnyddwyr fod yn wahanol yn eu galluoedd technegol, neu eu cysylltedd, neu'ch cystadleuaeth. Er bod hon yn llinell sylfaen wych, byddwn yn talu mwy o sylw i duedd eich cyfradd gadael trol siopa.

 • Cyfartaledd Byd-eang - Y gyfradd gyfartalog fyd-eang o adael cartiau yw 75.6%.
 • Cyfartaledd Symudol - 85.65% yw'r gyfradd gadael ar gyfartaledd ar ffonau symudol.
 • Colli Gwerthiannau - mae brandiau'n colli hyd at $ 18 biliwn y flwyddyn mewn refeniw o gerti siopa segur.

Beth yw Cyfraddau Gadael Cart Siopa ar gyfartaledd yn ôl Diwydiant?

Cymerir y data hwn o fwy na 500 o safleoedd e-fasnach ac mae'n olrhain cyfraddau gadael ar draws chwe sector allweddol o Gwerthiantcle.

 • Cyllid - mae ganddo gyfradd gadael trol siopa 83.6%.
 • Di-elw - mae ganddo gyfradd gadael trol siopa 83.1%.
 • teithio - mae ganddo gyfradd gadael trol siopa 81.7%.
 • manwerthu - mae ganddo gyfradd gadael cart siopa 72.8%.
 • Ffasiwn - mae ganddo gyfradd gadael cart siopa 68.3%.
 • Hapchwarae - mae ganddo gyfradd gadael cart siopa 64.2%.

Pam Mae Pobl Yn Gadael Cartiau Siopa?

Ar wahân i'r rhesymau dilys, mae yna bethau y gallwch chi eu gwella yn eich profiad trol siopa i ostwng y gyfradd gadael:

 1. Gwella cyflymder eich tudalen - Mae 47% o siopwyr yn disgwyl i dudalen we lwytho mewn dwy eiliad neu lai.
 2. Costau cludo uchel - Mae 44% o siopwyr yn gadael trol oherwydd costau cludo uchel.
 3. Cyfyngiadau amser - Mae 27% o siopwyr yn gadael trol oherwydd cyfyngiadau amser.
 4. Dim gwybodaeth cludo - Mae 22% o siopwyr yn gadael trol oherwydd dim gwybodaeth am longau.
 5. Allan o stoc - Ni fydd 15% o siopwyr yn cwblhau pryniant oherwydd bod eitem allan o stoc.
 6. Cyflwyniad cynnyrch gwael - Ni fydd 3% o siopwyr yn cwblhau pryniant oherwydd gwybodaeth ddryslyd am gynnyrch.
 7. Materion prosesu taliadau - Nid yw 2% o siopwyr yn cwblhau pryniant oherwydd materion prosesu taliadau.

Rwy'n argymell fy strategaeth fy hun, o'r enw'r Prawf 15 a 50… gael 15-mlwydd-oed merch a merch 50 oed dyn i brynu rhywbeth o'ch gwefan. Rhowch sylw i sut y gwnaethon nhw hynny yn ogystal â pha mor rhwystredig ydoedd. Fe welwch dunnell dim ond trwy eu gwylio! Ni allwch osgoi gadael yn gyfan gwbl, ond gallwch ei leihau.

Sut i Leihau Gadael Cart Siopa

Mae goresgyn y perfformiad siopa yn goresgyn y materion perfformiad, gwybodaeth ac ymddiriedaeth uchod. Gellir gwella llawer o hyn trwy wella eich tudalen ddesg dalu.

