Defnyddiwch Rhai Dyfeisgarwch ac Osgoi Captcha

reCAPTCHA

Efallai mai un o'r profiadau defnyddiwr gwaethaf yr wyf yn parhau i redeg iddo ar y we yw Captcha technoleg.

Captcha yw pan fydd delwedd yn cael ei chynhyrchu gyda rhifau, llythrennau, ac weithiau geiriau mae angen i chi eu haildeipio i faes arall. Mae hyn er mwyn rhwystro postiadau awtomataidd rhag sbamwyr sylwadau. Gan na allant ddehongli'r cod, ni allant gyflwyno'r pyst ffug.

Diffygion Captcha

 1. Mae'n dechnoleg ymyrraeth. Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr af i gyflwyno sylw neu anfon neges ar ryw safle ac mae maes Captcha yn tarfu arnaf. Mae'n atal y llif ac yn atal profiad y defnyddiwr. Ni allaf ei sefyll. Weithiau, byddaf yn rhoi’r gorau iddi ac yn stopio ymweld â’r safle neu ddefnyddio’r teclyn.
 2. Mae'n cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur. Mae'r ffaith ei fod yn cael ei gynhyrchu gan gyfrifiadur yn dweud wrthyf y bydd yn cael ei dorri gan gyfrifiadur rywbryd. Dim ond mater o amser ydyw.
 3. Mae'n ddiog. Yn lle trwsio'r broblem, mae'n gwneud i'r defnyddiwr orfod gweithio o'i chwmpas.

Gwell Dull

Mae cwpl o bobl wedi gofyn imi pam na wnes i ddefnyddio Captcha pan ysgrifennais fy ategyn Ffurflen Sylw. Wnes i ddim ei ddefnyddio oherwydd roeddwn i eisiau gwneud y profiad gwell, ddim yn waeth, wrth osgoi sbamwyr sylwadau. Gyda dim ond ychydig o ddyfeisgarwch yn eu harddegau, gallai cwmnïau meddalwedd wneud yr heriau hyn yn hwyl, nid ymyrraeth.

Fy nghwestiwn her ar fy dudalen gyswllt yn eithaf syml, “gair olaf yn nheitl fy mlog”. Ond mae'n gwneud i'r person edrych am eiliad ac efallai hyd yn oed chuckle, bod yn rhaid iddo fynd i mewn i “blog”. Neis a hawdd. Dim cyfuniadau afliwiedig, distended, wacky o lythrennau a rhifau. Cwestiwn syml na all cyfrifiadur ei ateb - dim ond y darllenydd.

Facebook nawr yn defnyddio Captcha

Captcha FacebookY cwmni diweddaraf i ddioddef technoleg arddull Captcha yw Facebook. Nid yn unig y mae'n ddolur llygad llwyr, prin y gallwch ddarllen y peth hongian. Mae Facebook wedi bod yn eithaf serchog wrth ddatblygu rhai offer ac integreiddiadau cŵl i'w gwefan ... a oedd yn rhaid iddynt ddefnyddio'r dechnoleg wirion hon mewn gwirionedd? Yn ddigon drwg bod typepad ac eraill yn cael eu gwerthu arno.

Efallai y bydd rhai yn dadlau ei fod “yn gweithio”. Dim ond yn y ffordd y mae'n dileu'r broblem o'r wefan ac yn ei rhoi ar y defnyddiwr y mae'n gweithio. Dyluniad anfaddeuol yw hwn ac mae yna ffyrdd gwell! C'mon Facebook ... cymerwch siawns, dyfeisiwch rywbeth! Byddwch yn greadigol.

23 Sylwadau

 1. 1

  Un ateb arloesol tebyg i captcha's yw HumanAuth (a KittenAuth). Mae hefyd yn debyg i'ch syniad “gair olaf yn nheitl fy mlog”. Rhaid i fod dynol ddarllen cliw a phrofi ei fod yn deall semanteg y cliw. Ni all unrhyw gyfrifiadur wneud hynny, eto. Ond os gwrandewch ar Folks AI, byddant, cyn bo hir! Mae rownd y gornel yn unig, a dweud y gwir!

  Pe bai HumanAuth neu rywbeth “safonol” na all cyfrifiaduron ei wneud yn dal ymlaen ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, byddai rhywfaint yn lliniaru'r ymyrraeth rydych chi'n siarad amdani.

