Y 3 nodwedd yn iOS 16 a fydd yn effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Pryd bynnag y bydd Apple yn cael fersiwn newydd o iOS, mae yna ffanffer enfawr ymhlith defnyddwyr bob amser ar y gwelliannau profiad y byddant yn eu cyflawni gan ddefnyddio Apple iPhone neu iPad. Mae yna effaith sylweddol ar fanwerthu ac e-fasnach hefyd, serch hynny, mae hynny'n aml yn cael ei danddatgan yn y miloedd o erthyglau a ysgrifennwyd o gwmpas y we. Mae iPhones yn dal i ddominyddu marchnad yr Unol Daleithiau gyda 57.45% o'r gyfran o ddyfeisiau symudol - felly nodweddion gwell sy'n effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r swyddogaethau sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda'r rhestr wirio nodweddion e-fasnach hon. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach. Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach Gwnewch argraff gyntaf anhygoel gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr. Mae delweddau'n bwysig felly buddsoddwch mewn lluniau a fideos sy'n cynrychioli'ch cynhyrchion orau. Symleiddiwch lywio eich gwefan i ganolbwyntio

Metrigau Marchnata E-bost: 12 Dangosydd Perfformiad Allweddol y Dylech Fod Yn eu Monitro

Wrth i chi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae yna nifer o fetrigau y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt i wella'ch perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd yr ydych yn monitro perfformiad eich e-bost. Nodyn: Weithiau fe welwch fy mod yn defnyddio Cyfeiriad E-bost a lleoedd eraill, E-bost yn y fformiwlâu isod. Y rheswm am hyn yw bod rhai aelwydydd yn rhannu mewn gwirionedd