Nid yw'r Perygl yn Sylw, Mae'n Gyd-destun

Depositphotos 26983473 s

Cawsom gyfweliad gwych gyda Mark Schaefer ar ein podlediad am ei swydd, Sut mae ffiseg cyfryngau cymdeithasol yn lladd eich strategaeth farchnata. Mae Mark yn darparu tystiolaeth bod yn rhaid i bob cwmni fod yn gweithio ar ddarparu cynnwys ysblennydd, cyfeintiau uwch o gynnwys gwerthfawr a chyflwyno'r cynnwys hwnnw lle mae'r gynulleidfa.

Gwrandewch ar ein Cyfweliad o Mark Schaefer

Mae rhai Folks yn galw'r cynnwys byrbryd hwn a rhai nygets. Mae ffrwydrad o'r cynnwys hwn diolch i gyfryngau gweledol fel Pinterest, Instagram a Vine. O ystyried y twf hwn mewn cynnwys hawdd ei dreulio, y myth sy'n cael ei ledaenu trwy farchnata a'r rhyngrwyd yw hynny mae rhychwantu sylw defnyddwyr yn byrhau. Aml-dasgio, tynnu sylw, e-bost, ffôn, apiau ... rhaid i'r cyfan ohono fod yn tynnu ein ffocws oddi ar y tasgau wrth law.

Rwy'n galw BS.

Nid BS ar gyngor Mark, sydd yn y fan a'r lle yn fy marn i. Rwy'n galw ar BS bod rhychwant sylw'r busnes neu'r defnyddiwr cyffredin yn lleihau. Rwy'n credu bod y rhychwant sylw a'r ffocws yn fwy nag y bu erioed. Rwy'n credu bod defnyddwyr yn defnyddio chwilio, cyfryngau cymdeithasol ac offer i ddod yn fwy effeithlon wrth ddefnyddio gwybodaeth nag y buom erioed mewn hanes. Ugain mlynedd yn ôl, ni chawsom gyfle i ddod o hyd i'n pryniant nesaf o gledr ein llaw ac ymchwilio iddo'n drylwyr. Roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar weithwyr proffesiynol gwerthu a deunydd marchnata yn unig. Gwnaed pryniannau a phenderfyniadau o fewn ymddiriedaeth ysgwyd llaw ac weithiau fawr ddim arall.

Yn nyddiau ol y Rhyngrwyd, cyfeiriwyd ato fel y uwchffordd gwybodaeth. Roedd y rheswm yn syml ... cymaint o wybodaeth ar gael o fewn milieiliadau. I farchnatwyr, mae hyn wedi bod yn hynod werthfawr. Yr wythnos diwethaf, bu’n rhaid imi ddod o hyd i system rheoli hysbysebion newydd ar gyfer fy mlog ar ôl i’r un olaf ddod â rhai nodweddion allweddol i ben. Ar ôl ychydig funudau, cefais restr drylwyr o lwyfannau. Ar ôl ychydig oriau, roeddwn i'n gallu ymchwilio pa rai oedd â'r nodweddion roeddwn i eu hangen. Ac o fewn ychydig ddyddiau, roeddwn i wedi profi pob un. Y canlyniad oedd imi ddod o hyd i blatfform gyda'r holl nodweddion yr oeddwn eu hangen heb siarad ag unrhyw un na llofnodi unrhyw gontract.

Ni chafodd unrhyw brosiect arall fy sylw yn ystod y cyfnod hwnnw. Nid oeddwn ar Facebook a Twitter. Nid oeddwn yn ateb galwadau ffôn. Rhychwant sylw byr? Dim siawns. Wedi dweud hynny, collodd llawer o'r safleoedd yr ymwelais â nhw fi. Dogfennaeth nodwedd wael, fideos trosolwg lousy, prosesau cofrestru anodd, dim gwybodaeth gyswllt ... roedd pob un o'r rhain yn rhwystro fy ngallu i gael y cyd-destun yr oeddwn ei angen i wneud fy mhenderfyniad.