  OND, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus o hyd wrth weithredu. Mae gan sampl HumanAuth yr es i ati i edrych arno eto ddiffyg! Y foment y byddwch chi'n clicio'r 3 delwedd gywir, mae'n newid botwm i adael i chi wybod eich bod chi'n ei gael yn iawn. Mae hynny'n iawn, ond mae'n rhoi cliciau diderfyn i chi, felly gallai algorithm ailadroddus syml gyfrifo'r 3 delwedd yn hawdd.

  Mae eich syniad yn symlach ac yn syml fel arfer yn golygu bod llai a all fynd o'i le.

 2. 4

  Barn ddiddorol, er nad wyf yn siŵr iawn ei bod yn haeddu ei eitem blog ei hun ...
  Ond beth nad yw rhywun yn ei wneud am ddim ond ychydig bach o sylw ... 😉

  Beth bynnag, ein gwefan (http://ajaxwidgets.com) nid oes ganddo captcha ar gyfer ein system blog. A’r gwir yw bod 99.99% o’r holl flogiau sbam yn cael eu gwadu gan y ffaith syml nad ydym yn caniatáu HTML…!
  Yn ogystal, rydym yn defnyddio “condomau cyswllt” ar gyfer y maes URL sydd hefyd yn cymryd llawer o sbam. Nid yw hynny i gyd yn anodd really

  .t

  • 5

   Nid sylw oedd fy amcan, Thomas. Ei nod mewn gwirionedd yw tynnu sylw at dechnoleg sy'n brif ffrwd 'dderbyniol' ond nad yw'n hawdd ei defnyddio.

   Eich enghraifft chi o sut rydych chi'n delio â hi yw fy mhwynt yn union, yn bendant mae yna ffyrdd llai ymwthiol o ddelio â'r broblem.

   Diolch, Thomas! Ac rwyf wrth fy modd â widgets, felly byddaf yn edrych ar eich gwefan!
   Doug

 3. 6

  Rydych chi'n methu â sôn am captcha's nad ydyn nhw'r rhai blinedig a gwir ystumiedig sy'n seiliedig ar ddelwedd testun.

  Gall captcha fod yn llawer o bethau, yn seiliedig ar destun, cwestiwn ac ateb, goddrychol (dewiswch y ci bach cutest) ac mae'r rhain yn llawer cyflymach i'w defnyddio ac yn gwneud mwy o synnwyr bod ceisio darganfod a yw hynny'n o neu'n 0.

  Rwy'n cytuno â chi, ac rwy'n eu casáu hefyd, ond nid oedd eich swydd hyd yn oed yn ymdrin ag ehangder llawn y pwnc, ac ni chynigiodd unrhyw syniadau am sut i'w drwsio.

  • 7

   Helo Garrow,

   Rwy'n cytuno - wnes i ddim cynnig yr ateb gorau ... dyna beth yw fy ngalwad i'r cwmnïau sydd ag adnoddau gwych ac arbenigwyr profiad defnyddwyr. Fy ysgogiad i ysgrifennu'r post oedd ar ôl gweld Facebook yn defnyddio'r dechnoleg hon.

   Hefyd, ni sylweddolais fod technolegau Captcha yn gorgyffwrdd y tu allan i'r graffig ffont syml y mae'n rhaid i ddefnyddiwr ei gyflwyno. Os yw technoleg Captcha yn ehangu eu hôl troed i gwestiynau her ac atebion y gellir eu gwneud i wella, nid diraddio, profiad y defnyddiwr, rydw i i gyd ar eu cyfer!

   Diolch!

 4. 8

  Defnyddiwch enwau amrywiol-amrywiol. Unwaith y daw'r defnyddiwr i'r dudalen, gosodwch gwci sesiwn sy'n cynnwys rhif ar hap. Yna rhowch enw i'ch tag “mewnbwn” = ”sylw __ [teitl]”, ac felly un ar gyfer gweddill eich meysydd.

  Yna ailosodwch y rhif bob tro mae rhywun yn ymweld â'r dudalen.

  Bydd hynny'n sicrhau ei fod yn berson dynol sy'n mynd i'r dudalen: am ychydig.

