Stopiwch Ddweud Mae Rhychwantu Sylw yn Gostwng, NID ydyn nhw!

cynnwys byrbryd

Rydyn ni'n caru cynnwys byrbrydau lawn cymaint â'r person nesaf, ond rwy'n credu bod camsyniad enfawr yn ein diwydiant. Y syniad bod mae rhychwantau sylw yn lleihau mae angen rhoi rhywfaint o gyd-destun o'i gwmpas. Yn gyntaf, rwy'n anghytuno'n llwyr fod pobl yn gwario llai o egni yn addysgu eu hunain ynghylch eu penderfyniad prynu nesaf.

Mae defnyddwyr a busnesau a dreuliodd lawer o amser cyn gwneud ymchwil yn dal i wneud llawer o ymchwil nawr. Rhedais analytics adroddiadau ar draws pob un o'n cleientiaid wrth baratoi ar gyfer y swydd hon ac mae gan bob un fwy o amser wedi'i dreulio ar dudalen a threulir mwy o amser fesul sesiwn o'i gymharu ag 1 neu 2 flynedd yn ôl. Rydyn ni'n gwneud ymchwil ddyfnach ar gynnwys ac yn gweld enillion llawer gwell ar fuddsoddiad y dyfnaf rydyn ni'n mynd.

Nid yr hyn sydd wedi newid yw'r rhychwant sylw, yr ymdrech sy'n gysylltiedig â dod o hyd i'r cynnwys. Mae chwilwyr bellach yn dod yn fedrus wrth adnabod yr hyn maen nhw'n chwilio amdano yn gyflym. Os nad ydyn nhw'n ei weld, maen nhw'n gadael. Ond os ydyn nhw'n dod o hyd iddo, maen nhw'n treulio cymaint o amser yn ei ddarllen, ei ymchwilio a hyd yn oed ei rannu.

Os yw'ch cwmni'n gweld cwymp sylweddol yn cael ei dreulio mewn amser ar dudalen neu safle, gallai fod am nifer o resymau:

 • Nid yw'ch teitlau'n cyd-fynd â'ch cynnwys. Efallai eich bod chi'n defnyddio dulliau linkbait i ddenu pobl ac yna nid yw'r cynnwys yn gyfoethog - bydd hynny'n gwneud i unrhyw un adael!
 • Rydych chi wedi bod yn optimeiddio am y cynnwys anghywir. Gall dod o hyd i'ch gwefan am dunnell o gyfuniadau allweddair nad oes gennych awdurdod ynddynt gynyddu eich cyfraddau bownsio a lleihau'r amser a dreulir ar eich gwefan. Ysgrifennwch ar y targed - bob tro!
 • Rydych chi wedi bod yn hyrwyddo trwy ymgyrchoedd chwilio taledig sydd wedi'u optimeiddio'n wael. Mae'n debyg y bydd pob ymwelydd newydd â'ch gwefan yn treulio llai o amser na'r bobl sy'n dychwelyd. Gall troi i fyny'r ymgyrchoedd gael gostyngiad cymharol mewn amser ar y safle wrth i ymwelwyr newydd ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnynt (neu beidio â dod o hyd iddo).
 • Nid ydych yn buddsoddi mewn strategaethau cynnwys sy'n ysgogi ymgysylltiad dyfnach - fel ffeithluniau, cyflwyniadau, e-lyfrau, papurau gwyn, astudiaethau achos, tystebau, fideos esboniwr, offer rhyngweithiol, ac ati.

Nid yw cynnwys byrbryd yn strategaeth i'w defnyddio oherwydd bod rhychwantu sylw yn lleihau (nid ydyn nhw!). Cynnwys byrbryd yw'r briwsion bara sy'n arwain pobl i'ch gwefan ar bynciau perthnasol fel y gallant ddod o hyd i ymgysylltiad dyfnach â'r wybodaeth y maent yn ei cheisio.

Byddwn yn eich herio i gynnal dadansoddiad o drawsnewidiadau ac amser ar dudalen neu wefan ac fe welwch fod cynnwys sy'n trosi yn dal i fod yn gynnwys ffurf hir. Mae ymchwil gynradd, papurau gwyn, astudiaethau achos a phostiadau blog manwl, llawn gwybodaeth yn parhau i yrru tunnell o ymgysylltiad ac arwain at drawsnewidiadau.

Datblygu eich strategaeth farchnata cynnwys dylai gynnwys cynnwys cynnwys ar gyfer gwahanol lefelau o ymgysylltu fel y gallant, wrth i'r defnyddiwr neu'r busnes ddod â mwy o ddiddordeb, blymio'n ddyfnach i'r ymchwil sydd ei angen arnynt.

Mae gan gynnwys byrbryd ei le, ond nid yw am rychwantu sylw byr. Mae hyn am yr ymdrech leiaf posibl a chynulleidfaoedd ehangach i ddenu ymwelwyr yn ddyfnach! Mae'n cymysgu'r dyfroedd tra bod yr abwyd go iawn yn aros ymlaen am eich targed.

Gyda hynny mewn golwg, mae gan yr ffeithlun hwn o Oracle rywfaint o fewnwelediad da i strategaethau cynnwys byrbrydau.

Smorgasboard Cynnwys

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n rhyddhad i mi glywed bod ymwelwyr gwe yn treulio mwy o amser yn astudio tudalennau eich cleient nag yr oeddent 1 - 2 flynedd yn ôl. Ym myd brathiadau sain heddiw, mae hynny'n argoeli'n dda i'r rhai ohonom sy'n credu mewn buddsoddi'r amser i greu cynnwys meddylgar, wedi'i ymchwilio'n dda!

 2. 2

  Hei Douglas

  Mae hyn yn wych! Rwyf mor falch nad yw pwysigrwydd cynnwys ffurf hir sy'n llawn gwybodaeth wedi lleihau.

  Rwyf wrth fy modd pan fydd rhywun yn gwneud honiad unigryw a beiddgar sy'n herio rhagdybiaethau poblogaidd

  Diolch yn fawr
  Kitto

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.