AT&T: Yr AIG Nesaf?

yn t

Bron bob dydd rwy'n cyrraedd adref, rwy'n cael darn hyfryd o bost uniongyrchol gan AT&T am U-Verse. Maen nhw wedi gwerthu fi. Rydw i eisiau hynny. Rydw i eisiau pecyn 'braster mawr' gyda chyflymder lawrlwytho uwch, y gallu datblygedig i reoli fy rhaglennu teledu, y DVR ... rydw i eisiau'r cyfan.

Ond ni allaf ei gael.

Yn dilyn y cyfarwyddiadau ar un o'r darnau o bost uniongyrchol a gefais fisoedd yn ôl, cerddais trwy'r broses gyfan ar-lein. Fe wnes i lenwi'r holl feysydd, clicio trwy'r tudalennau diddiwedd o wybodaeth, gosod apwyntiad ... dim ond i gael ymateb ar y diwedd pan oedd y cais yn prosesu bod problem gyda'r cais ac roedd angen i mi ffonio AT&T.

Y peth olaf rydw i eisiau ei wneud yw ffonio AT&T.

Cawsoch fi, AT&T! Ysgrifennwch lythyr ataf a dywedwch wrthyf beth sy'n digwydd. A oes problem gyda fy nghyfrif cyfredol? Rydw i wedi bod yn gwsmer i chi ers 7 mlynedd - byth ers i mi symud i Indianapolis. A oes problem gyda fy nghyfeiriad? Onid yw ar gael?

Tra'ch bod yn esgeuluso rhoi gwybod imi, a allech roi'r gorau i anfon y pamffledi 4-lliw drud, deniadol i'm cyfeiriad bob dydd? Os gwelwch yn dda?! Mae'n rhaid i chi fod yn gwario tua $ 10 i $ 25 y mis i geisio gwerthu U-Verse i mi ... ac rydw i'n cael fy ngwerthu. Yn syml, ni fyddwch yn cau'r fargen ac nid wyf yn gwybod pam. Rydych chi eisiau i mi, iawn? Felly ffoniwch fi! Nid yw'n anodd sgwrio'ch rhestrau rhwng eich data ar-lein ac ymgyrchoedd post uniongyrchol, fe allech chi arbed llawer o arian.

Ar yr un pryd rydych chi'n cynyddu fy nghyfle, sylwais fod eich gweithwyr ar fin mynd allan ar streic… Yng nghanol y dirwasgiad. Rwyf wedi darllen ar-lein na fyddwch yn ymateb i geisiadau i amddiffyn swyddi milwyr wrth gefn milwrol, na fyddwch yn sicrhau bod gan ystafelloedd ymolchi bapur sebon a thoiled, ac rydych yn cynnig dim codiad i'ch gweithwyr am ychydig flynyddoedd - yna 2% yr un flwyddyn ar ôl.

Nid yw 2% yng nghanol y dirwasgiad hwn yn swnio'n ofnadwy ... nes i mi ddarllen na fyddai'n cwmpasu'r cynnydd mewn costau gofal iechyd.

Ac yna darllenais am eich Prif Swyddog Gweithredol Randall Stephenson y gostyngodd ei iawndal i $ 15 miliwn y flwyddyn, er iddo fynd â chynnydd o 22% adref. Roedd hyn yn cynnwys $ 376,000 mewn manteision, gan gynnwys bron i $ 142,000 mewn treuliau adleoli, $ 83,000 at ddefnydd personol o jet corfforaethol AT & T, a $ 14,000 mewn cwnsela ariannol.

Yn 2008, er nad oedd yr economi a minnau yn gwsmer U-Verse… yn 2008, enillodd AT&T $ 12.9 biliwn, i fyny o $ 12.0 biliwn y flwyddyn flaenorol. Cododd gwerthiannau i $ 124 biliwn o $ 119 biliwn. Felly tyfodd eich busnes 4.2% a thyfodd eich enillion 7.5% ond ni allwch hyd yn oed roi codiad cyflog i'ch gweithwyr?

Rydw i eisiau iPhone, hefyd. Ond nid wyf yn siŵr y gallaf gefnogi cwmni sy'n tywallt arian i lawr y toiled, a fydd fwy na thebyg yn elwa o'r pecyn ysgogi (cofiwch fod band eang yn rhan o'r pecyn), ac yn trin ei weithwyr fel crap. Dydw i ddim yn ddyn undeb o gwbl - ond yn yr achos hwn efallai fy mod i'n eu calonogi.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.