7 Enghreifftiau sy'n Profi Pa mor Bwerus yw AR mewn Marchnata

Estynedig Realiti

Allwch chi ddychmygu arhosfan bws sy'n eich difyrru wrth aros? Byddai'n gwneud eich diwrnod yn fwy o hwyl, oni fyddai? Byddai'n tynnu eich sylw oddi wrth y straen a osodir gan dasgau dyddiol. Byddai'n gwneud ichi wenu. Pam na all brandiau feddwl am ffyrdd mor greadigol o hyrwyddo eu cynhyrchion? O aros; gwnaethant eisoes!

Daeth Pepsi profiad o'r fath i gymudwyr Llundain yn ôl yn 2014! Lansiodd y lloches bws bobl mewn byd hwyliog o estroniaid, UFOs, a robotiaid yn cymryd drosodd eu hamgylchedd go iawn.

Mae'n 2018, ac mae hynny'n dal i fod yn un o'r enghreifftiau gorau o realiti estynedig mewn marchnata a welsom hyd yn hyn. Ond nid dyma'r unig un. Mae llawer o frandiau wedi dibynnu ar y dechnoleg hon i greu ymgyrchoedd hyrwyddo llwyddiannus.

Ydych chi'n gwybod pam mae AR yn gweithio? Oherwydd ei fod yn hwyl! Mae hefyd yn galluogi profiad rhyngweithiol, a dyna beth mae arbenigwyr marchnata bob amser ar ei ôl. Mae hefyd yn creu cyflwyniad mwy realistig o gynnyrch, a dyna beth mae'r cwsmeriaid bob amser ar ôl.

Ydych chi'n barod am fwy o enghreifftiau? Dyma restr o 7 ymgyrch sy'n profi pa mor bwerus y gall AR fod mewn marchnata:

  1. Ap Pelydr-X Moosejaw

Dim ond cwmni dillad arall yw Moosejaw, sy'n cyhoeddi catalog arall yn unig. Mae'r eitemau'n cŵl, ond sut ydych chi'n denu digon o brynwyr pan fydd ganddyn nhw fynediad at sawl brand tebyg gyda chatalogau? - Rydych chi'n gwneud y catalog yn arbennig. Dyna wnaeth Moosejaw yn 2011. Roedd gryn amser yn ôl, ond mae hon yn dal i fod yn enghraifft dda o ddefnydd anhygoel o AR mewn marchnata.

Pan baru gyda'r Ap Pelydr-X Moosejaw, gallai'r defnyddwyr sganio tudalennau'r catalog a dadwisgo'r modelau. Yn sydyn, trodd eich catalog arferol yn sioe ddillad isaf.

  1. WWF & Mandiri: Arbed Rhinos

Beth sydd gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd a gwasanaeth e-arian Banc Mandiri yn gyffredin? Mae'r ddau sefydliad yn poeni am arbed rhinos, felly fe wnaethant ymuno i ddatblygu'r ymgyrch hon. Pan wnaeth deiliaid cardiau lawrlwytho'r ap, gallent ddechrau chwarae gêm yn seiliedig ar dechnoleg AR.

Nid gêm ddiniwed yn unig mohono. Gallai'r defnyddwyr wir ofalu am yr anifeiliaid trwy roi eu harian electronig. Cyfeiriwyd pob rhodd at ddibenion cadwraeth rhino.

  1. Colur YouCam gan L'Oreal

Flwyddyn yn ôl, cyhoeddodd L'Oreal a Perfect Corp. eu partneriaeth. Y canlyniad? - Colur YouCam - ap harddwch AR sy'n caniatáu i bobl roi cynnig ar wahanol gynhyrchion colur yn ôl y brand. Gallent weld sut y byddai'r cynhyrchion hynny'n edrych ar dôn eu croen, a gallent gael mwy o wybodaeth amdanynt cyn gwneud y pryniant.

Mae'r ap yn boblogaidd iawn, gyda dros 3 miliwn o ddefnyddwyr ymlaen Android a graddfeydd dros 26K yn y App Store… Ac rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw cael pobl i raddio apiau. Nid dyma'ch app colur arferol. Mae'n wirioneddol soffistigedig ac mae'r canlyniadau mor realistig ag y maen nhw'n eu cael.

go9rf9gmypm Enghraifft Realiti Estynedig

  1. Delweddydd Dodrefn Sayduck

Catalog AR IKEA yn boblogaidd iawn o'r eiliad yr ymddangosodd, ond a oeddech chi'n gwybod nad hwn oedd yr unig ap o'r math hwn sydd ar gael ar y farchnad? Mae Sayduck hyd yn oed yn well, gan nad yw'n eich cyfyngu i un gwneuthurwr.

