Cynulleidfa yn erbyn Cymuned: Ydych chi'n Gwybod y Gwahaniaeth?

cymuned y gynulleidfa

Cawsom sgwrs anhygoel gydag Allison Aldridge-Saur o Chickasaw Nation ddydd Gwener a byddwn yn eich annog i wrando arno. Mae Allison wedi bod yn gweithio ar brosiect hynod ddiddorol fel rhan o'r grant Digital Vision, gan ysgrifennu cyfres ar Gwersi Brodorol America ar gyfer Adeiladu Cymunedol.

Yn rhan dau o'i chyfres, mae Allison yn trafod Cynulleidfaoedd yn erbyn Cymunedau. Fe wnaeth hyn fy nharo fel un o elfennau pwysicaf y gyfres gyfan. Nid wyf yn siŵr bod gormod o farchnatwyr yn cydnabod bod gwahaniaeth mor amlwg rhwng cynulleidfa a chymuned. Hyd yn oed yma ar Martech, rydyn ni'n gwneud gwaith gwych o adeiladu cynulleidfa wych ... ond nid ydym wedi datblygu strategaeth i ddatblygu cymuned.

Mae Allison yn trafod y gwahaniaethau rhwng adeiladu eich cynulleidfa - gwrando, ymgysylltu, cynnwys perthnasol, pwyntiau teyrngarwch, gamification, economi ddawnus, rhoddion rhodd a chysondeb negeseuon. Efallai y bydd rhai yn dadlau mai dyma'r strategaethau y tu ôl i adeiladu cymuned ... ond mae un cwestiwn a fydd yn ateb a oes gennych chi un neu'r llall. A fydd y gymuned yn parhau heboch chi, heb eich cynnwys, heb eich cymhellion, neu heb y gwerth cyffredinol rydych chi'n dod â nhw? Os NAC YDW yw'r ateb (mae'n debyg ei fod), mae gennych chi gynulleidfa.

Adeiladu eich cymuned yn strategaeth wahanol iawn. Mae offer adeiladu cymunedol yn cynnwys enwi'r grŵp, y digwyddiadau a'r unigolion, defnyddio jargon mewnol, cael eich symbolau eich hun, datblygu a rhannu naratif, bod â systemau gwerth, defodau, adeiladu consensws a chyfuno adnoddau. Mae cymunedau'n byw y tu hwnt i'r arweinydd, y platfform, neu hyd yn oed y cynnyrch (meddyliwch Trekkies). Mewn gwirionedd, dywedodd Allison rywbeth anhygoel pan oeddem yn siarad â hi ... gall eiriolwr brand yn y gymuned yn aml bara'n hirach na'r tîm marchnata ei hun!

Nid yw hynny'n golygu bod cael cynulleidfa yn unig yn beth drwg ... mae gennym gynulleidfa wych yr ydym yn ddiolchgar iawn amdani. Fodd bynnag, pe bai'r blog yn diflannu yfory, mae arnaf ofn y byddai'r gynulleidfa hefyd! Os ydym yn gobeithio adeiladu argraff barhaol mewn gwirionedd, byddem yn gweithio i ddatblygu cymuned.

Enghraifft wych o hyn yw cymharu adolygiadau eraill o gynhyrchion yn erbyn Rhestr Angie (ein cleient). Nid yw'r tîm yn Rhestr Angie yn pennu adolygiadau, yn caniatáu adolygiadau dienw ... ac maent yn gwneud gwaith rhagorol wrth gyfryngu adroddiadau rhwng busnesau a defnyddwyr i sicrhau bod y ddwy ochr yn cael eu trin yn deg. Y canlyniad yw cymuned ymroddedig wallgof sy'n rhannu cannoedd o adolygiadau manwl o'r busnesau y maent yn rhyngweithio â nhw.

Pan ymunais yn bersonol ar gyfer y gwasanaeth, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n edrych ar rywbeth fel Yelp lle roedd busnes wedi'i restru ac roedd cwpl dwsin o adolygiadau gyda brawddeg neu ddwy oddi tanynt. Yn lle, nododd chwiliad bach am blymwyr yn fy rhanbarth gannoedd o blymwyr gyda miloedd o adolygiadau manwl. Roeddwn hyd yn oed yn gallu ei gulhau i blymwr gyda sgôr wych ar gyfer gosod gwresogyddion dŵr. Y canlyniad oedd fy mod wedi cael gwresogydd dŵr gwych am bris gwych ac nid oedd yn rhaid i mi boeni a oeddwn yn cael fy rhwygo ai peidio. Mewn un trafodiad, arbedais gost aelodaeth y flwyddyn gyfan.

Os penderfynodd Rhestr Angie, am ryw reswm gwallgof, gau ei drysau, nid oes amheuaeth gennyf y bydd y gymuned y maent wedi'i rhyddhau yn parhau i wneud y gwaith anhygoel y maent yn ei wneud wrth adrodd ar ganlyniadau busnes yn gywir ac yn deg. Efallai bod gan Yelp a Google gynulleidfaoedd mawr ... ond mae Rhestr Angie yn adeiladu cymuned. Mae'n wahaniaeth enfawr.

Beth ydych chi'n ei adeiladu?

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Mor wir - mae angen i chi gael pobl yr un mor (neu fwy) yn gyffrous am eich cymuned ag yr ydych chi. Dyma sut mae'n mynd pan fyddwch chi'n rhedeg eich cwmni eich hun hefyd. Os gallaf fod i ffwrdd o'r swyddfa am wythnos a bod y cwmni'n rhedeg yn esmwyth hebof i, rwy'n gwybod fy mod wedi gwneud rhywbeth yn iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.