WiFi mewn Ceir? Nid yw'r Diwydiant Auto yn Deall Fi

que cadillac

Un o'r pethau moethus rwy'n eu mwynhau mewn bywyd yw car hardd. Nid wyf yn mynd ar wyliau drud, rwy'n byw mewn cymdogaeth coler las, ac nid oes gennyf hobïau drud ... felly fy nghar yw fy nhrin i fy hun. Rwy'n gyrru tunnell o filltiroedd bob blwyddyn ac yn mwynhau gyrru i unrhyw gyrchfan o fewn cwpl o ddiwrnodau mewn car.

Mae gan fy nghar 3 sgrin HD wedi'u hadeiladu i mewn - un sgrin gyffwrdd yn y consol ac un ar gefn pob un o'r seddi blaen. Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, credaf mai dim ond unwaith yr wyf wedi defnyddio un o'r sgriniau yn y sedd gefn ... pan eisteddodd fy merch yn y sedd gefn ar drip. Mae gan y car chwaraewr DVD, bachyn sain / fideo yn y sedd gefn, radio lloeren ac OnStar. Mae platfform mapiau wedi'i ymgorffori yn y consol.

Yn fy sedd flaen ar y teithiau hynny mae fy iPad a fy iPhone gyda gwefryddion angenrheidiol a chysylltiad USB â system sain fy nghar. Yn y sedd gefn, mae gen i fy ngliniadur. Mae Bluetooth yn cysylltu fy ffôn â'r system.

  • Cyn gynted ag y gorffennwyd y treial radio lloeren, Rwy'n gadael iddo fynd. Mae radio iTunes a'r gerddoriaeth ar fy iPhone yn darparu ansawdd llawer cyfoethocach trwy'r cysylltiad USB trwy'r system sain amgylchynu Bose yn y car.
  • Mae platfform map mae angen uwchraddio trwy DVD bob blwyddyn sy'n costio dros $ 100 i gadw'r mapiau'n gyfredol. Nid wyf yn eu defnyddio oherwydd fy mod yn defnyddio Google Maps ac mae fy holl wybodaeth gyswllt, chwiliad Rhyngrwyd, ac mae fy nghalendr wedi'i integreiddio'n llwyr.
  • Daeth y car gyda ei rif ffôn ei hun na wnes i erioed actifadu ... dyna pam mae gen i ffôn clyfar ac yn defnyddio'r cysylltedd Bluetooth (mae'n gweithio'n berffaith).
  • Mae gan y car Gyriant caled 40Gb mewnol fy mod i'n gallu trosglwyddo cerddoriaeth i drwy USB, CD, neu DVD ... ond nid trwy fy ffôn clyfar. Felly mae gen i ychydig o CDs ar hap wedi'u llwytho nad ydw i byth yn gwrando arnyn nhw.
  • My Tanysgrifiad OnStar yn dod i ben yn fuan ac rwy'n meddwl o ddifrif am beidio â chofrestru ar gyfer gwasanaeth parhaus. Dwi ddim yn ei ddefnyddio ... am unrhyw beth.

Ers i iOS ddiweddaru, rydw i wedi bod i ffwrdd ac ar broblemau gyda fy ffôn ddim yn cael fy nghydnabod gyda'r car. Nid oes gan y car uwchraddio, Mae siop app, ac nid yw'n integreiddio'n ddi-dor â fy mywyd ... ond mae fy ffôn yn gwneud.

Nawr mae GM ychwanegu wifi yn eu ceir fel opsiwn. I eisoes cael wifi ... trwy fannau problemus ar fy iPhone a fy iPad. Mae'r cyhoeddiad wifi car wedi fy rhoi dros y dibyn. Y tu allan i'r cadeirydd GM fod yn foi Telecom, ni allaf ddarganfod pam eu bod yn mynd i lawr y ffordd hon.

Dwi ddim yn mynd â fy nghar i bobman, Rwy'n cymryd fy ffôn i bobman.

Mae gwerthiannau iPad a gwerthiannau llechen yn drech na phob bwrdd gwaith. Rwyf wedi darllen rhywfaint o newyddion bod Apple yn gweithio ar ddod â rhyngwyneb iOS i geir o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Diau y gallai Android gyrraedd yno ynghynt. Yr hyn na allaf ei ddeall yw pam mae'r diwydiant ceir yn ceisio gweithio ochr yn ochr rywsut pan fo'r holl dechnoleg yn bodoli eisoes yng nghledr fy llaw.

Nid yw fy ffôn yn affeithiwr ar gyfer fy nghar.

Rwyf am gael dangosfwrdd y gallaf lithro fy ffôn iddo sy'n galluogi consol sy'n arddangos cymwysiadau cyffredin ar sgrin gyffwrdd fwy. Rwyf am i'r bysellfwrdd fod yn anabl oni bai bod y car yn stopio. Ni ddylwn hyd yn oed allu tynnu'r ffôn oni bai fy mod yn y parc. Cael gwared ar y sgriniau cefn a gosod cromfachau cyffredinol ar gyfer tabledi. Gadewch i'm teithwyr ategyn eu ffôn neu dabled, gwrando ar eu cerddoriaeth eu hunain, neu gysylltu trwy App i'm car i ymestyn fy sgrin (yn debyg i AirPlay ar gyfer AppleTV). Gadewch imi chwarae cerddoriaeth fy nheithiwr neu fy ngherddoriaeth.

Mae fy nghar yn affeithiwr ar gyfer fy ffôn.

Rwyf am reoli, uwchraddio, prynu apiau, gwrando ar gerddoriaeth, cyrchu mapiau, neu rannu fy sgrin ar fy nyfeisiau… Nid platfform fy nghar. Nid wyf am dalu am gynlluniau data newydd, cynlluniau ffôn newydd, cynlluniau cerddoriaeth newydd, data map newydd ... pan fyddaf eisoes yn talu am hynny ar fy ffonau smart a thabledi.

Yr unig beth y gallaf ddewis ei wneud yw OnStar neu gysylltiad data lloeren arall y byddwn yn talu amdano fel copi wrth gefn pe bawn i allan o ystod celloedd fy nghludwr. Yn ogystal, byddai batri wrth gefn ar gyfer plygio fy nyfais os yw'r car mewn damwain ac nad oes pŵer ar gael yn rhywbeth sy'n werth talu amdano.

Ni ddylai gweithgynhyrchwyr ceir fod yn gweithio ar systemau gweithredu a chysylltedd wifi, dylent fod yn gweithio i ddod â phrofiad y car i gymwysiadau ar fy ffôn ... ac yna system sy'n plygio'r car i mewn i'm ffôn.

Nodyn: Daw'r llun o Cadillac a dyma eu system CUE.

2 Sylwadau

  1. 1

    Fel sy'n digwydd yn aml, rwy'n cytuno â chi 100% ar yr erthygl hon. Adolygiad a mynegiant hollol wych o'r hyn y dylai'r diwydiant ceir fod yn meddwl amdano mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.