Osgoi cael eich cynnal yn wystlon gan asiantaethau

gwystlon

Mae bod yn berchen ar fy asiantaeth wedi bod yn agoriad llygad i sut mae busnes yn cael ei wneud ... ac nid yw'n eithaf. Nid wyf am i'r swydd hon fod yn swydd sylfaenol gan fy mod yn cydymdeimlo â llawer o asiantaethau a'r penderfyniadau anodd y mae'n rhaid iddynt eu gwneud. Pan ddechreuais gyntaf, roeddwn yn ddelfrydol nad oeddwn i eisiau bod bod asiantaeth - un o'r asiantaethau hynny a oedd yn tagu ac yn pylu cleientiaid, yn gwthio i'w hailwerthu bob dydd, yn abwydo ac yn troi, neu'n codi mwy ar ddalfa wrth iddynt wella.

Rydyn ni wedi cael contract rhydd iawn a alluogodd gleientiaid i adael pan oedden nhw eisiau, ond mae'n ôl-danio arnom ni hefyd - lawer gwaith. Yn lle ei fod yn cael ei ddefnyddio fel rhywbeth allan pan nad oedd pethau'n gweithio, rydym wedi cael sawl cleient i ymuno o dan ein system cyfradd unffurf, gwthio'n ymosodol i gael tunnell yn fwy o waith nag a addawyd gennym, ac yna rhoi'r gorau iddi i osgoi talu amdano i lawr y ffordd. Mae hynny wedi costio llawer o amser ac arian inni.

Wedi dweud hynny, rydym yn dal i gasáu cael negeseuon e-bost fel hyn:

e-bost-gwystl-asiantaeth

Mae hyn yn achosi dwy broblem enfawr. Yn gyntaf, mae'r cleient bellach allan o arian ac yn dibynnu ar yr asiantaeth y gwariodd ei chyllideb gyda hi. Yn ail, mae'r cleient bellach wedi cynhyrfu gyda'r asiantaeth, ac nid yw'r siawns y bydd pethau'n troi o gwmpas yn dda. Mae hynny'n golygu efallai y bydd angen iddynt gerdded i ffwrdd a dechrau drosodd. Proses ddrud na fyddent o bosibl yn gallu ei fforddio.

Yn dibynnu ar y contract gyda'r asiantaeth, gall yr asiantaeth fod yn yr hawl hefyd. Efallai bod yr asiantaeth wedi rhoi tunnell o ymdrech i mewn i bresenoldeb ar y we ac yn gweithio ar gontract lle mae'r cleient yn talu ar gynllun rhandaliadau. Efallai y bydd y wefan yn cymryd amser i raddio'n dda (er fy mod i'n synnu y byddai ymgynghorydd SEO yn cyflogi cleientiaid sy'n cystadlu). Efallai na fydd yn sefyllfa wystlon o gwbl.

Os credwch fod yr asiantaeth yn anghywir ni waeth beth, efallai yr hoffech wirio eich contractau. Er enghraifft, os ydym yn allanoli animeiddiad i asiantaeth, mae'n debyg na fyddwn ond yn cael y fideo allbwn yn ôl. Nid yw'r mwyafrif o asiantaethau'n darparu'r ffeiliau After Effects amrwd oni bai bod hynny'n rhan o'r cytundeb. Os ydych chi am gael golygiad i'r animeiddiad, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl at yr asiantaeth ffynhonnell a chael contract arall ar waith.

Sut i Osgoi Sefyllfa Gwystlon Asiantaeth

Mewn marchnata digidol, byddem yn argymell eich bod bob amser yn mynd i berthynas â'ch asiantaeth gan wybod y canlynol:

