6 Ffordd i Atgyfodi Hen Gynnwys

Depositphotos 8021181 s

Un o'r awgrymiadau rwy'n eu darparu i gwmnïau yn aml yw sut i atgyfodi hen gynnwys i yrru traffig newydd. Os ydych chi wedi bod yn blogio ers amser maith, mae gennych chi lawer o gynnwys gwych - ac efallai y bydd llawer ohono'n dal i fod yn berthnasol i ddarllenwyr. Nid oes unrhyw reswm na allwch atgyfodi'r cynnwys hwn i adeiladu traffig ar gyfer eich gwefan a gyrru busnes i'ch cwmni.

6 Ffordd i Atgyfodi Cynnwys

  1. Trwy'ch post nesaf: Ydych chi erioed wedi cyfeirio at hen swyddi yn eich swyddi diweddaraf? Pam ddim? Os ydych chi wedi ysgrifennu rhywfaint o gynnwys gwych sy'n berthnasol i'r swydd gyfredol, dylech chi daflu dolen i mewn yno. Yn ogystal, efallai yr hoffech chi ychwanegu ategyn swyddi cysylltiedig (mae fy hoff ategyn swyddi cysylltiedig â WordPress i'w gael yma mewn gwirionedd). Gall darparu swyddi cysylltiedig atgyfodi swyddi o safbwynt peiriant chwilio (gan fod gennych ddolen trwy'ch tudalen gartref) yn ogystal â chynyddu eich tudalennau fesul ymweliad ar y safle.
  2. Trwy Beiriannau Chwilio: Prynu tanysgrifiad undydd i SEOpivot. Rhedeg yr adroddiad yn erbyn eich blog a byddwch yn cael rhestr o swyddi gydag allweddeiriau perthnasol y mae'r swydd yn dod o hyd iddynt. Optimeiddiwch deitl y swydd, disgrifiad meta ac ychydig eiriau cyntaf y swydd i ymgorffori'r allweddeiriau a'u hailgyhoeddi. Cyn belled â bod gennych ategyn Map y Safle wedi'i osod, bydd hyn yn hysbysu'r peiriant chwilio o'r newid a bydd eich post yn cael ei ail-fynegeio, yn fwyaf tebygol ar safle llawer gwell.
  3. Trwy Twitter: Mae yna lawer o tweetin 'yn digwydd. Efallai eich bod wedi tyfu eich canlynol gryn dipyn ers y tro diwethaf i chi bostio post blog drosodd ar Twitter i'w rannu â'ch rhwydwaith. Cyhoeddwch ef eto (ond gadewch i ddilynwyr wybod mai ail-drydar ydoedd), trwy nodi… “Hon oedd fy swydd fwyaf poblogaidd y mis diwethaf ar [nodwch y pwnc]. Pe na bai Folks wedi ei ddarllen, efallai y byddan nhw nawr!
  4. Trwy StumbleUpon: Ni ddylech hyrwyddo'ch cynnwys eich hun ar StumbleUpon yn unig ... dylech chi gymryd rhan yn y gymuned a baglu gwefannau eraill hefyd (ni fyddwch yn difaru ... rwyf wedi dod o hyd i dunnell o adnoddau cŵl yno). Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, hyrwyddo hen gynnwys na fu stumbled ymlaen o'r blaen yn gallu gyrru traffig gwych.
  5. Trwy Facebook: Mae tudalennau Facebook a phroffiliau personol yn lle gwych i ail-bostio cynnwys hŷn sy'n dal yn ddilys. Y ffrwd ar Facebook yn unig yw hynny ... nant ... a phan arhoswch ychydig, gallwch ailgyflwyno cynnwys gwych yn ôl yn y nant a'i gael i gynhyrchu llawer o sylw unwaith eto.
  6. Trwy Google+: Peidiwch â chyfrif y gymuned fach ond ymroddedig o sgyrsiau sy'n digwydd yn Google+. Oherwydd bod llai o bobl yn cymryd rhan weithredol ynddo, mae'n rhoi mwy o gyfle i chi ddod o hyd i'w rannu a'i rannu yn y gymuned honno!

Os oes gennych chi flog gyda llawer o gynnwys gwych, dylai atgyfodi cynnwys fod yn strategaeth barhaus i chi. Gall gwthio cynnwys hŷn perthnasol yn ôl i'r chwyddwydr yrru llawer o draffig ychwanegol i'ch busnes. Byddwch yn biclyd am y cynnwys rydych chi'n ei hyrwyddo a pheidiwch â gorlethu'ch cefnogwyr, dilynwyr a thanysgrifwyr cyfredol gyda llawer o ailadroddiadau ... ond peidiwch ag oedi cyn hyrwyddo swydd boblogaidd i'w hatgyfodi. Byddwch chi'n synnu pa mor werthfawr y gall hen gynnwys fod!

Un sylw

  1. 1

    Douglas, ni feddyliais i erioed am StumbleUpon. Meddyliwch fod hwn yn adnodd gwych a bydd yn ymchwilio ymhellach. Rwyf hefyd yn hoffi'r menton simpe o gysylltu yn ôl ag erthyglau blaenorol, cam mor syml sy'n aml yn cael ei anwybyddu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.