  Chris

 5. 9
 6. 10

  Gall Captcha's fod yn annifyr. Rhai yn fwy nag eraill. Rwyf wedi gweld rhai sy'n amhosibl eu darllen (sy'n trechu'r pwrpas). Rwy'n defnyddio'r math “drwg” o Captcha a ddisgrifiwyd gennych mewn ychydig o brosiectau. Fodd bynnag, rwy'n ei gwneud hi'n ddigon hawdd ei ddarllen fel nad yw'r dynol yn gorfod peryglu ei ymennydd i wneud synnwyr ohono. Hefyd, dim ond pan fydd y defnyddiwr yn cofrestru y byddaf yn “captcha”, nid bob tro y maent yn rhoi mewnbwn i'r wefan. Nid yw'n system berffaith, ond rwy'n ei hystyried yn isel ar y ffactor annifyrrwch dynol.

  Yno, ewch chi, gallem ddechrau graddio Captcha's ar eu “HAF” (Ffactor Cythruddo Dynol), Ffactor Cythruddo Sbamwr, ac ati.

 7. 12

  Nid wyf am bychanu'ch ategyn ond mae ffordd well o lawer eisoes i hidlo sbam mewn wordpress. Mae yna ategyn anhygoel rydw i'n ei ddefnyddio o'r enw SpamKarma ac mae'n defnyddio pob math o hewroniaeth i benderfynu a yw'r swydd hon yn ddynol neu ai sbam ydyw. Rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio ers tua 1 1/2 neu 2 flynedd bellach ac unwaith roedd yn tynnu sylw rhywun fel sbam ac unwaith nad oedd yn siŵr felly gofynnodd i'r person lenwi captcha ac yna gadael y sylw drwyddo. Mae'n dal cannoedd o sylwadau sbam yr wythnos serch hynny a byth yn gadael unrhyw beth drwodd.

  Mae'n gas gen i captchas hefyd. Pe bai'n rhaid i mi ysgrifennu captcha mewn gwirionedd, byddwn i'n ei wneud fel http://www.hotcaptcha.com/ gan fod dewis y bobl bert neu'r anifeiliaid blewog neu'r whatevers allan o gyfres o ddelweddau yn ddibwys i fodau dynol ac yn hynod anodd i sgriptiau awtomataidd.

  • 13

   Helo Smokinn,

   Nid wyf yn defnyddio SpamKarma ond rwyf wedi clywed amdano. Rwy'n defnyddio Ymddygiad Gwael ac mae'n debyg nad wyf ond yn gorfod delio â 10% o'r sbam sylwadau a gefais o'r blaen.

   Byddaf yn edrych ar Hot Captcha - mae'n swnio'n debyg i'r hyn yr hoffwn ei weld.

   Diolch!
   Doug

 8. 14

  Mae'r swydd hon yn ddibwrpas. Nid yw eich datrysiad yn graddio. Gellid rhaglennu “bot” yn hawdd i osgoi eich mesur diogelwch trwy lenwi “blog” bob tro. Mae gan yr ateb nifer gyfyngedig o gwestiynau - cymaint o gwestiynau ag y dymunwch eu hysgrifennu. Sut fyddai facebook, ticketmaster, neu yahoo yn gweithredu datrysiad o'r fath?

  Roedd y swydd hon yn ddigon chwerthinllyd i gael rhywfaint o sylw a chynyddu eich refeniw ad. Bydd yn rhaid i chi ymdrechu'n galetach i “domenio” y blog hwn. Dechreuais gyda chynnwys sy'n werth ei ddarllen.

  • 15

   Waw, Matt. Mae rhywun yn swnio ychydig yn grumpy heddiw.

   Mae'n swnio fel na wnaethoch chi ddarllen fy post mewn gwirionedd. Ni ddywedais erioed y byddai fy ateb yn graddio ac ni ddylai’r cwmnïau hyn ei ddefnyddio. I. wnaeth dywedwch yr hoffwn weld rhai cwmnïau (fel Facebook) yn cynnig datrysiad mwy dyfeisgar. Mae fy ategyn yn caniatáu ichi newid cwestiwn ac ateb yr her pryd bynnag yr hoffech chi - nid oes unrhyw bot yn mynd i gadw i fyny â hynny. Hyd yn hyn, nid wyf wedi cael SPAM ar fy nhudalen gyswllt o'r datrysiad hwn.

   Un enghraifft: Efallai y gallai Facebook elwa o ddefnyddio hysbyseb ar y dudalen a gofyn “Pwy yw hysbyseb ar y dudalen hon?”. Mae unrhyw beth yn well na dyrnu mewn criw o rifau a llythrennau - os gallwch chi eu darllen mewn gwirionedd.

