E-Fasnach Fyd-eang: Cyfieithu Awtomatig vs Peiriant vs Pobl ar gyfer Lleoleiddio

E-Fasnach Fyd-eang: Lleoleiddio a Chyfieithu

Mae e-fasnach drawsffiniol yn ffynnu. Hyd yn oed dim ond 4 blynedd yn ôl, a Adroddiad Nielsen awgrymodd hynny Roedd 57% o siopwyr wedi prynu gan fanwerthwr tramor yn y 6 mis blaenorol. Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r COVID-19 byd-eang wedi cael effaith enfawr ar fanwerthu ledled y byd.

Mae siopa brics a morter wedi gostwng yn sylweddol yn yr UD a’r DU, a disgwylir i ddirywiad cyfanswm y farchnad fanwerthu yn yr UD eleni fod yn ddwbl yr hyn a brofodd yn yr argyfwng ariannol ddegawd yn ôl. Ar yr un pryd, rydym wedi gweld ymchwydd enfawr mewn e-fasnach drawsffiniol. ManwerthuX amcangyfrifon tyfodd e-fasnach drawsffiniol yn yr UE 30% eleni. Yn yr UD, data o Global-e wedi ei ddarganfod bod roedd masnach ryngwladol wedi tyfu 42% erbyn mis Mai eleni.

Lleoleiddio

Lle bynnag y mae'ch brand manwerthu wedi'i leoli, gallai gwerthiannau rhyngwladol fod yn achubiaeth. Nid yw'n syndod bod marchnatwyr ledled y byd yn edrych i ddal y rhan gynyddol hon o fusnes newydd. Fodd bynnag, er mwyn dal defnyddwyr trawsffiniol yn effeithiol, mae angen i farchnatwyr fynd y tu hwnt i ddim ond darparu cyfieithu safle unwaith y bydd ymwelydd yn glanio ar eu gwefan.

Rhaid i ddarparwyr e-fasnach ymgorffori lleoliad yn eu strategaethau twf. Mae hyn yn golygu ystyried elfennau fel SEO iaith frodorol, darparu delweddau sy'n briodol ar gyfer marchnad leol - os ydych chi'n fanwerthwr Ewropeaidd sy'n ceisio gwerthu i'r farchnad Asiaidd, bydd defnyddio delweddau ewro-ganolog yn unig ar eich gwefan yn mynd i ymddieithrio'ch darpar gwsmer.

Mae lleoleiddio yn sicrhau bod eich gwefan yn ystyried holl naws diwylliannol y rhanbarthau rydych chi'n ceisio gwerthu iddynt.

Gall hyn ymddangos yn dasg amhosibl. Mae gan lawer o wefannau manwerthu gannoedd o dudalennau sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd a byddai cyflogi cyfieithwyr proffesiynol yn rhy ddrud. Ar yr un pryd, gallai llawer ystyried bod cyfieithu a lleoleiddio peiriannau yn fylchog ac yn rhy wallus i ddibynnu arno. Ond fel y gŵyr unrhyw un sy'n defnyddio meddalwedd cyfieithu peiriant, mae technoleg yn gwella trwy'r amser. Gall technoleg fod yn offeryn anhygoel o werthfawr ar gyfer lleoleiddio gwe, ac wrth weithio mewn partneriaeth â phobl go iawn, gall gyrraedd uchelfannau pendrwm.

Cyfieithu Awtomatig vs Peiriant

Camsyniad cyffredin yw hynny cyfieithu awtomatig yw'r un peth â cyfieithu peiriant. Yn ôl y Awdurdod Globaleiddio a Lleoleiddio (GALA):

  • Cyfieithu Peiriant - meddalwedd cwbl awtomataidd sy'n gallu cyfieithu cynnwys ffynhonnell i ieithoedd targed. Mae technolegau cyfieithu peirianyddol yn cynnwys darparwyr fel Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translator, DeepL, ac ati. Ond fel rheol dim ond unwaith y bydd yr ymwelydd ar y wefan y bydd y darparwyr cyfieithu peirianyddol hyn a gymhwysir i wefan yn troshaenu ieithoedd brodorol.
  • Cyfieithu Awtomatig - Mae cyfieithu awtomatig yn cwmpasu cyfieithu peiriant ond yn mynd y tu hwnt. Mae defnyddio datrysiad cyfieithu nid yn unig yn delio â chyfieithu eich cynnwys ond hefyd rheoli a golygu'r cynnwys, SEO pob tudalen wedi'i gyfieithu, ac yna'n delio â chyhoeddi'r cynnwys hwnnw'n awtomatig, o bosibl yn fyw heb i chi orfod codi bys. I fanwerthwyr, gall allbwn y cymhwysiad hwn o dechnoleg hybu gwerthiant rhyngwladol ac mae'n hynod gost-effeithiol.

Pobl yn erbyn Cyfieithu Peiriannau

Un o brif anfanteision defnyddio cyfieithu peirianyddol wrth leoleiddio yw cywirdeb. Mae llawer o farchnatwyr yn teimlo mai cyfieithu dynol llawn yw'r unig ffordd ddibynadwy ymlaen. Mae cost hyn, serch hynny, yn enfawr ac yn afresymol i lawer o fanwerthwyr - heb sôn nid yw'n gofalu sut y bydd y cynnwys wedi'i gyfieithu hwnnw'n cael ei arddangos mewn gwirionedd.

Gall cyfieithu â pheiriant arbed llawer o amser ichi ac mae'r cywirdeb yn dibynnu ar y pâr iaith a ddewisir a pha mor ddatblygedig a hyfedr yw'r offer cyfieithu ar gyfer y pâr penodol hwnnw. Ond dywedwch, wrth i barc ball amcangyfrif bod y cyfieithiad yn dda 80% o'r amser, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cael cyfieithydd proffesiynol i wirio a golygu'r cyfieithiadau yn unol â hynny. Trwy gael haen gyntaf o gyfieithu peiriant rydych chi'n cyflymu'r broses tuag at wneud eich gwefan yn amlieithog. 

O safbwynt ariannol, mae'r dewis hwn yn ystyriaeth enfawr i'w wneud. Os ydych chi'n llogi cyfieithydd proffesiynol i ddechrau o'r dechrau a gweithio ar nifer helaeth o dudalennau gwe, mae'n debygol y bydd y bil y byddwch chi'n ei godi yn seryddol. Ond os ydych chi dechrau gyda'r haen gyntaf o gyfieithu peiriannau ac yna dod â chyfieithwyr dynol i mewn i wneud addasiadau lle bo angen (neu efallai bod eich tîm yn siarad sawl iaith) bydd eu llwyth gwaith a'r gost gyffredinol yn cael eu lleihau'n sylweddol. 

Gall lleoleiddio gwefan ymddangos fel prosiect brawychus, ond ei drin yn gywir gyda chyfuniad o dechnoleg a phwer pobl nid yw'n swydd mor fawr ag yr ydych chi'n meddwl. Mae angen i e-fasnach drawsffiniol fod yn strategaeth ar gyfer marchnatwyr wrth symud ymlaen. Mae Nielsen yn adrodd hynny 70% o fanwerthwyr roedd hynny wedi chwilota am e-fasnach drawsffiniol wedi bod yn broffidiol gyda'u hymdrechion. Dylai unrhyw chwilota am leoleiddio fod yn broffidiol os caiff ei wneud yn effeithiol gyda thechnoleg a therfynau technoleg mewn golwg.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.