Ategyn WordPress: Rhestr Wirio Blogio

Yn ôl yn BlogIndiana 2010, gwnaethom lansiad meddal ar gyfer ategyn WordPress i helpu i gynyddu cynhyrchiant gweithwyr. Rhestr Wirio Blogio yw'r enw arni, ac mae'n seiliedig ar bŵer anhygoel o syml ac eto syfrdanol rhestr wirio. Rhestr wirio Blogio yw'r union beth mae'n swnio fel: mae'n creu criw o flychau gwirio i chi eu defnyddio wrth ysgrifennu post blog. Cadarn, fe allech chi gyflawni'r un peth â dogfen Word neu nodyn post it, ond

Y 5 Ffordd Uchaf i Ddod yn Ddamglwr yn Ddamweiniol

Mae'r cyhuddiad gwaethaf posibl y gallwch ei dderbyn ar y Rhyngrwyd i'w gyhuddo o fod yn sbamiwr. Nid oes gan unrhyw ymosodiad arall ar eich cymeriad yr un pŵer aros. Unwaith y bydd rhywun yn meddwl eich bod chi'n sbamiwr, ni fyddwch bron byth yn dychwelyd ar eu hochr dda. Mae'r ffordd i spamville yn unffordd yn unig. Gwaethaf oll, mae'n rhyfeddol o hawdd cymryd camau tuag at ddod yn sbamiwr heb sylweddoli hynny hyd yn oed! Dyma'r pump uchaf

Sut a Pham I Ysgrifennu Llyfr

Rwyf newydd orffen llyfr, Failure: The Secret to Success. Pan fydd pobl yn clywed am hyn, maen nhw'n cynnig llongyfarchiadau ac yn gofyn cwpl o gwestiynau stoc i mi: Ble cawsoch chi'r syniad? Faint o amser gymerodd i ysgrifennu? Beth wnaeth i chi fod eisiau ysgrifennu llyfr? Fe allwn i ateb unrhyw un o'r cwestiynau hyn i chi, ond dywedaf y gwir wrthych a ydyn nhw i gyd yn gofyn yr un cwestiwn mewn gwirionedd: Sut ydych chi'n ysgrifennu

Cynhyrchedd: Y Rubrik “Cyflym, Rhad, Da”

Cyn belled â bod rheolwyr prosiect wedi bod, bu tric cyflym a budr wrth ddisgrifio unrhyw brosiect. Fe'i gelwir yn rheol “Cyflym-Rhad-Da”, a bydd yn cymryd tua phum eiliad i chi ddeall. Dyma'r rheol: Cyflym, rhad neu dda: Dewiswch unrhyw ddau. Pwrpas y rheol hon yw ein hatgoffa bod angen cyfaddawdau ar bob ymdrech gymhleth. Pryd bynnag y byddwn yn ennill mewn un maes, heb os, bydd colled yn rhywle arall. Felly