Thor Schrock Trounces Gurus Marchnata Rhyngrwyd? Rhoi $ 1,800 mewn Arian Parod a Gwobrau

Ac roeddwn i'n fyfyriwr da IAWN. Mor dda mewn gwirionedd fy mod i'n mynd â dau o'm cyn-hyfforddwyr guru, Marlon Sanders ac Armand Morin i'r sied goed yn Rhaglen Gysylltiedig Ystafell Ddosbarth Gyfrinachol Joel Comm!

Dyma beth ddysgais i a sut rydw i'n curo rhai o'r marchnatwyr rhyngrwyd gorau yn y byd.