Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Marchnata Twitter Audiense

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan!

Cyswllt Audiense yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer menter Twitter Marketing ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau ledled y byd yn ymddiried ynddo i:

 • Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar Twitter. Dewch i adnabod eich dilynwyr yn fanwl a rhyngweithio'n effeithlon â nhw
 • Chatbots & Broadcasts - Gydag adeiladwr Chatbot Audiense Connect, gallwch greu eich chatbot optio i mewn eich hun mewn ychydig o gliciau yn unig. Ymgysylltwch â'ch tanysgrifwyr / cwsmeriaid yn uniongyrchol.
 • Monitro a Gwrando Uwch - Sylw byd-eang cyflawn o gynnwys Twitter amser real a hanesyddol (er 2006). Mae Audiense yn darparu dadansoddiad sgwrs a thargedu ymgyrch un clic.
 • Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar gyfer Hysbysebu Twitter - Creu’r cynulleidfaoedd wedi’u teilwra ar Twitter sy’n perfformio orau yn y farchnad. Ni waeth pa mor arbenigol neu eang yw eich cynulleidfa darged. Cydamseru bob amser â'ch cyfrif Hysbysebion Twitter.

Nodweddion Cysylltu Audiense

Yr Amser Gorau i drydar

 • Yr amser gorau i drydar - Darganfyddwch pryd yw'ch amser gorau i drydar a manteisio ar bob trydariad rydych chi'n ei anfon. Sicrhewch yr amser trydar gorau gan sampl arfer o ddefnyddwyr a dysgwch pryd mae'ch cynulleidfa ar-lein.

Porwch Eich Cymuned Twitter

 • Porwch Eich Cymuned Twitter - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned yn ôl gwahanol feini prawf, dewch i adnabod eich dilynwyr yn fanwl a rhyngweithio'n effeithlon â nhw. Tagiwch nhw ac ehangu gwybodaeth Twitter.

Hidlo Twitter, Dilyn, a Unfollow

 • Hidlo Twitter, Dilyn, a Unfollow - Darganfyddwch eich dilynwyr newydd a'u dilyn yn ôl yn hawdd. Byddwch yn graff ac yn gwrtais. Rhowch y canlynol yn ôl os mai'ch polisi chi ydyw. Canfod ffrindiau swnllyd, sbamwyr posib, a defnyddwyr anactif. Cyfeiriwch at reolau a pholisïau Twitter.

Dadansoddiad Cystadleuwyr Twitter

 • Dadansoddiad Cystadleuwyr Twitter - Cymharwch hyd at gyfrifon Twitter neu gystadleuwyr eraill fel y gallwch chi weld pwy sydd â mwy o ddilynwyr a phwy ydyn nhw, sy'n trydar mwy, yr hyn maen nhw'n trydar amdano yn gyffredinol ac ati.

Cynulleidfa Twitter a Mewnwelediadau Cymunedol

 • Cynulleidfa Twitter a Mewnwelediadau Cymunedol - Os ydych chi eisiau gwybod ansawdd eich cymuned Twitter dyma'r adroddiad perffaith: siartiau parth amser, siartiau iaith, defnyddwyr yn ôl nifer y dilynwyr, defnyddwyr yn ôl gweithgaredd diweddar, ac ati.

Rheoli Rhestrau Twitter

 • Rheoli Rhestrau Twitter - Trefnwch eich dilynwyr a'ch ffrindiau trwy greu rhestrau Twitter. Ymgysylltu â'r bobl berthnasol i gael dull mwy effeithlon o gyfathrebu.

Adeiladwr Rheol Awtomeiddio Twitter

 • Adeiladwr Rheol Awtomeiddio Twitter - Arbedwch amser trwy greu rheolau awtomatig pan fydd rhywun sy'n bwysig yn ymgysylltu â chi. Er enghraifft: anfonwch e-bost atoch os bydd rhywun â mwy na 20,000 o ddilynwyr yn eich dilyn. Smart, iawn?

Sgwrs a Darllediadau Neges Uniongyrchol Twitter

 • Sgwrs a Darllediadau Neges Uniongyrchol Twitter - Gydag adeiladwr Chatbot Audiense Connect, gallwch greu eich chatbot optio i mewn mewn ychydig o gliciau ac ymgysylltu â thanysgrifwyr neu gwsmeriaid trwy Twitter gan ddefnyddio Negeseuon Uniongyrchol yn awtomatig.

Twitter Analytics

 • Trydar Analytics - Ategwch y Dadansoddeg am ddim y mae Twitter yn ei darparu gyda dealltwriaeth lwyr o bwy sy'n ymgysylltu â'ch gwell trydar. Ychwanegwch nhw at restrau, neu eu targedu trwy gynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter mewn ymgyrchoedd diweddarach.

Adroddiad Croestoriad Twitter

 • Adroddiad Croestoriad Twitter - Dewch o hyd i groesffyrdd ystyrlon a deall y perthnasoedd rhwng cynulleidfaoedd i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ganolbwyntio ar gynulleidfaoedd targed penodol. Gweld pa mor effeithiol yw strategaeth gymdeithasol pob un a gweld pa gyfrifon o sectorau marchnad tebyg sydd â nifer debyg o ddefnyddwyr.

Adroddiad Affinedd Twitter

 • Adroddiad Affinedd Twitter - Mae'r Adroddiad Affinedd yn darparu ffordd weledol i ddeall diddordebau eich cynulleidfa yn well ac felly gwneud penderfyniadau mwy gwybodus am gynnwys yn y dyfodol a fydd yn atseinio gyda'r gynulleidfa hon ac yn ennyn diddordeb ynddi. Rhedeg Adroddiad Affinedd i weld pwy mae'r gynulleidfa yn ei ddilyn fwyaf a lleiaf ar Twitter.

Rheolwr Cynulleidfa Twitter

 • Rheolwr Cynulleidfa Uwch Twitter - Cyfuno opsiynau hidlo proffiliau defnyddwyr, perthnasoedd cymdeithasol a gweithgareddau defnyddwyr yn gyflym ac yn ddiymdrech i greu cynulleidfaoedd hynod bersonol sy'n gwella perthnasedd a pherfformiad eich Hysbysebion Twitter a'ch ymgyrchoedd Organig.

Monitro Twitter

 • Monitro Twitter - Sylw byd-eang cyflawn o gynnwys Twitter amser real a hanesyddol (er 2006). Mae Audiense yn darparu dadansoddiad sgwrs a thargedu ymgyrch un clic.

Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter

 • Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter - Creu’r cynulleidfaoedd wedi’u teilwra ar Twitter sy’n perfformio orau yn y farchnad. Ni waeth pa mor arbenigol neu eang yw eich cynulleidfa darged. Cydamseru bob amser â'ch cyfrif Hysbysebion Twitter.

Rhowch gynnig ar Audiense Connect

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.