Nodau Offer Awtomeiddio ac Ymdrechion Marchnata

robot dynol

Rydym yn arsylwi rhai tueddiadau yn y diwydiant marchnata digidol sydd eisoes yn cael effaith ar gyllidebau ac adnoddau - ac a fydd yn parhau yn y dyfodol.

O safbwynt buddsoddi, bydd cyllidebau marchnata gwasanaethau yn tyfu ychydig yn 2016, i tua 1.5% o gyfanswm refeniw gwasanaethau. Bydd y codiadau yn oedi'r twf disgwyliedig mewn refeniw gwasanaethau, fodd bynnag, gan roi mwy fyth o bwysau ar farchnatwyr i ehangu cwmpas a pherfformiad gyda dim ond adnoddau ychwanegol cyn lleied â phosibl. Ffynhonnell: ITSMA

Yn fyr, mae cyllidebau ar gyfer marchnata digidol yn parhau i dyfu ac erbyn hyn mae disgwyl i farchnatwyr lefel C fod yn ymarferol a deall cymhlethdod y dirwedd, yr offer sydd ar gael, a'r adroddiadau sy'n angenrheidiol i wella ymdrechion caffael a chadw cwmni. O ystyried y ffrwydrad o sianeli a'r angen i optimeiddio cymaint, rydym yn gwneud mwy gyda llai ... ac mae'n dod yn fwy cymhleth.

Er bod mae staff marchnata yn cynyddu, mae'r disgwyliad i farchnatwyr wneud mwy gyda llai yn parhau. A llawer o'r pwysau yw buddsoddi mewn offer marchnata sy'n helpu i leddfu nifer yr oriau dynol sydd eu hangen i ymateb, cynllunio, gweithredu a mesur ymdrechion marchnata.

Canmoliaeth Awtomeiddio a Chudd-wybodaeth Adnoddau Dynol, Nid ydynt yn Amnewid Nhw

Mae ein hasiantaeth yn gwneud cryn dipyn o waith i rai cwmnïau mawr iawn. Ar unrhyw adeg o'r dydd, mae'n debyg bod gennym ni oddeutu 18 o adnoddau pwrpasol yn gweithio ar waith cleientiaid. O arbenigwyr brand, i reolwyr prosiect, i ddylunwyr, i ddatblygwyr, i awduron cynnwys ... mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Cyflawnir mwyafrif helaeth y gwaith hwn trwy bartneriaethau â sefydliadau eraill, serch hynny. Rydyn ni'n datblygu'r strategaeth ac maen nhw'n gweithredu'r strategaeth.

Mae offer yn un ffordd y gallwn gynyddu pwyntiau cyffwrdd gyda chleientiaid a rhagolygon. Rydym yn defnyddio casgliad o ddangosfwrdd, adrodd, cyhoeddi cymdeithasol ac offer rheoli prosiect. Fodd bynnag, nid awtomeiddio ein swyddi yw nod yr offer hynny. Nod yr offer hynny yw gwneud y mwyaf o'r amser rydyn ni'n bersonol yn ei gael i dreulio gyda phob cleient i egluro a gwneud y gorau o'r strategaethau rydyn ni'n eu rhoi ar waith.

Gan eich bod yn edrych i fuddsoddi cyllideb ar gyfer awtomeiddio tasgau mewnol, byddwn yn sicrhau nad eich nod yw disodli pobl, eu rhyddhau i wneud yr hyn maen nhw orau arno. Os ydych chi am ddinistrio cynhyrchiant eich tîm marchnata - daliwch ati i weithio allan o daenlenni ac e-bost. Os ydych chi am gynyddu cynhyrchiant i'r eithaf, gwnewch yn siŵr bod prynu offer yn flaenoriaeth fel y gall eich tîm gael popeth sydd ei angen arno i fod yn llwyddiannus.

Yn y pen draw, mae'r nod unrhyw system sy'n gysylltiedig â marchnata dylai fod ei fod yn galluogi amser mwy cynhyrchiol gyda'ch rhagolygon a'ch cleientiaid, nid llai. Cynhyrchu mwy i'ch cwsmeriaid a byddwch chi'n medi'r buddion. Rhai enghreifftiau:

 • Rydym yn defnyddio Geiriadur Marchnata i hidlo i lawr a chyflwyno data Google Analytics mewn modd y gall ein cleientiaid ei ddeall yn well. Mae hynny'n ein galluogi i gyfleu'r tueddiadau a chynnig i'r strategaeth wella yn hytrach na threulio amser yn ceisio egluro analytics data.
 • Rydym yn defnyddio gShift i fonitro effaith cyfryngau cymdeithasol a chwilio ar ei gilydd ac ar y llinell waelod. Priodoli yn anodd, os nad yn amhosibl, heb offeryn fel gShift. Os nad ydych chi'n mesur canlyniadau eich strategaeth gynnwys yn gywir, byddwch chi'n cael amser anodd yn egluro pam y dylai'ch cleient barhau i fuddsoddi ynddo.
 • Rydym yn defnyddioHootsuite, Clustogi, a Jetpack i reoli ein hymdrechion cyhoeddi cymdeithasol. Tra ein bod ni'n dîm bach, rydyn ni'n gwneud llawer iawn o sŵn ar y Rhyngrwyd. Trwy dreulio llai o amser ar gyhoeddi, rwy'n gallu treulio mwy o amser yn rhyngweithio â'm cynulleidfa cyfryngau cymdeithasol.

Mae pob un o'r offer hyn yn ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion lle mae angen iddynt fod yn hytrach na gweithio ar dasgau cyffredin na fyddai ein cleientiaid byth yn eu gwerthfawrogi. Maen nhw eisiau canlyniadau - ac mae angen i ni fod yn gweithio arnyn nhw!

2 Sylwadau

 1. 1

  Helo, Douglas!
  Post anhygoel!
  Ymhlith offer marchnata digidol eraill mae Goole Analytics yn un mwyaf eang a ddefnyddir. Beth yw eich arferion gorau o weithredu Google Analytics yng nghyd-destun twf gwerthiant / refeniw?
  Cael diwrnod gwych!

  • 2

   Mae hynny'n dibynnu ar y cleient, ond yn gyffredinol rydym am greu sianeli trosi sy'n symud yn ôl o unrhyw Alwad-i-Weithredu i'r pwynt lle mae'r ymwelydd yn dod i mewn i'r wefan. Ac mae adroddiadau arfer yn hanfodol i leihau dryswch cleientiaid.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.