Aspire: Y Llwyfan Marchnata Dylanwadol ar gyfer Brandiau Shopify Twf Uchel

Marchnata Dylanwadwyr E-Fasnach Aspire ar gyfer Shopify

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd o Martech Zone, gwyddoch fod gen i deimladau cymysg ymlaen marchnata dylanwadwyr. Nid fy marn i ar farchnata dylanwadwyr yw nad yw'n gweithio ... yw bod angen ei weithredu a'i olrhain yn dda. Mae yna ychydig o resymau pam:

 • Ymddygiad Prynu - Gall dylanwadwyr adeiladu ymwybyddiaeth brand, ond nid o reidrwydd yn argyhoeddi ymwelydd i brynu mewn gwirionedd. Mae hynny'n anodd ... lle mae'n bosibl na fydd y dylanwadwr yn cael ei ddigolledu'n iawn neu pan nad yw'r gwerthiant cynnyrch lle mae cwmni'n dymuno buddsoddi mwy.
 • momentwm - Ar ôl gweithio gyda brandiau yn y gorffennol, gwn ei bod wedi cymryd misoedd weithiau i gynhesu fy nghymuned i ddatrysiad. Pan nad yw cwmnïau'n gweld canlyniadau ar unwaith, maen nhw'n rhedeg yn aml. Rydw i wedi cael canlyniadau gwych gyda brandiau sydd wedi gweithio gyda mi ers blwyddyn neu fwy ... ond nid yw rhai sydd ddim ond eisiau gwneud prawf 1 a gwneud prawf byth yn gweithio allan.
 • Olrhain - Ymhob taith cwsmer, mae yna wahanol bwyntiau terfyn ... ac ni ellir olrhain pob un ohonynt yn ôl i'm gwaith fel dylanwadwr. Efallai y byddaf yn sôn am frand mewn cyflwyniad neu bodlediad ac ni fydd fy nghynulleidfa yn defnyddio'r URL arfer, cod disgownt, nac yn nodi lle clywsant am y brand. I'r cwmni, mae'n ymddangos na wnes i berfformio. Ac, mae'n rhwystredig i mi na chefais gredyd.

Mae e-fasnach yn ddiwydiant anhygoel i weithio ynddo oherwydd bod y daith am gynhyrchion ar-lein yn nodweddiadol yn dwndwr eithaf glân. Mae hyn yn wir gyda marchnata dylanwadwyr mewn eFasnach hefyd. Dyma pam mae YouTubers yn gwneud miliynau o ddoleri y flwyddyn mewn cyfleoedd marchnata dylanwadwyr ... maen nhw'n gollwng dolen yn nisgrifiad y sioe ac efallai y bydd miloedd o'u dilynwyr yn ychwanegu'r cynnyrch yn eu trol. Gyda phob clic a thrawsnewidiad yn olrhainadwy, mae'r brand a'r dylanwadwr yn eithaf hapus i weithio gyda'i gilydd i yrru mwy o ymwybyddiaeth a gwerthiannau.

Mae'r pandemig wedi symud llawer o'n bywydau ar-lein, o'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â'n gilydd i'r ffordd rydyn ni'n siopa. Mewn gwirionedd, adroddodd IBM yn ddiweddar fod y pandemig wedi cyflymu'r symudiad i e-fasnach yn fras blynyddoedd 5.

Mynegai Manwerthu UD IBM

Heddiw, mae cymunedau digidol yn rheoli byd masnach ac mae brandiau’n dechrau sylweddoli gwerth cynyddol buddsoddi mewn dylanwadwyr - y micro-enwogion cyfryngau cymdeithasol sydd wedi ennill ymddiriedaeth eu cynulleidfa a’r pŵer i siglo eu canfyddiadau a’u penderfyniadau prynu.

Pam Dylanwadu ar Farchnata?