symlrwydd schumacher

Mae rhai marchnatwyr yn defnyddio ffocws a chyd-destun yn dwyllodrus er mantais iddynt. Mae'r astudiaeth achos ar gyfartaledd, er enghraifft, yn tynnu sylw at gleient sydd wedi cael y canlyniadau mwyaf gyda'r cynnyrch neu'r gwasanaeth wedi'i werthu, yn anwybyddu ffactorau eraill sy'n cyfrannu, a byth yn sôn am y cleientiaid a gafodd ganlyniadau ofnadwy. Canlyniad hyn yw bod y defnyddiwr neu'r busnes sy'n gwneud y penderfyniad prynu yn cael ei adael i ddadansoddi'r wybodaeth a gweld a yw'n benderfyniad prynu da.

Gadewir i ddarllenwyr gynhyrchu eu cyd-destun eu hunain o amgylch y ffeithiau rydych wedi'u darparu. Gall hyn arwain at fethu disgwyliadau a gallai gynhyrchu arweinyddion nad ydyn nhw'n ffit da i'ch sefydliad.

Mae allwedd i gyngor Mark yma yn cynnig cynnwys anhygoel A chynnal ansawdd y cynnwys wrth ei wneud yn fwy treuliadwy. Ar yr eithafion, gwaith a dylunydd anffurfiol gwych. Mae gormod o ffeithluniau yn syml yn dunnell o stats wedi'u slapio mewn graffeg braf. Ond mae'r ffeithluniau gorau yn datblygu cyffredinol stori bod y graffeg a'r ystadegau o fewn cefnogaeth.

Twitter yn erbyn Blogio

Byddai llawer yn eich barn chi mai dyma'r gwahaniaeth rhwng Twitter a Blogio ... bod Twitter ar gyfer y defnyddiwr diffyg sylw a bod blogio yn darparu'r cyd-destun sydd ei angen arnom. Byddwn yn dadlau bod Twitter yn hollol werthfawr oherwydd y cyd-destun y mae'n ei gynhyrchu. Ar unrhyw gwmni, defnyddiwr, pwnc, diweddariad neu hashnod penodol, mae Twitter yn cynhyrchu sgyrsiau a chysylltiadau yn effeithlon i roi'r cyd-destun sydd ei angen arnoch chi. Nid oes gan apiau fel Vine ac Instagram y gallu i gysylltu am gyd-destun dyfnach - ond rwy'n credu y daw hynny (yn enwedig wrth iddynt ofyn am hysbysebu).

Peidiwch â phoeni â rhychwant sylw'r darllenydd. Byddwch yn bryderus eich bod yn darparu'r gwerth mwyaf a'r cyd-destun llawn wedi'i optimeiddio a'i leihau yn y cyfryngau mwyaf effeithlon, effeithiol a chludadwy posibl.

2 Sylwadau

 1. 1

  Mae'n rhaid i ni sicrhau y bydd ein cynnwys yn cyrraedd ein cynulleidfa darged trwy ddefnyddio gwahanol
  offer. Ond wrth gwrs mae'n rhaid i ni gofio hefyd mai cael cynnwys o ansawdd da yw'r allwedd i lwyddiant ein hymgyrch.

 2. 2

  Methu cytuno mwy. Mewn gwirionedd, oedd cael y sgwrs hon heddiw gyda rhywun. Dywedon nhw “edrychwch ar sut mae Godin yn ysgrifennu” ac ymatebais iddo trwy ddweud, “mae hynny fel dweud 'edrychwch ar sut mae Harvard yn codi arian.'”

  Mae'r ddau yn allgleifion. BYDD cynnwys solid, pryfoclyd, diddorol yn cael sylw pobl.

  Rydych chi'n sylwi arno. Diolch am hyn. Ffan mawr o Schaefer (ers ei swydd yma-http: //www.businessesgrow.com/2013/04/16/three-dazzling-examples-that-turned-online-influence-into-offline-results/)

  hefyd, felly edrych ymlaen at y podlediad ... mwy o dystiolaeth o'ch pwynt!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.