AudioMob: Ffoniwch yng Ngwerthiant y Flwyddyn Newydd Gyda Hysbysebion Sain

Hysbysebion Sain Audiomob

Mae hysbysebion sain yn darparu ffordd effeithiol, wedi'i thargedu'n uchel, ac yn ddiogel i frandiau dorri trwy'r sŵn a hybu eu gwerthiant yn y Flwyddyn Newydd. Mae cynnydd mewn hysbysebu sain yn gymharol newydd yn y diwydiant y tu allan i radio ond mae eisoes yn creu bwrlwm enfawr. Ymhlith y clamor, mae hysbysebion sain mewn gemau symudol yn cerfio'u platfform eu hunain; yn tarfu ar y diwydiant ac yn tyfu'n gyflym, mae brandiau'n gweld safon uwch o leoliadau hysbysebu mewn gemau symudol. Ac mae pobl yn troi fwyfwy at gemau symudol, yn chwilio am ffyrdd newydd o lenwi'r diflastod. 

SainMob yw arloeswr y fformat newydd hwn: premier o hysbysebion sain mewn gemau symudol gan Google for Startups. Mae eu fformat hysbyseb yn hollol ddiogel ac ymgolli, gyda'r potensial i frandiau fod yn feiddgar a chreadigol wrth gyrraedd cynulleidfa dorfol. 

Mae'r dirwedd hysbysebu yn brysurach nag erioed yr adeg hon o'r flwyddyn, a gyda llawer o siopau corfforol ar gau oherwydd cloi bydd maes y gad ar-lein yn fwy cystadleuol nag erioed o'r blaen. Felly, mae angen i frandiau fod yn fwy clyfar gyda'u gwariant hysbysebion eleni er mwyn cael mantais a chyflawni'r canlyniadau maen nhw eu heisiau; mae hysbysebion sain yn darparu’r cerbyd perffaith i wneud hyn yn unig.

Mae Defnyddwyr yn Mynnu Profiadau Ad Gwell

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn fel dim arall, a chyda chymaint o amser yn cael ei dreulio gartref, mae hysbysebion clasurol wedi goramcangyfrif y gofod cyfryngau. Mae Lockdown wedi gyrru undonedd i'r byd, gyda gwaith gartref, bwyta gartref a chwarae gartref bellach yn cael ei ystyried yn normal newydd.

Bydd siopa Blwyddyn Newydd eleni yn edrych yn wahanol: bydd llinellau allan y drws a sgramblo ar gyfer y gwerthiant diwethaf i gyd yn rhithwir. Gyda chymaint o siopau corfforol ar gau i'r cyhoedd, mae'r gwerthiannau'n cael eu cymryd ar-lein, ac efallai y bydd manwerthwyr yn wyliadwrus o dymor sychach. Gyda gwariant cyfartalog y Nadolig 2020 disgwylir iddo ostwng 7% o'i gymharu â'r llynedd, o £ 1.5biliwn enfawr, mae angen i ymgyrchoedd hysbysebu edrych ar gynyddu eu gêm er mwyn cadw gwariant defnyddwyr yn uchel.

Mae adloniant yn staple o fywyd cloi, gyda theledu, ffilm, podlediadau a gemau symudol i gyd yn mynd rhywfaint o'r ffordd i bontio'r bwlch rhwng pellhau cymdeithasol a chysylltiad rhithwir. Y broblem i frandiau yw'r gor-amlygu trwy fformatau clasurol: mae defnyddwyr yn cael eu gadael yn chwennych rhywbeth gwahanol tra bod eu llygaid yn gwydro dros hysbyseb ailadroddus gweledol arall. Y Flwyddyn Newydd hon yw'r amser iawn i frandiau roi eu clust i'r llawr, a dewis tueddiadau newydd i ddod ar y blaen i gystadleuwyr.

Mae Gameplay yn Allwedd

Yn adnodd heb ei gyffwrdd ar gyfer hysbysebwyr, cynhyrchodd gemau symudol yn unig 48% o gyfanswm refeniw gemau ledled y byd eleni, gydag a enfawr $ 77 biliwn. Mae gemau symudol wedi'u gwreiddio'n dda mewn adloniant cloi, ac nid dim ond ar gyfer y bobl ifanc ifanc ystrydebol. Mae'r ddemograffig hapchwarae wedi esblygu dros y blynyddoedd, ac yn sydyn mae eu marchnad darged yn llawer ehangach.

Heddiw, mae 63% o gamers symudol yn fenywod ag oedran cyfartalog gamer benywaidd, 36 oed. 

