Hylendid Data: Canllaw Cyflym i Garthu Uno Data

Mae carthu uno yn swyddogaeth ganolog ar gyfer gweithrediadau busnes fel marchnata post uniongyrchol a chael un ffynhonnell o wirionedd. Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau yn dal i gredu bod y broses uno yn gyfyngedig yn unig i dechnegau a swyddogaethau Excel nad ydynt yn gwneud fawr ddim i unioni anghenion cynyddol gymhleth o ran ansawdd data. Bydd y canllaw hwn yn helpu defnyddwyr busnes a TG i ddeall y broses uno carthu, ac o bosibl yn gwneud iddynt sylweddoli pam na all eu timau wneud hynny