Mae'n bryd Stopio Dosbarthu Datganiad i'r Wasg Awtomataidd ar gyfer SEO

Depositphotos 13644066 s

Un o'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i'n cleientiaid yw monitro ansawdd backlinks i'w gwefan. Gan fod Google wedi targedu parthau yn weithredol gyda chysylltiadau o ffynonellau trafferthus, rydym wedi gweld nifer o gleientiaid yn ei chael hi'n anodd - yn enwedig y rhai a gyflogodd gwmnïau SEO yn y gorffennol a oedd yn ôl-gysylltu.

Ar ôl disavoting pob un o'r dolenni amheus, rydym wedi gweld gwelliannau mewn graddio ar sawl safle. Mae'n broses lafurus lle mae pob dolen yn cael ei gwirio a'i gwirio i weld ei bod yn dod o adnodd da ... neu nad yw'r adnodd yn or-redeg â chysylltiadau sbam â pharthau amherthnasol eraill.

Y mis hwn, wrth inni adolygu un o'n cleientiaid, gwnaethom sylwi ar barth cyfarwydd iawn a oedd â rhai cysylltiadau trafferthus arno - PRWeb. Gwnaethom ofyn i adran Cysylltiadau Cyhoeddus y cleient a gwnaethant wirio eu bod yn talu am ddosbarthiad datganiadau i'r wasg awtomataidd trwy wasanaeth PRWeb.

Yna gwnaethom ychydig o ddadansoddiad o PRWeb a gwasanaethau dosbarthu datganiadau i'r wasg awtomataidd eraill a chanfod rhywfaint o ddata pryderus. Mae'n ymddangos bod PRLeap a PRWeb wedi bod yn cwympo'n rhydd mewn safleoedd ers rhyddhau Panda 4.0.

Safleoedd PRLeap

Safleoedd PRLeap

Safleoedd PRWeb

Safleoedd Chwilio PRWeb

Mae yna lawer o sgwrsio am hyn yn y diwydiant SEO - mae rhai pobl yn dweud bod dosbarthiad yn dal i weithio, mae eraill wedi nodi na fyddent yn cyffwrdd â gwasanaeth dosbarthu datganiadau i'r wasg. Nid yw'n ymddangos bod yr holl wasanaethau dosbarthu wedi plymio fel y mae PRWeb a PRLeap.

Dyma beth dwi'n credu.

Rwy'n credu bod dosbarthiad datganiadau i'r wasg awtomataidd wedi rhedeg ei gwrs. Nid ydym wedi gweld gwahaniaeth yn ein hyrwyddiadau pan rydym wedi defnyddio dosbarthiad yn erbyn peidio â defnyddio dosbarthiad. Nid wyf yn credu bod unrhyw un yn monitro gwefannau newyddion ar gyfer datganiadau i'r wasg oherwydd bod y sŵn yn annioddefol. Ac os cewch adroddiad gan y gwasanaethau, maent yn dangos tunnell o argraffiadau ond ni welwch fawr o effaith, os o gwbl, ar draffig yn ôl i'ch gwefan.

A yw hynny'n golygu nad wyf yn credu mewn cysylltiadau cyhoeddus? Wrth gwrs ddim. Rwy'n credu bod strategaeth cysylltiadau cyhoeddus weithredol lle mae newyddion yn cael ei wthio i allfeydd cyfryngau perthnasol yn dal i fod yn strategaeth dda iawn. Dyna wasanaeth sy'n gofyn am offer ymchwil, amser ac ymdrech felly mae'n costio cryn dipyn yn fwy. Ond rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano.

Nid ydym bellach yn buddsoddi mewn dosbarthu datganiadau i'r wasg ar gyfer ein hymdrechion optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw'n berthnasol, nid yw'n cyrraedd cynulleidfa berthnasol, nid yw'n darparu unrhyw ganlyniadau ystyrlon, ac - yn waeth - gallai fod yn peryglu ein cleientiaid trwy roi dolenni i'w gwefan ar barthau sydd ag awdurdod ofnadwy. Gallai hynny fod yn peryglu eu safleoedd organig a'u traffig.

Un sylw

  1. 1

    Diolch am ysgrifennu ar y pwnc hwn Doug. Roeddwn i'n edrych ar PRWeb y diwrnod o'r blaen yn ceisio darganfod ai dosbarthiad awtomataidd oedd y ffordd i fynd ai peidio. Fe wnaeth eich erthygl fy helpu i wneud fy meddwl ar hynny! Yn ôl yr arfer, fe ddaethoch chi drwodd eto! Diolch!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.