Galluogi Cyswllt Awdurdodi a Chyhoeddi yn WordPress

google g

Rwy'n dal i ddweud wrth bobl y byddwn i'n rhannu sut rydyn ni'n integreiddio microdata awduraeth i'w gynhyrchu pytiau cyfoethog canlyniad chwilio. Mae'n gweithio'n dda i'n cleientiaid yn cynyddu eu SERP CTRs) felly cyfrifais y byddwn yn ei ddogfennu yma ar gyfer gwefannau WordPress.

Mae dau ddarn i hyn ... ac mae'r ddwy elfen yn Nodyn cysylltiedig. Mae'r data awduriaeth bellach yn cael ei arddangos ar Dudalennau Canlyniadau Peiriannau Chwilio. Nid wyf wedi gweld gwybodaeth cyhoeddwyr yn cael ei harddangos eto ... ond rwy'n siŵr y bydd!

Cyhoeddwr

Bellach mae gan Google Plus system wirio lle mae a cyhoeddwr gall gwefan bwyntio at eu tudalen Google+. Trwy ychwanegu'r cod canlynol yn ein themâu functions.php dudalen, rydym wedi ychwanegu adran at ein gosodiadau cyffredinol Gweinyddiaeth WordPress lle gallwn gludo ein URL Tudalen Google+:

swyddogaeth social_settings_api_init () {add_settings_section ('social_setting_section', 'Safleoedd Cymdeithasol ar y We', 'social_setting_section_callback_function', 'general'); add_settings_field ('general_setting_googleplus', 'Google Plus Page', 'general_setting_googleplus_callback_function', 'general', 'social_setting_section'); register_setting ('cyffredinol', 'general_setting_googleplus'); } add_action ('admin_init', 'social_settings_api_init'); swyddogaeth social_setting_section_callback_function () {adleisio ' Yr adran hon yw lle gallwch arbed eich gwefannau cymdeithasol lle gall darllenwyr ddod o hyd i chi ar y Rhyngrwyd. '; } swyddogaeth general_setting_googleplus_callback_function () {adleisio ' '; }

Y cam nesaf yw cyhoeddi'r ddolen gyhoeddi ar bob tudalen ar y wefan y tu allan i'ch tudalennau post blog sengl. Felly, yn ein header.php, rydym yn ychwanegu'r cod canlynol:

" rel="publisher" />

Awduriaeth

Mae awduriaeth ychydig yn fwy manwl, yn enwedig os oes gennych chi flog aml-awdur fel ein un ni. Yn y bôn, rydyn ni eisiau i'n holl dudalennau y mae awduron yn eu hysgrifennu arddangos eu data proffil Google+ yng nghanlyniadau peiriannau chwilio. I gael hyn i lawr, roedd yn rhaid imi fynd at y meistr ei hun, Joost de Valk a darllen i fyny ar ei rel = ”awdur” post.

Y cam cyntaf yw diystyru gosodiadau WordPress a chaniatáu i dagiau angor gael eu cyhoeddi gyda'r elfen rel briodol. O fewn functions.php, ychwanegwch y cod canlynol:

swyddogaeth yoast_allow_rel () {bagiau $ byd-eang a ganiateir; $ allowtags ['a'] ['rel'] = arae (); } add_action ('wp_loaded', 'yoast_allow_rel');

Y cam nesaf yw ychwanegu cod at functions.php mae hynny'n ychwanegu maes at eich tudalen Proffil Defnyddiwr lle gall yr awduron lenwi eu URL Google+:

function yoast_add_google_profile ($ contactmethods) {// Ychwanegu Proffiliau Google $ contactmethods ['google_plus_profile'] = 'URL Proffil Google Plus'; dychwelyd $ contactmethods; } add_filter ('user_contactmethods', 'yoast_add_google_profile', 10, 1);