MediaKix, Ystadegau Gamer Benywaidd

Mae gemau symudol yn cynnig cyfle enfawr i gyrraedd brand gyda ffocws cliriach ar y ddemograffig targed. Gall y platfform drosoli cynulleidfa ddigyffwrdd a chysylltu brandiau â defnyddwyr yn uniongyrchol. Yn syml, gall gemau symudol gysylltu brand â chynulleidfa o dros 2.5 biliwn o gamers ledled y byd: y cyrhaeddiad brand mwyaf posibl yn y diwydiant adloniant cyfan. Er mwyn manteisio ar werthiannau poblogaidd y Flwyddyn Newydd, mae angen i frandiau wrando ar ofynion eu defnyddwyr, a'r farchnad: byddai'n ddi-glem troi eu sylw at gemau symudol fel llif refeniw potensial enfawr.

Sain - Y Ffin Newydd

Nid hysbysebion sain bellach yw'r megaffon darlledu radio cyfyngedig ddegawdau yn ôl. Gallant fod yn cain, yn llyfn, ac yn creu profiad sy'n adlewyrchu cyswllt dynol go iawn.

Gyda siaradwyr craff â chymorth llais yn ornest barhaol mewn cymaint o gartrefi yn yr UD, mae hysbysebion sain digidol yn llawer mwy cyffredin. Maent hefyd yn cael derbyniad gwell:

  • Gyda 58% o ddefnyddwyr yn gweld hysbysebion sain siaradwr craff yn llai ymwthiol na ffurfiau eraill, tra dywedodd 52% eu bod hefyd yn fwy deniadol!
  • Mae cost-effeithiolrwydd hysbysebion sain heb ei ail, gyda 53% o ddefnyddwyr ar ôl gwneud pryniant yn seiliedig ar hysbyseb sain.

Mewn gemau symudol, gellir cymryd hysbysebion sain gam ymhellach i deimlo fel realiti: gellir eu trochi'n llwyr i'r fframwaith creadigol, gan roi cyfle ffres a bywiog i frandiau â'u hysbysebu.

Mae hyd yn oed yn bosibl adeiladu'r gêm o amgylch hysbyseb sain cwbl integredig, gan ychwanegu at yr holl brofiad ar gyfer y gamer: fel y radio adeiledig yn y Big Brother: The Game a lansiwyd yn ddiweddar, a ddefnyddiodd fformat ad AudioMob i gynnig hysbysebion sain yn ystod y gêm.

Mae datblygu DSP llwyddiannus wedi gosod SainMob wrth y llyw o hysbysebion sain mewn gemau, gan ddod yn fformat sy'n cael ei ffafrio fwyfwy gan ddatblygwyr. Mae'r chwydd naturiol o symud tuag at hysbysebu yn y gêm nad yw'n ymwthiol, yn gyrru blaen sain a chanol.

Mae hysbysebion sain yn galluogi chwaraewyr i barhau i chwarae wrth gael eu hamlygu i'r hysbyseb; nid ydyn nhw'n tynnu sylw digon i adael y gêm ond maen nhw'n dal i ymgysylltu â'r brand. I ddefnyddwyr, mae'n fuddugoliaeth gan eu bod yn gallu parhau i gameplay; ar gyfer brandiau, maent yn dal i gael amlygiad enfawr ac wedi'i dargedu'n gynyddol; a gall datblygwyr sicrhau profiad defnyddiwr di-dor a throchi.

Mae'n fuddugoliaeth ennill ac yn gyfle i sefyll allan o'r dorf ar adeg pan mae cymaint o frandiau'n ymladd am ganol y llwyfan.

Gwrando ar Frandiau!

Mae hysbysebion sain ar daflwybr i fyny'r bryn, gyda rhagfynegiadau o dwf refeniw o 84% rhwng 2019 a 2025, ac mae AudioMob yn cynnig datrysiad glân a chain i frandiau fanteisio ar y farchnad. Gyda llawer o siopau corfforol ar gau ac ymgyrchoedd y Flwyddyn Newydd yn dod yn fwy creadigol, mae maes y gad ar gyfer brandiau yn rhemp gyda'r angen i godi uwchlaw cystadleuwyr.

SainMob yn pontio dau gyfle enfawr i frandiau dorri trwy sŵn y diwydiant: mae gemau symudol yn amgylchedd sy'n ffynnu'n naturiol ar gyfer lleoli hysbysebion gyda chyrhaeddiad cynulleidfa enfawr tra bod hysbysebion sain yn gyrru profiad ymgolli ac nad yw'n ymwthiol i'r chwaraewr.

Gallai hysbysebu sain roi hwb i amlygiad y Flwyddyn Newydd filltiroedd uwchlaw'r gweddill yn 2020, ac mae AudioMob yn gyrru'r diwydiant i gynhyrchu hysbysebion sain gwell, mwy cyffrous a throchi.

Ewch i AudioMob i gael mwy o wybodaeth

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.