Mae Autopilot yn Lansio Mewnwelediadau, Traciwr Taith Cwsmer ar gyfer Marchnatwyr

Mewnwelediadau Autopilot

Peidiodd 82% o gwsmeriaid â gwneud busnes gyda chwmni yn 2016 ar ôl profiad gwael yn ôl Adroddiad Tueddiadau Rhyngrwyd diweddaraf Mary Meeker. Gallai diffyg data a mewnwelediadau fod yn atal marchnatwyr rhag datblygu yn eu gyrfaoedd: mae data newydd yn dangos bod traean y marchnatwyr yn brin o'r data a analytics mae angen iddynt asesu eu perfformiad, a dywedodd 82% yn well analytics yn eu helpu i symud ymlaen yn eu gyrfa.

Mae Autopilot yn Lansio Mewnwelediadau

Autopilot wedi lansio Insights - mae traciwr ffitrwydd gweledol ar gyfer marchnatwyr yn eu helpu i osod, olrhain a chyflawni nodau. Insights yn delweddu nodau penodol a metrigau allweddol (arwydd e-bost, presenoldeb mewn digwyddiadau, ac ati), i ddarganfod pa negeseuon a sianeli sy'n gweithio, ac fe'i defnyddiwyd yn ddiweddar gan Microsoft Developer Group cyn eu blynyddol ADEILAD cynhadledd i olrhain a chyrraedd eu nodau arwyddo.

Ciplun Mewnwelediadau Autopilot

Insights yn darparu ffordd i farchnatwyr ddelweddu ac olrhain perfformiad eu teithiau cwsmeriaid yn erbyn nod, yn debyg iawn i ap olrhain ffitrwydd. O fewn 60 eiliad, gall marchnatwyr olrhain y sianeli buddugol, y metrigau, a'r negeseuon sydd eu hangen i drosi mwy o refeniw a gwneud y gorau o gael gwell profiad i gwsmeriaid.

Dros 700 Autopilot cymerodd cwsmeriaid ran mewn profion cynnar ar Mewnwelediadau, gyda mwy na hanner yn dweud bod Mewnwelediadau wedi eu helpu i gynyddu perfformiad siwrnai yn sylweddol, a dywedodd 71 y cant eu bod bellach yn teimlo'n fwy hyderus yn effaith eu marchnata.

Gyda Mewnwelediadau, rwyf wedi gallu ymchwilio i minutia pob cam yn ein teithiau a gwneud y gorau o'r hyn sydd wedi bod yn gweithio. Mae wedi bod yn dda iawn cysylltu'r twf sy'n datblygu gyda'n hadran werthu yn ôl â'r siwrneiau anogaeth yn Autopilot. Kevin Sides, Prif Swyddog Meddygol Llongmon

Galluoedd Mewnwelediadau Allweddol Gynnwys

  • Olrhain y nod: Mae mewnwelediadau yn helpu i rali timau o amgylch nodau busnes allweddol trwy roi cyfle i ddefnyddwyr greu, cyflawni, a rhannu eu nodau trosi siwrnai mewn ychydig o gliciau.
  • Metrigau trosi: Peidiwch byth â cholli ffocws ar y nod terfynol - trosi. Monitro tueddiadau trosi a gweld pwy, a pha mor gyflym, mae rhywun yn trosi ar draws unrhyw sianel o e-bost i gerdyn post.
  • Perfformiad e-bost cyfanredol: Gweld sut mae'ch e-byst yn perfformio ac yn tueddu ar lefel rolio i fyny, ar lefel taith. Nodi amseroedd a diwrnodau allweddol yr wythnos i anfon e-byst trwy edrych ar ganlyniadau mewn cynyddrannau amrywiol, a hyd yn oed fynd mor ddwfn â pherfformiad ar lefel yr awr.
  • Nodi negeseuon buddugol: Driliwch i ganlyniadau neges aml-sianel unigol o ddydd i ddydd. Cymharwch brofion A / B yn hawdd a phenderfynu ar enillwyr.

Ynglŷn ag Autopilot

Meddalwedd marchnata gweledol yw Autopilot ar gyfer awtomeiddio siwrneiau cwsmeriaid. Gydag integreiddiadau brodorol i Salesforce, Twilio, Segment, Slack, a Zapier a'r gallu i gysylltu â dros 800 o offer pwrpasol, rydym yn grymuso marchnatwyr i feithrin perthnasoedd a thyfu cwsmeriaid sy'n talu'n uchel gan ddefnyddio e-bost, gwe, SMS, a sianeli post uniongyrchol. .