  • Enw Parth - pwy sy'n berchen ar yr enw parth? Byddech chi'n synnu faint o asiantaethau sy'n cofrestru enw parth y cleient, yna ei gadw. Rydyn ni bob amser yn gwneud i'n cleientiaid gofrestru a bod yn berchen ar y parth.
  • cynnal - os ydych chi'n torri cysylltiadau â'ch asiantaeth, a oes angen i chi adleoli'ch gwefan i westeiwr arall neu a allwch chi aros gyda nhw? Rydym yn aml yn prynu gwesteiwr ar gyfer ein cleientiaid, ond mae bob amser yn eu henwau felly os ydynt yn ein gadael, gallant dynnu ein mynediad yn unig.
  • Asedau Amrwd - mae ffeiliau dylunio fel Photoshop, Illustrator, After Effects, Code ac adnoddau eraill a ddefnyddir i ddatblygu allbynnau cyfryngau eraill yn aml yn eiddo i'r asiantaeth oni bai eich bod yn negodi fel arall. Pan fyddwn yn datblygu ffeithluniau, er enghraifft, rydyn ni'n rhoi'r ffeiliau Darlunydd yn ôl fel y gall ein cleientiaid eu hailosod a'u cynyddu i'r eithaf. Byddech chi'n synnu faint sydd ddim, serch hynny.

Prynu yn erbyn Prydles

Mae'r cyfan yn dibynnu a ydych chi'n prynu ac yn berchen ar yr hawliau i bopeth y mae eich asiantaeth yn ei wneud, neu a ydyn nhw'n cadw rhai o'r hawliau i'r gwaith maen nhw'n ei wneud. Rydym ni bob amser yn gwnewch hyn yn glir gyda'n cleientiaid. Rydym wedi datblygu un neu ddau o atebion gyda chleientiaid lle gwnaethom gadw'r costau'n isel trwy drafod contract lle'r oeddem yn gydberchnogaeth ar yr asedau. Mae hynny'n golygu y gallem eu hailddefnyddio ar gyfer cleientiaid eraill pe byddem am wneud hynny. Enghraifft yw a platfform lleoliad storfa fe wnaethon ni adeiladu flynyddoedd yn ôl gan ddefnyddio Google Maps.

Gall y siarad cyfreithiol fod yn anodd ei ddarllen o fewn cytundeb safon broffesiynol felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod. Ffordd syml yw gofyn:

  • Beth fydd yn digwydd os byddwn yn dod â'n perthynas fusnes i ben? Ydw i'n berchen arno neu a ydych chi'n berchen arno?
  • Os oes angen golygiadau arnom ar ôl i ni ddod â'n perthynas fusnes i ben, sut fydd hynny'n digwydd?

Nid wyf ychwaith yn gwthio yn yr erthygl hon y dylech bob amser yn trafod perchnogaeth dros yr asiantaeth. Yn aml, gallwch gael prisiau cystadleuol iawn gan asiantaethau oherwydd eu bod eisoes wedi gwneud y sylfaen ac yn berchen ar yr asedau a'r offer i gyflawni tasgau. Mae hyn yn fwy o a brydles or rhandaliad cytuno a gall weithio er eich budd chi os ydych am arbed arian.

Er enghraifft, efallai y byddwn yn prisio safle llawn a'r holl gyfryngau am $ 60k ond yn trafod rhandaliad $ 5k y mis. Mae'r cwsmer yn elwa trwy godi gwefan yn gyflym heb orfod talu'r holl arian ymlaen llaw. Ond mae'r asiantaeth yn elwa oherwydd wrth i'r flwyddyn fynd heibio, mae ganddyn nhw ffrwd refeniw gyson. Os bydd y cleient yn penderfynu torri'r contract yn fyr ac yn ddiofyn, gallant hefyd golli'r asedau ynghyd ag ef. Neu efallai y gallant drafod cyfandaliad i brynu'r asedau.

Rydym yn gweithio gyda'n hatwrneiod nawr i ddiffinio'r cynnig hwn yn well i gleientiaid. Efallai y byddwn yn cynnig tri chontract gwahanol, gan gynnwys ymgynghori pur heb unrhyw asedau, cyflawni lle rydym yn cadw hawliau'r gwaith ar gyfradd is, a chyflawni lle mae ein cleientiaid yn cadw hawliau'r gwaith ar gyfradd uwch.

Fel hyn, gall cwmnïau sy'n credu y gallem gael eu prisio'n rhy uchel weithio gyda ni ar gyfradd is ... ond os ydym yn llwyddiannus, ac maent yn dymuno gwneud hynny eu hunain yr hawliau i'r gwaith, bydd angen iddynt drafod y pryniant hwnnw gennym ni. Neu gallant adael yn unig, ac rydym yn cadw'r gwaith fel y gallwn ei ailgyflenwi ar gyfer cleient arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.