Nawr bod y maes gennych chi yno, bydd yn rhaid i chi ychwanegu dolen awdur i bob tudalen a fydd yn pwyntio at eich cynnwys awdur, fel single.php, index.php, awdur.php ac archif.php. O fewn y tudalennau templed hynny, arddangoswch y ddolen awdur ynghyd â'r rel = "awdur" a dylai'r ddolen honno bwyntio at eich awdur.php tudalen proffil:

" rel="author">

O fewn eich tudalen author.php, byddwch chi am arddangos y wybodaeth broffil ynghyd â dolen rel = "fi" sy'n pwyntio'n ôl i'ch tudalen Proffil Google:

$ google_plus_profile = get_the_author_meta ('google_plus_profile'); os ($ google_plus_profile) {adleisio ' '; }

Rydych chi wedi blino eto? Peidiwch â bod ... y cam nesaf yw ychwanegu dolen cyfrannwr yn ôl i'ch tudalen awdur yn Google Plus:

google plus golygu cyfrannwr proffil

Iawn ... nawr bod eich dolenni awdur yn pwyntio at eich tudalen awdur, mae eich tudalen awdur yn pwyntio at eich proffil Google Plus, mae eich proffil Google Plus yn pwyntio at eich tudalen awdur. Ydych chi'n gweld sut mae'r cylch cyfan wedi'i orchuddio yma? Un cam olaf…

Defnyddiwch y teclyn pytiau cyfoethog a gwiriwch mewn gwirionedd bod eich pytiau cyfoethog yn gweithio'n iawn! Profwch ef ar eich parth gwreiddiau a'ch tudalennau post sengl.

canlyniad profwr pytiau cyfoethog

Ac yn awr rhowch eich parth a rhoi ergyd iddo:
cyhoeddwr canlyniad profwr pytiau cyfoethog

Nodyn olaf ... mae hyn i gyd yn gweithio'n eithaf da, ond nid trwy'r amser. Weithiau, rydw i'n sylwi bod yr offeryn pytiau cyfoethog yn rhoi gwall i mi ac ar adegau eraill dwi'n gweld lle mae pytiau cyfoethog yn profi'n iawn, ond mae'n cymryd ychydig wythnosau i'w gweld mewn canlyniadau chwilio. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n addasiad sy'n werth ei wneud! Cadwch mewn cof, ers i ni wneud hyn i gyd o fewn ein thema y byddai thema newydd yn gofyn i ni ei gweithredu bob drosodd eto!

11 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n debyg nad oes gan fy thema gyfredol ffeil author.php. Ac eto, mae URL fy awdur yn ymddangos ac yn gwneud iawn. Roedd yn ymddangos fy mod wedi gotten popeth wedi'i osod yn dilyn eich camau, ond cynhyrchodd yr offeryn pytiau cyfoethog wallau o'r canlynol:

  publisherlinked Google+ page = https://plus.google.com/118248936539718757580Error: Nid yw'r dudalen hon yn cynnwys marcio cyhoeddwr wedi'i ddilysu. Dysgu mwy. Rhybudd: Mae rel = "cyhoeddwr" a rel = "awdur" yn bresennol ar y dudalen. Dylech roi rel = "author" ar dudalennau cynnwys a rel = "cyhoeddwr" ar eich tudalen gartref yn unig (oni bai mai hon yw tudalen gartref gwefan un awdur). proffil awdur awdur = http://www.bnpositive.com/blog/author/bnpositive/
  Gwall: Nid oes gan dudalen proffil awdur ddolen rel = "fi" i Broffil Google. Dysgu mwy. 

  • 2

   @bnpositive: disqus Gallwch wneud ffeil author.php yn weddol hawdd trwy gopïo'r ffeil archif.php a'i ailenwi i author.php (weithiau mae rhywfaint o waith glanhau i'w wneud i dynnu penawdau enwau categori, ac ati) ond mae'n syniad da. i gael tudalen awdur. Rwy'n cyhoeddi Folks bio a llun ar y dudalen honno fel rheol.
   Es i i'ch tudalen Google+ ac nid oes gennych ddolen yn yr adran cyfrannwyr sy'n pwyntio at eich tudalen awdur yn bnpositive. Hefyd, a ydych chi'n ceisio gwneud dolen awdur neu ddolen cyhoeddwr? Mae'n ymddangos bod dolen awdur ar dudalen eich awdur ar bnpositive. Dylai tudalen awdur bwyntio at eich tudalen bersonol, dylai dolen cyhoeddwr bwyntio at eich tudalen Google+.