 • perfformiad - Profwch a gwella perfformiad eich tudalen ar ben-desg a symudol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi prawf ar eich gwefan hefyd - mae llawer o bobl yn profi safle nad oes ganddo lawer o ymwelwyr ... a phan maen nhw i gyd yn dod, mae'r wefan yn chwalu.
 • ffôn symudol - Sicrhewch fod eich profiad symudol yn well ac yn hollol syml. Mae botymau clir, mawr, cyferbyniol gyda thudalennau syml a llifau proses yn hanfodol i gyfraddau trosi symudol.
 • Dangosydd Cynnydd - dangoswch i'ch siopwr sawl cam i gwblhau'r pryniant fel nad ydyn nhw'n rhwystredig.
 • Galwadau i Weithredu - mae galwadau i weithredu clir, cyferbyniol sy'n gyrru'r siopwr trwy'r broses brynu yn hollbwysig.
 • Llywio - llywio clir sy'n galluogi person i ddychwelyd i'r dudalen flaenorol neu ddychwelyd i siopa heb golli cynnydd.
 • Gwybodaeth Cynnyrch - darparu sawl golygfa, chwyddo, defnyddio, a manylion a delweddau cynnyrch a gyflwynwyd gan ddefnyddwyr fel bod siopwyr yn hyderus eu bod yn cael yr hyn maen nhw ei eisiau.
 • Help - darparu rhifau ffôn, sgwrsio, a hyd yn oed siopa â chymorth i siopwyr.
 • Prawf cymdeithasol - ymgorffori prawf cymdeithasol signalau fel popups ac adolygiadau cwsmeriaid a thystebau bod siopwyr eraill yn ymddiried ynoch chi.
 • opsiynau talu - ychwanegu pob dull talu neu ariannu i leihau materion prosesu taliadau.
 • Bathodynnau diogelwch - darparu bathodynnau o archwiliadau trydydd parti sy'n rhoi gwybod i'ch siopwyr fod eich gwefan yn cael ei dilysu'n allanol er diogelwch.
 • Postio - cynnig modd i nodi cod zip a chael amcangyfrif o linellau amser a chostau cludo.
 • Arbedwch yn nes ymlaen - cynnig modd i ymwelwyr arbed eu trol yn nes ymlaen, ei ychwanegu at restr ddymuniadau, neu gael nodiadau atgoffa e-bost ar gyfer cynhyrchion sydd allan o stoc.
 • Pryder - cynnig gostyngiadau sy'n gysylltiedig ag amser neu gynigion bwriad ymadael i gynyddu cyfraddau trosi.
 • Cofrestru - peidiwch â gofyn am fwy o wybodaeth na'r hyn sy'n ofynnol i'r ddesg dalu. Cynigiwch gofrestru ar ôl i'r siopwr gael ei wirio, ond peidiwch â'u gorfodi yn y broses.

Sut i Adfer Cartiau Siopa wedi'u Gadael

Mae yna rai llwyfannau awtomeiddio anhygoel allan yna sy'n dal ac e-bostio siopwyr cofrestredig ar eich gwefan. Mae anfon nodyn atgoffa dyddiol allan i'ch siopwr gyda manylion am yr hyn sydd yn eu trol yn ffordd wych o'u cael i ddychwelyd.

Weithiau, mae siopwr yn aros i gael ei dalu fel y gallant gwblhau'r pryniant. Nid yw e-byst trol siopa wedi'u gadael yn sbam, maen nhw'n aml yn ddefnyddiol. A gallwch chi wneud galwad gref i weithredu yn eich e-bost i'ch siopwr roi'r gorau i gael eich atgoffa am y drol honno. Rydym yn argymell Klaviyo or Guru Cart ar gyfer y math hwn o awtomeiddio. Mae ganddyn nhw hyd yn oed pori gadael ac nodiadau atgoffa allan o stoc yn eu prosesau awtomeiddio!

Mae'r ffeithlun hwn o Monetate gyda rhai awgrymiadau gwych ar wella eich proses ddesg dalu a lleihau gadael cartiau siopa. Maent yn defnyddio'r term “osgoi” nad wyf yn credu ei fod yn gywir, serch hynny. Ni all unrhyw un osgoi rhoi'r gorau i drol siopa ar eu gwefan e-fasnach.

Sut i Osgoi Gadael Cart Siopa

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

4 Sylwadau

 1. doug,

  Diolch am y wybodaeth. 

  Rwy'n cytuno, mae'n anhygoel nad yw pobl yn “rhoi cynnig ar eu coginio eu hunain” neu'n gwylio eraill yn ceisio prynu.
  Y pwynt arall a darodd adref oedd cuddio'r blwch cod hyrwyddo. Fel rheol, rydw i'n mechnïaeth ac yn ceisio dod o hyd i god neu ddod o hyd i safle arall sydd â chost is. 

  Don

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol