Pam y gall Sain Allan o'r Cartref (AOOH) Helpu Arwain y Pontio i Ffwrdd O Gwcis Trydydd Parti

Hysbysebu Sain Allan o'r Cartref a Dyfodol Heb Gwci

Rydym wedi gwybod ers tro na fydd jar cwci trydydd parti yn aros yn llawn am lawer hirach. Mae gan y codau bach hynny sy'n byw yn ein porwyr y pŵer i gario tunnell o wybodaeth bersonol. Maent yn galluogi marchnatwyr i olrhain ymddygiadau ar-lein pobl a chael gwell dealltwriaeth o gwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid sy'n ymweld â gwefannau brandiau. Maent hefyd yn helpu marchnatwyr - a defnyddiwr cyffredin y rhyngrwyd - i reoli cyfryngau yn fwy effeithiol ac effeithlon.

Felly, beth yw'r broblem? Roedd y syniad a arweiniodd at gwcis trydydd parti yn gadarn, ond oherwydd pryderon preifatrwydd data, mae'n bryd newid sy'n diogelu gwybodaeth defnyddwyr. Yn yr UD, mae cwcis yn parhau i fod yn optio allan yn hytrach nag optio i mewn. Gan fod cwcis yn casglu data pori, gall perchnogion gwefannau hefyd werthu'r data a gasglwyd i drydydd parti arall, fel hysbysebwr. Gall trydydd partïon diegwyddor sydd wedi prynu (neu ddwyn) cwcis data ddefnyddio'r wybodaeth honno'n annifyr i gyflawni seiberdroseddau eraill.

Mae marchnatwyr eisoes wedi dechrau meddwl sut y bydd yr opsiynau hysbysebu digidol yn newid unwaith y bydd y jar cwci yn wag. Sut bydd marchnatwyr yn olrhain ymddygiad yn effeithiol? Sut y byddant yn gwasanaethu hysbysebion perthnasol yn llwyddiannus i'w cynulleidfaoedd targed? Gyda Sain Allan o'r Cartref (AOOH), mae marchnatwyr yn defnyddio priodoli i asesu gwerth neu ROI y sianeli sy'n cysylltu brandiau â darpar gwsmeriaid.

Yn ffodus, mae yna amrywiaeth o dactegau marchnata twmffat is a ddefnyddir heddiw a fydd yn dod yn berthnasol mewn byd ôl-cwci. Mae'r diwydiant marchnata yn dal i archwilio sut olwg fydd ar ddyfodol di-gookie sy'n dibynnu ar hysbysebion wedi'u targedu. Bydd gennym ni gwcis parti cyntaf o hyd a gynhyrchir gan y parth gwesteiwr i gasglu dadansoddiadau ar gyfer perchnogion y wefan. Gall brandiau drosoli mwy o hysbysebu cyd-destunol, canolbwyntio ar bersonoli, a chynulleidfaoedd targed yn seiliedig ar leoliad ac amser. 

Nid cwcis parti cyntaf, fodd bynnag, yw'r unig ateb ar gyfer casglu ac adeiladu gwybodaeth cwsmeriaid i ddatblygu ymgyrchoedd hysbysebu wedi'u targedu. Mae marchnatwyr a brandiau yn defnyddio strategaeth effeithiol arall: Sain Allan o'r Cartref.

Personoli Heb Ymosodiad Preifatrwydd

Cysyniad mwy newydd o ymgorffori hysbysebion sain wedi'u targedu mewn siopau, mae AOOH yn cyfuno cyd-destun amgylchedd siopa ag elfennau marchnata sain. Trwy ymgorffori'r hysbysebion hyn yn y farchnad AOOH rhaglennol, gall marchnatwyr actifadau twndis gwaelod clywadwy fel prynu, gwerthu, cwpon i gyrraedd cwsmeriaid ar ddiwedd taith brynu. 

Mae brandiau'n defnyddio AOOH ar gyfer y profiad cwsmeriaid mwyaf effeithiol yn y siop, gan ddarlledu hysbysebion rhaglennol yn uniongyrchol i siopwyr ymroddedig, gan ddylanwadu ar benderfyniadau prynu yn union ar y pwynt prynu. 

Yn ymgorffori AOOH fel y lle a dyrchafiad o fewn y cymysgedd marchnata yn cynnig cyfle gwych i hwyluso'r newid i ffwrdd o gwcis trydydd parti, yn enwedig gan fod personoli a data yn parhau i fod yn allweddol i lwyddiant ymgyrch hysbysebu y flwyddyn nesaf. Mae angen i frandiau a'u hadrannau feddwl y tu allan i'r bocs a defnyddio cyfrwng wedi'i dargedu'n fwy a gynlluniwyd i ddarparu profiadau unigryw, personol i siopwyr. 