   • 3

    O fy nealltwriaeth i, rydw i eisiau dolen CYHOEDDWR ar yr holl PAGES di-bost ar gyfer fy ngwefan a fyddai'n cyfeirio at Dudalen Google+ Cyfathrebu a Dylunio Bnpositive. Yna, ar gyfer yr holl dudalennau post yr wyf yn eu hysgrifennu, rwyf am gael cyswllt AWDUR ar y tudalennau hynny a fyddai'n cyfeirio at fy Tudalen Google+ bersonol yn gywir?

   • 4

    Edrychais ar fy nhudalen Google+ bersonol ac mae'n darparu dolen cyfrannwr i'm tudalen awdur ar fy mlog. A ddylwn i fod wedi gwneud yr un peth ar fy Tudalen Google+ â'r cyhoeddwr?

   • 7

    Iawn, mae angen i mi ddatblygu tudalen awdur.php, ond rwy'n credu y byddaf yn dal i ffwrdd nes i mi benderfynu pa thema newydd y byddaf yn ei dewis ar gyfer y wefan. Mae'n swnio fel bod angen i mi gael peth amser gyda chi a phrynu ychydig o goffi i chi yn fuan iawn!

 2. 8

  Helo, ddim yn siŵr a ydych chi'n dal i wirio hyn, ond - cefais fy pytiau cyfoethog i ddweud “Verified: Publisher markup is verified for this page.” ond nid yw'r ddelwedd yn ymddangos yn yr offeryn pytiau cyfoethog. Mae fy awduraeth yn gweithio'n wych ar ddolenni post, ond ar gyfer fy nhudalen gartref nid oes delwedd ac mae'n dweud ei bod wedi'i gwirio. Ydych chi'n gwybod pam y gallai hyn fod?

  • 9

   @ twitter-509747237: disqus os ydych chi newydd eu haddasu, bydd yn rhaid i chi roi ychydig wythnosau iddyn nhw arddangos. Yn ogystal, rydyn ni wedi'u gweld nhw'n arddangos ac yn diflannu unwaith mewn ychydig. Mae'n ymddangos ei fod yn waith ar y gweill gyda Google.

   • 10

    Diolch am yr ymateb 🙂 Rwy'n gwybod y bydd yn cymryd peth amser i ymddangos yn SERPS, ond rwy'n poeni nad yw'n ymddangos yn y rhagolwg ar gyfer yr Offeryn Profi Snippet Rich .. yn eich tiwtorial gallwch weld logo eich cwmni yn yr offeryn profi ac nid wyf yn ei weld, dim ond ei fod wedi'i wirio. Rwy'n dyfalu y byddaf yn aros allan am gwpl o wythnosau i weld a allaf ei gael i'w arddangos yn y RSTT, ond os na fydd byth, yna nid wyf yn gwybod ble es i o'i le (nid ar frys iddo ddangos i fyny yn SERPS gan ei fod wedi cymryd tua 3 wythnos i fy awduriaeth ar gyfer hynny, ond bob amser yn ymddangos ar unwaith yn yr offeryn profi). Diolch eto am yr adborth.

    • 11

     @ twitter-509747237: disqus Diddorol! Mae'n ymddangos eu bod wedi tynnu'r pyt dolen cyhoeddwr rhag dangos y logo. Mae hynny'n drewi !!! Roeddwn yn gobeithio y byddent yn dechrau cyhoeddi hynny yn y SERP. Mae'n dda eich cyswllt awdur, serch hynny!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.