Technoleg NewyddFideos Marchnata a GwerthuCysylltiadau CyhoeddusCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Sut y gallai Realiti Estynedig Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr?

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd rydyn ni'n siopa. Gyda phandemig yn cynddeiriog y tu allan, mae defnyddwyr yn dewis aros i mewn a phrynu eitemau ar-lein yn lle. Dyna pam mae defnyddwyr yn tiwnio i mewn i ddylanwadwyr fwy a mwy ar gyfer fideos sut i wneud unrhyw beth o roi cynnig ar minlliw i chwarae ein hoff gemau fideo. Am fwy ar effaith y pandemig ar farchnata a phrisio dylanwadwyr, gweler ein hastudiaeth ddiweddar

Ond sut mae hyn yn gweithio i'r eitemau hynny y mae'n rhaid eu gweld yn cael eu credu? Mae prynu minlliw rydych chi wedi'i samplu yn y siop yn waedd bell o orchymyn ei weld heb ei weld. Sut ydych chi'n gwybod sut y bydd yn edrych ar eich wyneb cyn prynu? Nawr mae yna ateb ac mae dylanwadwyr yn dangos y ffordd i ni gyda chynnwys hwyliog, dilys a difyr.

Erbyn hyn, rydyn ni i gyd wedi gweld realiti estynedig (AR) ar ryw ffurf. Mae'n debyg eich bod wedi sylwi ar ddylanwadwyr yn rhannu fideos ohonyn nhw eu hunain yn gwisgo clustiau a thrwynau cŵn bach digidol cutesy, neu hidlwyr oedran ar eu hwynebau. Efallai eich bod chi'n cofio ychydig flynyddoedd yn ôl pan oedd pawb yn defnyddio'u ffonau i fynd ar ôl cymeriadau Pokémon ledled y dref. Dyna AR. Mae'n cymryd delwedd a gynhyrchir gan gyfrifiadur ac yn ei arosod ar eich ffôn, fel y gallwch weld Pikachu yn sefyll reit o'ch blaen, neu newid y ffordd y mae eich wyneb yn ymddangos. Mae AR eisoes yn boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol oherwydd ei werth adloniant. Ond mae cymaint mwy o botensial ym myd e-fasnach. Beth pe gallech weld y minlliw hwnnw ar eich wyneb heb godi oddi ar eich soffa? Beth pe gallech arbrofi gyda gwahanol edrychiadau o gysur a diogelwch eich cartref eich hun, cyn cyrraedd am y cerdyn credyd hyd yn oed? Gydag AR, gallwch chi wneud hynny i gyd a mwy. 

Mae llawer o frandiau yn neidio ar y dechnoleg hon, y disgwylir iddi barhau i wella. O golur i sglein ewinedd i esgidiau, mae marchnatwyr yn dod o hyd i ffyrdd newydd arloesol o ddefnyddio'r dechnoleg gyffrous hon. Yn lle'r clustiau cŵn bach ciwt hynny, gallwch roi cynnig ar bâr newydd o sbectol neu ddeuddeg. Yn lle enfysau a chymylau yn arnofio dros eich pen, gallwch roi cynnig ar liw gwallt newydd ar gyfer maint. Gallwch hyd yn oed fynd am dro mewn pâr o rhith-sneakers. Ac mae'r delweddau'n tyfu'n fwy realistig trwy'r amser.

Rhith-Try-Ons

Mae rhoi cynnig rhithwir, fel y gelwir y duedd newydd hon, yn hwyl ac efallai ychydig yn gaethiwus i'r defnyddiwr cyffredin. Amcangyfrifir y bydd 50 miliwn o ddefnyddwyr rhwydwaith cymdeithasol yn defnyddio AR yn 2020. Felly pa rôl y gall dylanwadwyr ei chwarae yn hyn i gyd? I ddechrau, bydd eu ceisiadau eu hunain yn cyrraedd cannoedd o filiynau o ddilynwyr yn y diwydiannau ffasiwn a harddwch, gan yrru defnyddwyr yn syth i apiau eu hoff frandiau i chwarae o gwmpas drostynt eu hunain. Bydd y brandiau nad ydyn nhw wedi dal i fyny ag AR eto dan anfantais wrth i ddylanwadwyr anfon eu dilynwyr mewn defnau i arbrofi gyda'r dechnoleg ddiweddaraf.