Nid yw technoleg AOOH yn gofyn am ddata personol i weithio'n effeithiol. Mae'n cefnogi hysbysebu cyd-destunol ac atebion rhaglennol - ac yn lle cloddio data siopwyr unigol, mae'n canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid yn y siop.

Mae'r cyfrwng AOOH yn cyrraedd pawb sy'n siopa mewn lleoliad brics a morter. Wedi'i gynllunio ar gyfer defnydd goddefol, ni fwriadwyd erioed i fod yn sianel gyfryngau un-i-un. Does dim rhaid i chi boeni am y ffactor creepiness cyflwyno gyda chwcis trydydd parti oherwydd bod AOOH yn seiliedig ar leoliad, Nodyn dyfais-benodol. Nid yw demograffeg ac ymddygiad siopwyr yn deillio o ddata personol. Mae'n caniatáu i farchnatwyr guradu a chyflwyno profiadau personol yn y siop wrth gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd.

O safbwynt rhaglennol, mae AOOH bob amser ymlaen ac yn barod. Tra ei fod yn dal i ddibynnu ar Lwyfannau Ochr Galw (DSPs) i gynulleidfaoedd targed, mae AOOH yn gwrthbwyso'r byd sydd ar fin bod yn ddi-cwci gyda thargedu lleoliadau a thargedu cynnyrch ar y silff. Mae'n amser perffaith i AOOH gynyddu ei bresenoldeb yn y gofod rhaglennol ac i brynwyr fanteisio ar yr amgylchedd yr ydym ynddo. 

Mae AOOH yn Rhoi Mantais i Farchnatwyr

Yn y byd cwci ôl-drydydd parti, bydd brandiau sy'n defnyddio AOOH yn cael mantais. Er bod data trydydd parti yn cynhyrchu llawer iawn o wybodaeth am ymddygiad defnyddwyr, mae'n gwneud hynny trwy olrhain holl hanes pori defnyddwyr rhyngrwyd. Fel data parti cyntaf, sydd ond yn casglu gwybodaeth ar gyfer meithrin perthynas, mae AOOH yn rhoi'r cyfle perffaith i dyfu teyrngarwch brand ac ymddiriedaeth defnyddwyr.

Datblygwyd cwcis trydydd parti fel offeryn i helpu brandiau i ddeall eu cwsmeriaid, gan gasglu mewnwelediadau o'r data a gasglwyd i ddarparu'r profiad hysbysebu ar-lein mwyaf personol, wedi'i dargedu. Ychwanegodd diffyg goruchwyliaeth gyson ynghyd â chynnydd sylweddol yn y data a gasglwyd at anesmwythder defnyddwyr ynghylch faint o wybodaeth bersonol y gallai brandiau ei chasglu heb eu caniatâd penodol. 

Mae AOOH yn dal i gael ei bersonoli ond nid yw'n bradychu ymddiriedaeth brand. Oherwydd ei fod yn ddatrysiad profiad sain seiliedig ar leoliad, mae AOOH yn cynnig cyfle unigryw i ategu negeseuon personol eraill fel hysbysebion symudol neu frandio byd ffisegol. Mae'n ymdoddi'n ddi-dor i amgylchedd y cwsmer - ac mae mewn sefyllfa dda i chwarae rhan flaenllaw lwyddiannus yn ymgyrchoedd hysbysebu'r flwyddyn nesaf.

Wrth i ni fynd i mewn i 2022, mae hysbysebu rhaglennol yn parhau i ddysgu ac esblygu. Bydd y cyllidebau rhaglennol pandemig cynyddol, a'r angen cynyddol am hyblygrwydd yn parhau i danio'r cyflymiad hwnnw. Mewn gwirionedd…

Bydd cyllideb raglennol gyfartalog 2022 o $100 biliwn yn arwain at gynnydd dramatig yn nifer y defnyddwyr sy'n siopa am eitemau hanfodol yn y siop. 

Tueddiadau, Ystadegau a Newyddion Hysbysebu Rhaglennol

Helpodd COVID-19 i yrru twf sain, gyda cherddoriaeth ffrydio a phodlediadau. Yn 2022, rydym yn denu defnyddwyr â negeseuon creadigol a chyd-destunol yn yr amgylchedd siopa trwy AOOH. Mae'n bryd efengylu gwerth AOOH ac addysgu hysbysebwyr a marchnatwyr am ei effaith uniongyrchol ar werthu cynnyrch.

Darllenwch Am Vibenomeg Cysylltwch â Vibenomics