Brandio Avatar: Oer neu Greadigol?

Addy

AddyByth ers i mi godi @kyleplacy's a @edeckersllyfr “Brandio'ch Hun”Dechreuais ddyfalu penderfyniad a wneuthum yn gynnar yn fy nechreuad technoleg ifanc. Flynyddoedd yn ôl, fe wnes i greu persona o'r enw Addy. Roedd hi'n nodwedd o'r feddalwedd, ond yn fwy na hynny, hi oedd y gwas mwyaf ymarferol i'n cwsmeriaid. Fy nod oedd i bobl gysylltu ei pherson â AddressTwo yn gryfach na fy un i. Fe weithiodd. A heddiw, dwi'n dechrau meddwl tybed: a oeddwn i'n anghywir eisiau i rywun arall fod yn wyneb fy nghwmni - rhywun ffug?

Dechreuwn gyda'r pam. Nid arbrawf cymdeithasol dirdro oedd hwn. Nid oedd hon yn olygfa warped o realiti a anwyd allan o fy mhlentyndod atodol yn chwarae Legend of Zelda a RPGs eraill (na wnes i ddim, btw). Roedd hwn yn symudiad wedi'i gyfrifo. Rydych chi'n gweld, roeddwn i newydd ennill iachâd menter fusnes flaenorol lle gwnaeth pawb fusnes gyda Nick - nid cwmni Nick, nid staff Nick, dim ond Nick. Ac i mi, roedd hynny'n golygu na chafodd Nick wyliau ac yn bwysicach fyth, ni allai Nick fyth werthu'r cwmni hwnnw am biliynau ac ymddeol gyda gwraig a phlant Nick.

Dyfeisiwyd Addy i fod yn Nick gwell. Dydy hi ddim yn cysgu. Nid oes ganddi deulu sy'n meddwl tybed pam mae Addy bob amser yn gwirio e-bost yn hwyr yn y nos. Ni fydd hi chwaith yn datblygu canser y pancreas ac yn gadael ei swydd yn drist ac yn sydyn. Ni fydd Addy yn cael bargen well o gychwyn mwy a mechnïaeth gyda'n rhestr cwsmeriaid. Ni fydd hi'n rhoi hwb i bobl gyda'i safbwyntiau gwleidyddol a chrefyddol asgell dde ultra-geidwadol na all hi ddim gwrthsefyll eu postio ar gyfrif twitter y cwmni. Mae Addy yn gwenu ac yn gwasanaethu yn unig.

Ond ceisiwch fel y gallem, nid yw hi'n berson. Ffuglen oedd Pinocchio. Felly pa un ydw i? Creadigol? Neu oer?

Fel defnyddiwr technoleg, ni allaf feddwl am unrhyw afatarau corfforaethol eraill yr wyf yn teimlo cysylltiad cryf â hwy. Ydych chi'n cofio'r slip papur gyda llygaid a cheg a bownsiodd rownd cornel MS Word 2003? Am jerk. Nid oedd erioed yno pan oeddwn ei angen, ond gwnaeth iddo gymryd dwywaith cyhyd i'r rhaglen lwytho. Mae Twitter wedi gwneud un avatar y mwyaf cas yn y byd cyfryngau cymdeithasol: y Morfil Methu. Rwy'n ofni, os bydd un toriad arall, y bydd llu o Galiffornia blin yn hela cefnau twmpath i ddifodiant.

A oes unrhyw un wedi llwyddo i gyflawni'r hyn y mae Addy wedi'i gynllunio i'w gyflawni?

Pan fyddaf yn meddwl am gwmnïau technoleg gwych, rwy’n meddwl am y bobl y tu ôl iddynt: Steve Jobs, Bill Gates, Scott Dorsey, Chris Baggott, Scott Jones. Serch hynny, mae swydd Addy yn parhau i ehangu. Mae hi'n cynnal ein newydd prifysgol busnesau bach, anfon ein cylchlythyrau allan, ac efallai y byddant yn cymryd lle fi yn fuan fel y bersonoliaeth y tu ôl i @addresstwo twitter. Ydyn ni'n hyrddio ymhellach tuag at affwys amhersonol, neu'n tanio tir newydd â gadael yn ddi-hid?

Un sylw

  1. 1

    Un o'r lleoedd rydw i wedi gweld avatar yn gweithio'n dda iawn yw diwydiannau lle mae'r cleient yn hoffi aros yn anhysbys. Mae rhyddhad credyd, materion atgenhedlu, colli pwysau, ac ati i gyd yn feysydd lle gall cwsmer fod ychydig yn anghyfforddus yn wynebu bod dynol ... hyd yn oed os mai wyneb dynol yn unig ydyw. Os caiff ei wneud yn dda (fel y mae'r avatar uchod), credaf y gall fod yn broffesiynol ac yn atyniadol. Os caiff ei wneud yn anghywir, gall fod yn niweidiol mewn gwirionedd.

    Efallai y bydd y cyfleoedd i afatarau ffrwydro, serch hynny, wrth i bobl ddod i arfer â chyfathrebu â chymeriadau AI, serch hynny. Mae Siri ar yr iPhone yn un enghraifft, ond mae systemau ffôn datblygedig nawr sy'n lleisiau wedi'u hanimeiddio'n llawn ar gyfrifiadur. Rwy'n credu, cymaint ag y mae pobl yn disgwyl siarad â phobl y dyddiau hyn, maen nhw hefyd yn dod yn llai gwrthsefyll 'cymeriadau' gan fod y cymeriadau hynny'n gallu cyfathrebu â nhw'n fwy deallus.

    Post gwych - wir yn gwneud ichi feddwl! Diolch Nick!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.