Cipolwg ar Audiense: Meddalwedd Cudd-wybodaeth a Dadansoddi Segmentu Cynulleidfa

Cipolwg ar Audiense - Llwyfan Segmentu a Dadansoddi Cynulleidfa

Strategaeth a her allweddol wrth ddatblygu a marchnata brand yw deall pwy yw'ch marchnad. Mae marchnatwyr gwych yn osgoi'r demtasiwn o ddyfalu oherwydd rydyn ni'n aml yn rhagfarnllyd yn ein hymagwedd. Yn aml nid yw straeon anecdotaidd gan wneuthurwyr penderfyniadau mewnol sydd â pherthynas â'u marchnad yn datgelu barn gyffredinol ein cynulleidfa am ychydig o resymau:

  • Nid y rhagolygon neu'r cwsmeriaid cryfaf o reidrwydd yw'r rhagolygon na'r cwsmeriaid ar gyfartaledd.
  • Er y gallai fod gan gwmni sylfaen cleientiaid sylweddol, nid yw'n golygu bod ganddo'r sylfaen cleientiaid gywir.
  • Anwybyddir rhai segmentau oherwydd eu bod yn fach, ond ni ddylent fod oherwydd gallent gael yr enillion uchaf ar fuddsoddiad marchnata.

Mae data cymdeithasol yn fwyn aur ar gyfer datgelu cynulleidfaoedd a segmentau oherwydd y symiau cyfoethog, helaeth o ddata sydd ar gael. Mae dysgu trwy beiriant a'r gallu i brosesu'r data hwnnw yn galluogi llwyfannau i nodi segmentau cynulleidfa yn ddeallus a dadansoddi ymddygiadau, gan ddarparu mewnwelediadau gweithredadwy y gall marchnatwyr eu defnyddio i dargedu, personoli a sicrhau canlyniadau uwch yn well.

Beth yw Deallusrwydd Cynulleidfa?

Deallusrwydd Cynulleidfa yw'r gallu i ddeall cynulleidfaoedd yn seiliedig ar ddadansoddi data unigol ac agregau am ddefnyddwyr. Deallusrwydd Cynulleidfa mae llwyfannau yn darparu mewnwelediadau ar y segmentau neu'r cymunedau sy'n llunio'r gynulleidfa honno, seicograffeg y gynulleidfa a demograffeg tra bod ganddynt y gallu i gysylltu segmentau cynulleidfa â llwyfannau gwrando cymdeithasol a dadansoddeg, offer marchnata dylanwadwyr, llwyfannau hysbysebu digidol ac ystafelloedd marchnata neu ymchwil defnyddwyr eraill.

Audiense

Cudd-wybodaeth Cynulleidfa Audiight Insights

Mae Audiense yn cynorthwyo brandiau i nodi cynulleidfaoedd perthnasol sydd â mewnwelediadau gweithredadwy sy'n helpu i lywio strategaethau i dyfu eich busnes. Gyda Audiense Insights, gallwch:

  • Adnabod unrhyw gynulleidfa neu segment - Audiense yn caniatáu ichi nodi a deall unrhyw gynulleidfa, ni waeth pa mor benodol neu unigryw yw cynnal dadansoddiad o'r gynulleidfa gymdeithasol. Cyfuno nifer o opsiynau hidlo yn ddiymdrech pan fyddwch chi'n creu adroddiad, fel proffiliau defnyddwyr, cysylltiadau, demograffeg a rolau swyddi, gan greu segmentau cynulleidfa hynod bersonol. Wedi arfogi gyda Mewnwelediadau Audiense gallwch ddatgelu gwybodaeth y gynulleidfa i wneud penderfyniadau marchnata gwell, addasu eich targedu, gwella perthnasedd a gyrru ymgyrchoedd perfformiad uchel ar raddfa.

Cipolwg ar Audiense - Nodwch unrhyw gynulleidfa neu segment

  • Deall ar unwaith pwy sy'n ffurfio'ch cynulleidfa darged - Mewnwelediadau Audiense yn berthnasol dysgu peiriant deall ar unwaith pwy sy'n ffurfio'ch cynulleidfa darged, trwy ddadansoddi cysylltiadau rhwng y bobl sy'n ei siapio. Ewch y tu hwnt i segmentu traddodiadol yn seiliedig ar oedran, rhyw a lleoliad, nawr gallwch ddarganfod segmentau newydd yn seiliedig ar ddiddordebau pobl a deall eich marchnad darged gyfredol ar lefel ddyfnach. Mae eu platfform gwybodaeth cynulleidfa yn caniatáu ichi gymharu segmentau â llinellau sylfaen neu gynulleidfaoedd eraill a chreu meincnodau â gwahanol segmentau, gwledydd neu hyd yn oed gystadleuwyr eraill.

Deallusrwydd Cynulleidfa - Deall ar unwaith pwy sy'n ffurfio'ch cynulleidfa darged

  • Yn berchen ar eich data - integreiddio Mewnwelediadau Audiense gyda'ch data neu'ch delweddiadau eich hun. Yn syml, allforiwch eich adroddiadau i PDF or PowerPoint fformatau i ddefnyddio'r mewnwelediadau mwyaf perthnasol am eich cynulleidfaoedd yn eich deciau cyflwyno. Neu fel arall, allforio pob un o'r mewnwelediadau i a CSV ffeilio fel y gallwch eu prosesu, eu rhannu neu eu hintegreiddio yn eich sefydliad yn hawdd.

Integreiddiwch Mewnwelediadau Audiense â'ch data neu'ch delweddiadau eich hun

Sut i Greu Eich Adroddiad Cudd-wybodaeth Cynulleidfa Am Ddim

Dyma fideo trosolwg ar sut i ddefnyddio Audiensecynllun rhad ac am ddim i greu adroddiad Cipolwg gan ddefnyddio'r dewin creu cynulleidfa sylfaenol. Peidiwch â gadael i'r gair sylfaenol twyllo chi, er. Mae'r adroddiad yn darparu demograffig, daearyddol, iaith, bio, oedran, economaidd-gymdeithasol, cysylltiadau brand, dylanwad brand, diddordebau, affinedd cyfryngau, cynnwys, personoliaeth, prynu meddylfryd, arferion ar-lein, a'r 3 segment gorau!

Adeiladu Eich Dadansoddiad Mewnwelediadau Audiense Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Audiense ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad yn yr erthygl hon.