Wrth i dechnoleg AR wella, ni fydd angen i ddylanwadwyr fod yn berchen ar ddillad hyd yn oed i ddangos sut y byddant yn edrych ynddo, sy'n golygu mwy o gynnwys yn gyflymach. Dychmygwch y posibiliadau wrth i ddylanwadwyr ymuno ar gyfer sioeau ffasiwn rhithwir byw. Gellid creu digwyddiadau enfawr ar-lein o amgylch cysyniad grŵp o ddylanwadwyr ceisio ymlaen yr un gwisgoedd i ddangos sut y byddant yn ymddangos ar amrywiaeth o siapiau a meintiau corff. A gellid trefnu'r cyfan heb i'r un ohonyn nhw byth adael eu hystafelloedd byw.

Ond nid ceisiadau ffasiwn a harddwch yw'r unig ddefnyddiau ar gyfer AR. Fel offeryn demo pwerus, AR yw'r ateb i ddylanwadwyr arddangos cynhyrchion y mae gwir angen eu gweld trwy fideo. Gallai hyn olygu dangos y defnydd cywir o gynhyrchion gofal gwallt, ond gallai hefyd ymestyn i feysydd fel y diwydiant gemau, fel dangos gemau fideo. Yn y diwydiant cartrefi, mae IKEA yn lansio ap o’r enw IKEA Place, a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr arbrofi gyda gwahanol ddarnau o ddodrefn yn eu cartrefi cyn gwneud y pryniant, ei lugio adref, a mynd i’r ymdrech o roi’r cyfan at ei gilydd.

Rhagweld digwyddiadau ar-lein lle mae dylanwadwyr yn dangos i chi sut mae'n cael ei wneud trwy fynd ar daith o amgylch eu cartrefi a chynnal pleidleisio byw ynghylch pa fwrdd newydd i'w roi yn eu hystafelloedd bwyta. Mae cymaint o le i greadigrwydd wrth i'r dechnoleg flodeuo.

Rydym eisoes yn gwybod bod Youtube wedi ffrwydro gyda fideos gan ddylanwadwyr wrth i ddilynwyr chwennych mathau newydd o gynnwys. Mae bron i bum biliwn o fideos yn cael eu gwylio bob dydd ar Youtube gan dros 30 miliwn o wylwyr. Yn y bôn, mae AR yn welliant ar y fformat. Dyma'r genhedlaeth nesaf o hysbysebion. Ac wrth i'r posibiliadau ar gyfer AR ymestyn hyd yn oed y tu hwnt i farchnata i gymwysiadau yn y byd go iawn fel addysg a dysgu corfforaethol, ni fydd y dechnoleg ond yn parhau i wella. Gorau po gyntaf y bydd brandiau'n manteisio ar yr hyn y gall a marchnata dylanwadwyr ei wneud iddyn nhw.

I ddysgu mwy am farchnata dylanwadwyr x AR a sut y gall yrru'ch brand i'r lefel nesaf, gallwch gysylltu â ni a bydd rhywun o'n tîm yn estyn allan o fewn 24 awr. 

Cysylltwch â'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys

Ynglŷn ag adrannau damweiniau ac achosion brys

Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn asiantaeth ddigidol sydd â'r fwyaf portffolio cleientiaid o gwmnïau Fortune 500 fel Wells Fargo, J&J, P&G, a Netflix. Mae ein sylfaenwyr, Amra ac Elma, yn ddylanwadwyr mega gyda dros 2.2 miliwn o ddilynwyr cymdeithasol; gweld mwy am adrannau damweiniau ac achosion brys ar ForbesBloomberg TeleduTimes AriannolInc, a Fideo Mewnol Busnes.

Elma Beganovich

Beganovich Ms. yn arwain Adran Damweiniau ac Achosion Brysymdrechion i adeiladu'r rhestr o bartneriaid a chleientiaid byd-enwog. Mae ei maes arbenigedd yn cynnwys nodi rolau y gall adrannau damweiniau ac achosion brys eu chwarae ar gyfer amrywiaeth o frandiau mewn gwahanol ddiwydiannau, ynghyd â datblygu telerau a chwmpas y partneriaethau hynny.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol