4 Cwestiwn i'w Gofyn i'ch Ymwelydd Gwefan

Mae Avinash Kaushik yn a Google Analytics Efengylydd. Fe welwch ei flog, Mae Occam's Razor, yn ddadansoddwr gwe rhagorol adnodd. Ni ellir ymgorffori'r fideo, ond gallwch glicio drwodd ar y ddelwedd ganlynol:

Avinash Kaushik

Mae Avinash yn cyffwrdd â mewnwelediadau gwych, gan gynnwys dadansoddi'r hyn NID yn eich gwefan a ddylai fod. Sonia Avinash iperceptiadau, cwmni sy'n cynorthwyo cwmnïau i ddeall boddhad cwsmeriaid. Maent yn gofyn 4 cwestiwn yn unig:

4 Cwestiwn i'w Gofyn i'ch Ymwelydd Gwefan

  1. Pwy sy'n dod i'ch gwefan?
  2. Pam maen nhw yno?
  3. Sut wyt ti?
  4. Beth sydd angen i chi ei drwsio?

Gall y pedwar cwestiwn hyn ysgogi gwelliant sylweddol i'ch gwefan a'r canlyniadau busnes y mae'n eu gyrru. Ydych chi'n gwybod yr atebion i'r cwestiynau hyn? Os na, sut ydych chi'n cynllunio ac yn blaenoriaethu newidiadau sydd ar ddod?

Nodwedd Orau Web Analytic?

Daliodd y sleid hon fy sylw yn fwy na dim arall oherwydd fy mhrofiad fel Rheolwr Cynnyrch ac ymdrin ag ef ceisiadau mewnol ac allanol am nodweddion cynnyrch.

Dysgu bod yn anghywir. Yn gyflym.

Hynny yw, peidiwch â dyfalu beth ddylid ei roi yn eich gwefan (neu'ch cynnyrch) a pheidiwch â gadael iddo fynd i'r pwyllgor. Rhowch ef mewn cynhyrchiad a gwyliwch y canlyniadau! Gadewch i'r canlyniadau fod yn ganllaw ar sut mae'ch gwefan neu'ch cynnyrch yn cael ei ddatblygu.

Bydd gwylio'r fideo yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i bwer dadansoddeg! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd yr amser ac yn gwylio'r fideo, dylai wir eich annog chi i feddwl sut y gallwch chi ddadansoddi unrhyw becyn sydd gennych chi a chael perfformiad gwell o'ch gwefan.

Beth yw Razor Occam?

Rhag ofn eich bod yn pendroni beth yw Occam's Razor a beth allai fod yn rhaid iddo ei wneud gyda Analytics:

Mae rasel Occam (weithiau wedi'i sillafu rasel Ockham) yn egwyddor a briodolir i'r rhesymegydd Seisnig o'r 14eg ganrif a'r brodyr Ffransisgaidd, William o Ockham. Mae'r egwyddor yn nodi y dylai'r esboniad o unrhyw ffenomen wneud cyn lleied o dybiaethau â phosibl, gan ddileu'r rhai nad ydynt yn gwneud gwahaniaeth yn y rhagfynegiadau arsylladwy o'r rhagdybiaeth neu'r theori esboniadol.

Razor Occam, Wikipedia

Tip het i Mitch Joel yn Chwe Pixel o Wahanu am y darganfyddiad.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.