Hyd y Cynnwys: Mae Sylw yn Rhychwantu Ymgysylltu

chwarae fideo

Dros 10 mlynedd yn ôl, ysgrifennais hynny mae rhychwantau sylw yn cynyddu. Wrth i ni weithio gyda chleientiaid dros y blynyddoedd, mae hyn yn parhau i gael ei brofi er gwaethaf y myth na fydd darllenwyr, gwylwyr a gwrandawyr yn glynu o gwmpas. Mae ymgynghorwyr yn parhau i nodi hynny rhychwantu sylw wedi cael eu lleihau, galwaf bollox. Yr hyn sydd wedi newid yw dewis - gan roi'r cyfle inni sgipio drosodd yn gyflym amherthnasol, o ansawdd gwael, neu'n anneniadol cynnwys i ddod o hyd i gynnwys gwych.

Pan ddechreuais ein podlediad am y tro cyntaf, dywedodd fy ffrindiau yn y diwydiant na fyddai unrhyw un yn gwrando ar fwy na 6 munud ... dyma ni flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae'r mwyafrif o bodlediadau yn 30 i 60 munud o hyd. Nid yn unig hynny, mae gwrandawyr mewn pyliau yn gwrando ar oriau dros bodlediadau. Heck, gyrrais i Florida a gwrando ar y Podlediad Cyfresol am 8 awr ar y ffordd.

Dros y penwythnosau, mae fy ffrindiau yn aml yn cellwair am oryfed mewn tymhorau cyfan o sioeau! A yw hynny'n rhychwant sylw byr? Yn hollol ddim. Mae hyd yn oed y defnydd o hysbysebu yn newid. Dyma astudiaeth ddiweddar gan Youtube ar Hyd Ad Fideo:

Cyfartaledd hyd yr hysbysebion ar Fwrdd Arweinwyr Hysbysebion Youtube yn 2014 oedd tri munud ar gyfartaledd - cynnydd o 47% o'i gymharu â 2013. Ac nid oedd yr un o'r hysbysebion uchaf yn 2014 a 2015 o dan funud. Ben Jones, Meddyliwch Gyda Google

Felly am ddegawd, pan ofynnwyd “Pa mor hir?”, Rwyf wedi dweud erioed yn ddigon hir i adrodd y stori a dim mwy. Ar gyfer ein cleientiaid, mae hynny'n arwain at gyhoeddi llai o erthyglau bob wythnos, ond sicrhau bod pob erthygl yn fwy manwl. Ar gyfer ein cleientiaid sain, y nod yw recordio tra bod gwerth yn cael ei ddarparu, ac yna dod â'r sioe i ben. Ar gyfer fideo, y nod yw darparu fideos animeiddiedig neu wedi'u recordio. Peidiwch â rhoi sylw i faint o funudau yw'r fideo, rhowch sylw i ba mor effeithiol y mae'n adrodd y stori ac yn ennyn diddordeb y gwyliwr sy'n gwylio. Rwy'n credu bod gormod o farchnatwyr yn talu sylw i gyfraddau bownsio a golygfeydd heb ddadansoddi'r

Rwy'n credu bod gormod o farchnatwyr yn talu sylw i gyfraddau bownsio a safbwyntiau heb ddadansoddi trosiadau. Gadewch i ni edrych ar senarios cwpl:

  • Rydych chi'n cynhyrchu fideo trosolwg byr 2 funud o'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau ac mae'n cael ei weld 10,000 o weithiau gyda 90% o'r gwylwyr yn gwylio hyd cyfan y fideo. Rydych chi'n cael dwsin o ymholiadau i'ch busnes ac yn cau cwpl o gontractau sy'n werth $ 10,000.
  • Rydych chi'n cynhyrchu rhaglen ddogfen 30 munud sy'n adrodd stori eich busnes, sut y daeth i fod, y cleientiaid rydych chi wedi'u cynorthwyo, taith gerdded o'ch prosesau, ac yn darparu rhywfaint o gyngor i wylwyr y gellir eu gweithredu. Fe'i gwelir 1,000 o weithiau gyda 10% o'r gwylwyr yn gwylio hyd cyfan y fideo. Rydych chi'n cael ychydig o ymholiadau i'ch busnes ac yn cau eich contract $ 100,000 cyntaf.

Pa un oedd yn well strategaeth i'ch busnes?

Nid wyf yn curo cynnwys byr. Gall cynnwys hawdd ei ddefnyddio adeiladu ymwybyddiaeth a gadael llwybr briwsion bara a all ennyn diddordeb dros amser. Fy mhwynt yn syml yw nad yw'n ymwneud â rhychwantu sylw, mae'n ymwneud ag ymgysylltu. Mae pobl yn aml yn camgymryd sylw am amherthnasedd. Nid oes ots gen i a yw pobl yn glanio ar fy nhudalen, yn penderfynu'n gyflym nad dyna oedd ei angen arnyn nhw, ac yna'n gadael. Mae ots gen i os yw pobl yn gadael fy nhudalen i fynd i safle sydd â gwell cynnwys!

Un sylw

  1. 1

    Fel “ymgynghorydd”, yn groes i’r sylw stereoteip, rwy’n cytuno 100%. Mae fy agwedd ar rychwantu sylw ychydig yn wahanol. Esboniaf i'm cleientiaid fod sylw'n rhychwantu neu heb ei fyrhau ... mae rhychwantu sylw yn canolbwyntio mwy ar feddwl. Yn gul ei feddwl am gynnwys sy'n siarad â'u hanghenion a'u dymuniadau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.