   Lloniannau! Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio! hehe
   Doug

   • 16

    Mae'r “hysbyseb pwy ar y dudalen hon” yn syniad diddorol. Rwyf wedi ei weld yn cael ei weithredu o'r blaen ar wefan o'r enw Moola.com. Fodd bynnag, maent yn ei ddefnyddio'n benodol fel ffordd i dynnu sylw eu hysbysebwyr (fel rhyng-ganolbwyntiol) yn hytrach na dull atal sbam.

    Byddai rhai ohonynt hyd yn oed yn eich gorfodi i wylio fideo ad 20 eiliad ac yna ateb cwestiwn fel “Ar gyfer pa gwmni yr oedd yr hysbyseb hon?" Er, nid wyf yn gefnogwr o'r dull penodol hwnnw (mae'n gas gen i aros), byddai'n ddiddorol gweld beth mae rhywbeth felly yn ei wneud i refeniw ad.

 9. 17

  Ar wahân i ffactor annifyrrwch, sy'n enfawr, mae CAPTCHAs yn anhygyrch yn rheolaidd i unrhyw un sydd â gweledigaeth lai na pherffaith.

  Dychmygwch CAPTCHA yr ydych chi'n ei chael hi'n anodd ei ddarllen ac yna gadewch i rywun â golwg gwan roi cynnig arni. Anodd? Bron yn amhosibl.

  Beth am rywun heb weledigaeth o gwbl, yn syrffio'r we gyda darllenydd sgrin neu dechnoleg braille. Dyluniwyd CAPTCHA fel na all rhaglenni ei ddarllen. Yn yr achos hwn, ni fydd y defnyddiwr anabl chwaith.

  Ychydig o CAPTCHAs hygyrch sydd ar gael, mae'r rhai sy'n cynnwys llais CAPTCHA ar gyfer y rhai na allant weld yn enghraifft, ond mae'r pryderon defnyddioldeb ychwanegol yn ei gwneud yn dechnoleg na fyddwn byth yn ystyried ei rhoi ar waith. Curwch y sbamwyr mewn ffordd arall, peidiwch â gwneud i'ch defnyddwyr go iawn dalu (hefyd y rheswm fy mod i'n defnyddio'r ategyn dofollow).

 10. 18

  Nid yw Captchas yn ddrwg. Mae captchas drwg yn ddrwg. Os ydyn nhw mor anodd cyfrif nad ydych chi'n gallu ei ddarllen, yna mae hynny'n ddrwg.

  Fodd bynnag, credaf mai'r ateb gwell yw cwestiwn mathemateg sylfaenol, tri newidyn:
  1. Rhif 1 (0-9)
  2. Rhif 2 (0-9)
  3. Datrysiad

  Mae'n cael ei wneud felly mae'r fathemateg yn hawdd iawn, a gallwch chi ddarganfod beth yw'r ateb o safbwynt sgript yn eithaf hawdd.

 11. 19

  Un ateb taclus y deuthum ar ei draws yn rhywle oedd blwch gwirio wedi'i labelu “Rwy'n sbamiwr”, a ddaeth heb ei wirio yn ddiofyn. Wedi'i ganiatáu, mae'n fwy defnyddiol yng nghyd-destun atal llofnodion awtomataidd nag ar sylwadau (gan nad oes gan sylwadau blog flychau gwirio sydd angen eu gwirio fel rheol).

  Wrth gwrs yn y diwedd, dim ond mater o amser yw hi cyn i AIs dorri hynny. Ond nid wyf yn credu bod ateb perffaith nag na fydd robotiaid byth yn torri, felly mae hyn yn ddigon da ac nid yw'n tarfu ar brofiad y defnyddiwr o gwbl (oni bai eich bod, wrth gwrs, yn ystyried eich hun yn sbamiwr ...)

 12. 20

  Beth sydd gyda'r sylwadau negyddol am hyn yn swydd “cael sylw”? Ers pryd oedd yn beth drwg ychwanegu eich llais at y drafodaeth. Heck, gyda 17 sylw eisoes, mae'n amlwg yn bwnc y mae gan bobl ddiddordeb ynddo.

  Heblaw, os yw hwn yn bwnc sy'n cael sylw pobl, pam yr hec fyddech chi _not_ eisiau blogio amdano?

 13. 21

  Sut nad yw hynny'n CAPTCHA?

  Yn wir, nid y llythrennau mangled arferol mewn delwedd graenus artiffisial, ond mae'n rhywbeth sy'n ceisio dweud cyfrifiadur a dynol ar wahân.

