Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Marchnata Twitter Audiense

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan!

Cyswllt Audiense yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer menter Twitter Marketing ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau ledled y byd yn ymddiried ynddo i:

 • Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar Twitter. Dewch i adnabod eich dilynwyr yn fanwl a rhyngweithio'n effeithlon â nhw
 • Chatbots & Broadcasts - Gydag adeiladwr Chatbot Audiense Connect, gallwch greu eich chatbot optio i mewn eich hun mewn ychydig o gliciau yn unig. Ymgysylltwch â'ch tanysgrifwyr / cwsmeriaid yn uniongyrchol.
 • Monitro a Gwrando Uwch - Sylw byd-eang cyflawn o gynnwys Twitter amser real a hanesyddol (er 2006). Mae Audiense yn darparu dadansoddiad sgwrs a thargedu ymgyrch un clic.
 • Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar gyfer Hysbysebu Twitter - Creu’r cynulleidfaoedd wedi’u teilwra ar Twitter sy’n perfformio orau yn y farchnad. Ni waeth pa mor arbenigol neu eang yw eich cynulleidfa darged. Cydamseru bob amser â'ch cyfrif Hysbysebion Twitter.

Nodweddion Cysylltu Audiense

Yr Amser Gorau i drydar

 • Yr amser gorau i drydar - Darganfyddwch pryd yw'ch amser gorau i drydar a manteisio ar bob trydariad rydych chi'n ei anfon. Sicrhewch yr amser trydar gorau gan sampl arfer o ddefnyddwyr a dysgwch pryd mae'ch cynulleidfa ar-lein.

Porwch Eich Cymuned Twitter

 • Porwch Eich Cymuned Twitter - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned yn ôl gwahanol feini prawf, dewch i adnabod eich dilynwyr yn fanwl a rhyngweithio'n effeithlon â nhw. Tagiwch nhw ac ehangu gwybodaeth Twitter.

Hidlo Twitter, Dilyn, a Unfollow

 • Hidlo Twitter, Dilyn, a Unfollow - Darganfyddwch eich dilynwyr newydd a'u dilyn yn ôl yn hawdd. Byddwch yn graff ac yn gwrtais. Rhowch y canlynol yn ôl os mai'ch polisi chi ydyw. Canfod ffrindiau swnllyd, sbamwyr posib, a defnyddwyr anactif. Cyfeiriwch at reolau a pholisïau Twitter.

Dadansoddiad Cystadleuwyr Twitter

 • Dadansoddiad Cystadleuwyr Twitter - Cymharwch hyd at gyfrifon Twitter neu gystadleuwyr eraill fel y gallwch chi weld pwy sydd â mwy o ddilynwyr a phwy ydyn nhw, sy'n trydar mwy, yr hyn maen nhw'n trydar amdano yn gyffredinol ac ati.

Cynulleidfa Twitter a Mewnwelediadau Cymunedol

 • Cynulleidfa Twitter a Mewnwelediadau Cymunedol - Os ydych chi eisiau gwybod ansawdd eich cymuned Twitter dyma'r adroddiad perffaith: siartiau parth amser, siartiau iaith, defnyddwyr yn ôl nifer y dilynwyr, defnyddwyr yn ôl gweithgaredd diweddar, ac ati.

Rheoli Rhestrau Twitter

 • Rheoli Rhestrau Twitter - Trefnwch eich dilynwyr a'ch ffrindiau trwy greu rhestrau Twitter. Ymgysylltu â'r bobl berthnasol i gael dull mwy effeithlon o gyfathrebu.

Adeiladwr Rheol Awtomeiddio Twitter

 • Adeiladwr Rheol Awtomeiddio Twitter - Arbedwch amser trwy greu rheolau awtomatig pan fydd rhywun sy'n bwysig yn ymgysylltu â chi. Er enghraifft: anfonwch e-bost atoch os bydd rhywun â mwy na 20,000 o ddilynwyr yn eich dilyn. Smart, iawn?

Sgwrs a Darllediadau Neges Uniongyrchol Twitter

 • Sgwrs a Darllediadau Neges Uniongyrchol Twitter - Gydag adeiladwr Chatbot Audiense Connect, gallwch greu eich chatbot optio i mewn mewn ychydig o gliciau ac ymgysylltu â thanysgrifwyr neu gwsmeriaid trwy Twitter gan ddefnyddio Negeseuon Uniongyrchol yn awtomatig.

Twitter Analytics

 • Trydar Analytics - Ategwch y Dadansoddeg am ddim y mae Twitter yn ei darparu gyda dealltwriaeth lwyr o bwy sy'n ymgysylltu â'ch gwell trydar. Ychwanegwch nhw at restrau, neu eu targedu trwy gynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter mewn ymgyrchoedd diweddarach.

Adroddiad Croestoriad Twitter

 • Adroddiad Croestoriad Twitter - Dewch o hyd i groesffyrdd ystyrlon a deall y perthnasoedd rhwng cynulleidfaoedd i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ganolbwyntio ar gynulleidfaoedd targed penodol. Gweld pa mor effeithiol yw strategaeth gymdeithasol pob un a gweld pa gyfrifon o sectorau marchnad tebyg sydd â nifer debyg o ddefnyddwyr.

Adroddiad Affinedd Twitter

 • Adroddiad Affinedd Twitter - Mae'r Adroddiad Affinedd yn darparu ffordd weledol i ddeall diddordebau eich cynulleidfa yn well ac felly gwneud penderfyniadau mwy gwybodus am gynnwys yn y dyfodol a fydd yn atseinio gyda'r gynulleidfa hon ac yn ennyn diddordeb ynddi. Rhedeg Adroddiad Affinedd i weld pwy mae'r gynulleidfa yn ei ddilyn fwyaf a lleiaf ar Twitter.

Rheolwr Cynulleidfa Twitter

 • Rheolwr Cynulleidfa Uwch Twitter - Cyfuno opsiynau hidlo proffiliau defnyddwyr, perthnasoedd cymdeithasol a gweithgareddau defnyddwyr yn gyflym ac yn ddiymdrech i greu cynulleidfaoedd hynod bersonol sy'n gwella perthnasedd a pherfformiad eich Hysbysebion Twitter a'ch ymgyrchoedd Organig.

Monitro Twitter

 • Monitro Twitter - Sylw byd-eang cyflawn o gynnwys Twitter amser real a hanesyddol (er 2006). Mae Audiense yn darparu dadansoddiad sgwrs a thargedu ymgyrch un clic.

Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter

 • Cynulleidfaoedd wedi'u Teilwra ar Twitter - Creu’r cynulleidfaoedd wedi’u teilwra ar Twitter sy’n perfformio orau yn y farchnad. Ni waeth pa mor arbenigol neu eang yw eich cynulleidfa darged. Cydamseru bob amser â'ch cyfrif Hysbysebion Twitter.

Rhowch gynnig ar Audiense Connect