Awdurdod: Elfen Goll y rhan fwyaf o Strategaethau Cynnwys

awdurdod

Nid oes wythnos yn mynd heibio Martech Zone nad ydym yn curadu ac yn rhannu ffeithiau, barn, dyfyniadau a hyd yn oed eu cynnwys trwy ffeithluniau a chyhoeddiadau eraill.

Nid ydym yn safle curadu ar gyfer cynnwys pobl eraill, serch hynny. Nid yw rhannu syniadau pobl eraill yn eich gwneud chi'n awdurdod, mae'n cydnabod ac yn cryfhau awdurdod yr awdur. Ond… mae gwella, rhoi sylwadau, beirniadu, darlunio ac egluro cynnwys pobl eraill yn well nid yn unig yn cydnabod ac yn cryfhau eu hawdurdod ... mae hefyd yn gwella'ch un chi.

Pan fyddaf yn dod o hyd i gynnwys ar-lein sy'n werthfawr i'n cynulleidfa, rwy'n cymryd yr amser i'w ddadansoddi'n ofalus a darparu manylion y gwn y bydd fy nghynulleidfa yn eu gwerthfawrogi. Nid yw'n ddigon, er enghraifft, i gyhoeddi ffeithlun a ddyluniodd rhywun arall. Mae angen i mi rannu'r ffeithlun hwnnw a darparu dadansoddiad trylwyr ohono sy'n unigryw ac yn sefyll my arbenigedd

Beth yw awdurdod?

Diffiniad: Ansawdd hyderus rhywun sy'n gwybod llawer am rywbeth neu sy'n cael ei barchu neu ufuddhau iddo gan bobl eraill.

Yn unol â'r diffiniad hwnnw, mae tri gofyniad am awdurdod:

  1. Arbenigedd - y person sy'n gwybod llawer ac yn datgelu eu gwybodaeth.
  2. Hyder - y person sy'n credu ynddo eu gwybodaeth pan fyddant yn ei rannu.
  3. Cydnabyddiaeth - arbenigwyr eraill yn nodi'r arbenigedd y mae person yn ei arddangos yn hyderus.

Ni fydd ail-greu syniadau gwreiddiol pobl eraill byth yn eich gwneud chi'n awdurdod. Er y gall ddangos bod gennych rywfaint o arbenigedd, nid yw'n rhoi unrhyw fewnwelediad i'ch hyder. Ni fydd ychwaith yn arwain at eich cydnabod gan eich cyfoedion.

Mae awdurdod yn hanfodol i daith y cwsmer oherwydd bod defnyddwyr a busnesau yn chwilio am arbenigedd i'w cynorthwyo a'u hysbysu gyda'u penderfyniad prynu. Yn syml, os ydych chi'n dyfynnu rhywun arall, bydd y prynwr yn ystyried y ffynhonnell wreiddiol fel yr awdurdod cydnabyddedig - nid chi.

Byddwch yr Awdurdod

Os ydych chi am gael eich cydnabod fel awdurdod, byddwch yn awdurdod. Nid ydych chi'n mynd i wneud hynny trwy sefyll y tu ôl i syniadau pobl eraill. Mynegwch eich safbwyntiau unigryw. Profwch a chefnogwch eich syniadau gydag ymchwil a dogfennaeth. Yna rhannwch y syniadau hynny ar draws safleoedd diwydiant sy'n caniatáu ichi gymryd rhan. Mae pob cyhoeddwr bob amser yn ceisio'r persbectif unigryw - mae'n draw hawdd.

Canlyniad rhannu eich arbenigedd yw eich bod bellach ar yr un lefel â chyfoedion blaenllaw yn eich diwydiant, heb gael eich anwybyddu wrth i chi sefyll y tu ôl iddynt. Wrth i chi adeiladu cydnabyddiaeth a rhannu eich arbenigedd yn hyderus, fe welwch y bydd ymddiriedaeth a thriniaeth wahanol iawn i chi. Bydd eich cyfoedion yn eich adnabod ac yn rhannu'r mewnbwn rydych chi'n ei ddarparu.

A phan fyddwch chi'n cael eich ystyried yn awdurdod, mae dylanwadu ar y penderfyniad prynu yn dod yn llawer haws.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.