 14. 22

  Yeah, rwy'n cytuno bod captchas ychydig yn gythruddo, ac mae'n ddrwg gen i sylweddoli eu bod yn rhwystr i ddefnyddwyr anabl, ond yn ddiweddar dim ond
  rheibus am faint rwy'n gwerthfawrogi natur ddeuol y system reCaptcha, yn yr ystyr ei bod yn blocio sbam (er nad 100% yn effeithiol, fel rydych chi'n tynnu sylw) wrth helpu i ddehongli llyfrau, ac rwy'n dal i fod yn gefnogwr.

  Dim yn anghytuno â'u heffaith niweidiol ar brofiad y defnyddiwr, ond mae'n rhaid i chi gyfaddef bod defnyddio'r ymdrech leiaf gan bob aelod o gronfa helaeth o fodau dynol i wneud yr hyn na all hyd yn oed cyfrifiadur brainy iawn (darllen testun mangled sy'n herio Cydnabod Cymeriad Optegol) yn eithaf cain datrysiad.

  Er fy mod yn siarad yn gyffredinol, ydw, rydw i i gyd am ddefnyddio creadigrwydd yn lle cod pan fo hynny'n bosibl.

 15. 23

  Hei Yno,

  Post cryno braf. Rwyf innau hefyd yn anghytuno â'r fflamau ynghylch bwriad posibl eich post. Yn enwedig lle mae eraill yn tynnu sylw at eich diffyg darparu “ateb” neu “ddewis arall,” y gallwn fod wedi tyngu ichi ei wneud gyda'ch ategyn ffurf sylwadau a thrafodaeth ar eich tudalen gyswllt (neu a wnes i golli rhywbeth? 😉 Rwy'n credu bod gormod o bobl ffurfio barn (a'u rhannu) heb drafferthu darllen swydd gymharol fyr hyd yn oed, fel yr un hon, cyn iddynt ddiystyru (sy'n cyflawni nesaf peth i ddim)

  Mae hon yn ddadl ddiddorol ac, ni waeth a yw datrysiad yn cael ei gynnig, mae'n werth ysgrifennu amdano os ydych chi eisiau. Eich blog chi ydyw, wedi'r cyfan a - dyma sy'n fy mhoeni fwyaf am rai o'r sylwadau - ers pryd mae blogio wedi dod yn gyfrifoldeb cyhoeddus? Os ydych chi eisiau ysgrifennu am rywbeth, ysgrifennwch amdano. Mae gan unrhyw un nad yw am ddarllen yr opsiwn o hyd i beidio â'i ddarllen. Pe byddech chi'n codi ffi, byddai hon yn stori wahanol, ond, os ydw i'n gywir, fe wnaeth gweflogau silio o awydd yr offeren i bostio bron unrhyw beth a / neu bopeth sy'n popio i'w pen a'i roi allan i'w arddangos yn gyhoeddus, neu i'w gwneud hi'n haws rhannu gyda ffrindiau. Nid yw cynnwys llawer o flogiau yn hygyrch i'r cyhoedd na hyd yn oed yn ddiddorol i'r rhai nad ydyn nhw'n ymwneud yn uniongyrchol.

  Roedd yn rhaid imi chwerthin pan ddarllenais am ddefnyddio'r swydd hon i gynyddu eich refeniw ad. Efallai (ac rwy'n gobeithio hynny) bod eich profiad wedi bod yn well na fy mhrofiad i, ond - oni bai eich bod chi'n blogio i hyrwyddo cynnyrch - gallwch chi ysgrifennu am captcha neu fe allech chi ysgrifennu am ba mor ddrewllyd yw bwyd cŵn ac y bydd eich system ad gyd-destunol talu allan ar ei gyfradd anrhagweladwy arferol yn y naill sefyllfa neu'r llall 😉

  Wedi dweud hynny, os yw gwneuthurwyr CAPTCHA yn darllen, diolch am ychwanegu'r sain! Mae blaidd du du gyda blaendir grid gwyn cythryblus tonnog y mae llythrennau gwyn ysbrydoledig (ac wedi'i ystumio yn arw) yn cael ei bostio (weithiau dros ymyl y llun) yn enghraifft berffaith o sefyllfa y bydd dynol â golwg weddus weddus yn ei chael hi'n anodd ei dehongli, ond a mae'n debyg y bydd y rhaglen yn hawdd ei datrys dros amser.

  Dim ond fy sent 2,

  Pob dymuniad da i chi,

  Mike

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.