A ddylai Blogwyr Gywiro eu Camgymeriadau?

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae trafodaeth wych ar Cranky Geeks a drosglwyddodd i TWIT yr wythnos hon sy'n agos ac yn annwyl i mi gyda'm parch at newyddiadurwyr. Nid yw blogwyr yn newyddiadurwyr yn ystyr draddodiadol y gair ond rydym yn newyddiadurwyr wrth edrych arnynt o safbwynt y defnyddiwr. Mae cywiriadau yn bwysig a dylid delio â nhw, ond mae'n dibynnu ar y camgymeriad a wnaed. Mae hen byst yn dal i fod yn 'fyw' yng nghanlyniadau peiriannau chwilio ac mae yna

Cael eich Tynnu oddi ar Restr Ddu Comcast

Amser Darllen: <1 munud Os ydych chi'n anfon llawer o e-bost o'ch cais trwy farchnata e-bost, mae angen i chi sicrhau bod eich gwefan yn cael ei rhestru gyda'r prif Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen am gwyno gydag AOL ac Yahoo! Heddiw fe wnaethon ni ddarganfod y gallai fod problem lle gallai Comcast rwystro ein gwefan. Mae gan Comcast rywfaint o wybodaeth i ddweud a ydyn nhw'n blocio'ch e-bost ai peidio. Rydw i wedi ysgrifennu yn y

5 Ffordd Hawdd i Wella Darllenadwyedd eich Gwefan

Amser Darllen: 2 Cofnodion Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn darllen gwefannau yn yr ystyr nodweddiadol. Mae pobl yn sganio erthyglau o'r top i'r gwaelod ac yn dal penawdau, bwledi, delweddau, geiriau allweddol ac ymadroddion y maen nhw'n gwylio amdanyn nhw. Os hoffech chi wella'r ffordd y mae darllenwyr yn defnyddio'ch cynnwys, mae yna ffyrdd i wneud y gorau o'ch cynllun. Rhowch destun tywyll ar gefndir gwyn. Efallai y bydd lliwiau cefndir meddal eraill yn gweithio, ond mae cyferbyniad yn allweddol, gyda'r ffont yn dywyllach na'r cefndir. Rhowch gynnig ar fwy,

Sut i fynychu Cynhadledd Blogio $ 2,000 am $ 49

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae cryn dipyn o gynadleddau blogio yn digwydd ledled y wlad bob blwyddyn. Mae gwerth mynychu cynhadledd blogio yn enfawr, gan eich datgelu i optimeiddio peiriannau chwilio, ysgrifennu copi, technoleg blog a sut i wneud eich profiad blogio yn un proffidiol. Dyna pam mae llawer o fynychwyr yn talu mwy na $ 2,000 i fynychu'r cynadleddau hyn. Nid oes angen i chi dalu $ 2,000, serch hynny! Sut mae $ 49 yn swnio? Bydd blogwyr lleol o bob rhan o Indiana yn ymgynnull yn y

Gorffwyswch mewn Heddwch, Fy Ffrind Mike

Amser Darllen: 2 Cofnodion Pan symudais i gyntaf o Virginia Beach i Denver, dim ond fi a fy nau blentyn oedd yno. Roedd yn eithaf brawychus ... swydd newydd, dinas newydd, daeth fy mhriodas i ben, ac aeth fy nghynilion. Er mwyn arbed arian, es i â'r rheilffordd ysgafn i weithio bob dydd. Ar ôl ychydig wythnosau, fe wnes i gyrraedd ychydig o siarad bach gyda boi ar y rheilffordd ysgafn o'r enw Mike. Dyn aruthrol oedd Mike. Rwy'n eithaf mawr