Mae manteision sylweddol i weithio gyda dylanwadwyr ac adeiladu llysgenhadon brand:

 • Ardystiadau Dilys - Pan fydd llysgennad wir yn caru brand, byddant yn postio am y brand hwnnw sawl gwaith - weithiau heb iddo fod yn swydd # noddedig - gan ddarparu prawf cymdeithasol.
 • Cynulleidfaoedd Amrywiol - Mae gan bob llysgennad ddylanwad yn ei gymuned ei hun. Maent yn cynrychioli pob un o ddefnyddwyr targed brand ac yn siarad am y brand mewn ffordd trosglwyddadwy.
 • Cynhyrchu Cynnwys - Oherwydd bod dylanwadwyr yn datblygu eu cynnwys eu hunain, gallwch chi raddfa eich datblygiad cynnwys traws-sianel gymaint ag y dymunwch ... wrth gwrs yn canolbwyntio ar ddylanwadwyr sy'n cynrychioli'ch brand orau.
 • Rheoli Digwyddiadau - Mae dylanwadwyr eisoes yn buddsoddi'n helaeth mewn digwyddiadau a darllediadau byw, gan ddarparu cyfleoedd unigryw ac agos atoch i arddangos eich brand i'w cynulleidfa.
 • Cost Is-Fesul Prynu - Mae llysgenhadon brand yn galluogi brandiau i gael mwy am lai, gan y gall brandiau gloi cyfraddau gyda llysgenhadon ymlaen llaw yn gyfnewid am bartneriaethau tymor hwy.
 • detholusrwydd - Mae llysgenhadon brand yn aml yn cytuno i fod yn unigryw i frand ymhlith y diwydiant hwnnw, gan ganiatáu i frandiau fonopoleiddio'r gofod hysbysebu ar eu bwyd anifeiliaid.

Aspire: Marchnata Dylanwadwyr Yn Cwrdd â E-Fasnach

Mae Aspire yn blatfform marchnata dylanwadwyr a adeiladwyd ar gyfer e-fasnach. Mae'r platfform yn darparu:

Integreiddio Shopify ar gyfer Marchnata Dylanwadwyr ac Aspire

 • Darganfod Dylanwadwyr - y gallu i chwilio am dros 6 miliwn o ddylanwadwyr a chysylltu â nhw, cefnogwyr brand, arbenigwyr diwydiant, a mwy gyda chlicio botwm.
 • Rheoli Perthynas - rheoli ymgyrchoedd dylanwadwyr, rhaglenni cysylltiedig, hadu cynnyrch a mwy yn effeithlon - heb unrhyw gyfyngiadau.
 • Llongau a Thracio Awtomeiddio - dylanwadwyr llong y cynhyrchion maen nhw eu heisiau a hyd yn oed rhannu gwybodaeth olrhain - gan dynnu'r holl brosesau llaw o'ch dwylo.
 • Hyrwyddo - Swmp yn creu codau promo unigryw Shopify a chysylltiadau cyswllt ar gyfer pob dylanwadwr, heb orfod gadael y platfform byth.
 • ROI mesuradwy - mesurwch yr enillion ar eich rhaglen dylanwadwyr gyda chliciau, defnydd cod promo, neu hyd yn oed gyrraedd. Adroddwch stori llawn y twmffat am sut mae dylanwadwyr yn gyrru twf tymor byr a thymor hir.
 • Creu Cynnwys - Dewch â chyffyrddiad dynol i'ch sianeli marchnata gyda chynnwys dylanwadol sy'n gyflym i'w gynhyrchu, yn rhad ac yn amrywiol. Yna rhoi hwb i hysbysebion i adeiladu mwy fyth o wefr.
 • Integreiddio Shopify - Integreiddiad Shopify Leverage Aspire ar gyfer profiad wedi'i addasu y gallwch ei sefydlu mewn munudau, gan gynnwys y gallu i anfon ac olrhain cynhyrchion neu hyrwyddiadau.

Archebwch Demo Aspire