Mae'r ap yn rhoi nodwedd eithaf syml ond effeithiol i chi: gallwch chi ddelweddu sut y byddai gwahanol fathau o ddodrefn yn ffitio yn eich cartref. Rydych chi eisiau'r gadair lolfa enwog Eames honno ond nad ydych chi'n gwybod sut y byddai'n edrych yn eich gofod? Nid ydych chi'n gwybod a ddylech chi gael yr ottoman ai peidio hefyd? Mae'r app yn bendant yn helpu gyda'r penderfyniad.

Enghraifft Realiti Estynedig

Efallai eich bod chi'n pendroni: beth sydd a wnelo hyn â marchnata? Wel, mae Sayduck yn cydweithredu â brandiau dylunio blaenllaw, sydd am wneud eu cwsmeriaid yn fwy hyderus yn y pryniant. Dyna lle mae'r agwedd fusnes yn cychwyn.

  1. Ymgyrch Manwerthu AR New Look i Fyfyrwyr

Er mwyn gwneud eu llinell ddillad yn fwy poblogaidd yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, lansiodd New Look ymgyrch AR hwyliog i fynd gyda'u cerdyn myfyriwr. Fe alluogodd y defnyddwyr i gymysgu a chyfateb cynhyrchion i ddod o hyd i'w llofnod yn edrych, ond gallent hefyd gael mynediad at gynnwys ychwanegol a chynigion arbennig.

Hon oedd yr ymgyrch realiti estynedig gyntaf yn y Dwyrain Canol, a dyna'n union pam y cafodd dderbyniad mor dda. Gyda dros Rhyngweithiadau 10K y mis a bron i saith munud o ymgysylltu ar gyfartaledd, roedd yn bendant wedi rhoi hwb i ymwybyddiaeth y brand ymhlith y gynulleidfa darged.

3. sgrinluniau

  1. Llyfr Lliwio AR Disney

Disney Dechreuais ddefnyddio AR i ddod â llyfrau lliwio yn fyw yn ôl yn 2015, ond parhaodd y cwmni i wella'r ymgyrch honno.

Mae llyfrau lliwio wedi bod yn hwyl erioed, ond nid ydyn nhw bellach yn statig. Pan fydd y plant yn gweld y modelau trwy'r app AR, maen nhw'n ennill dimensiynau newydd. Mae hwn yn gymhwysiad syml iawn o'r dechnoleg sy'n dal i ddatgloi tunnell o botensial.

  1. Bwydlen AR Pizza Hut

Mae realiti estynedig mor amlbwrpas fel y gall ddod o hyd i'w weithrediad ym mhob math o ddiwydiant. Nid yw cadwyni bwytai yn eithriad. Daeth Pizza Hut o hyd i ffordd greadigol iawn o wella ei fwydlen trwy dechnoleg AR.

Datblygwyd yr ap gan Engine Creative; yr un asiantaeth a weithiodd ar yr app New Look y soniasom amdano uchod.

Y tro hwn, datblygodd y tîm her ddibwys a wnaeth ffordd fwydlen Pizza Hut yn fwy o hwyl. Yn syml, defnyddiodd y defnyddwyr ap Ogle i sganio delwedd sbarduno. Aeth hynny â nhw i gêm her ddibwys a chyfle i ennill diwrnod allan i'r teulu. Fe wnaeth yr ap hefyd eu galluogi i bori trwy'r ddewislen a rhoi archeb uniongyrchol. Mae cyflwyniad 3D y prydau bwyd yn eich gwneud chi hyd yn oed yn fwy cynhyrfus.

Rydym eto i archwilio gwir bwer marchnata AR

Mae'r enghreifftiau hyn yn dangos sut y gall gweithredu realiti estynedig mewn marchnata arwain at ganlyniadau gwych. Ond ai dyna'r gorau rydyn ni'n mynd i'w weld? Yn hollol ddim! Mae'r dechnoleg hon yn agor byd o gyfleoedd. Does ond angen i ni ei archwilio mwy a meddwl am syniadau ffres a fyddai'n ennyn diddordeb ein cynulleidfaoedd.

Mae gennych chi rai cysyniadau eisoes, iawn? Cadwch nodiadau o'ch syniadau; efallai y byddant yn eich arwain at yr ymgyrch hyrwyddo fwyaf anhygoel erioed!           

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.