Nid yw amlygiad yr un fath ag effaith: Mae'n bryd rhoi'r gorau i ddefnyddio argraffiadau i fesur gwerth

Cysylltiadau Cyhoeddus

Beth yw argraffiadau?

Argraffiadau yw nifer y peli llygad posib ar eich stori neu'ch post cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar amcangyfrif o ddarllenwyr / gwylwyr yr allfa / ffynhonnell.

Yn 2019, mae argraffiadau yn cael eu chwerthin allan o'r ystafell. Nid yw'n anghyffredin gweld argraffiadau yn y biliynau. Mae 7 biliwn o bobl ar y ddaear: nid oes gan oddeutu 1 biliwn ohonyn nhw drydan, ac nid yw'r mwyafrif o'r lleill yn poeni am eich erthygl. Os oes gennych 1 biliwn o argraffiadau ond eich bod yn cerdded allan eich drws ac ni all un person ddweud wrthych am yr erthygl, mae gennych fetrig ffug. Heb sôn, faint o'ch argraffiadau cysylltiadau cyhoeddus sy'n ddim ond bots:

Gyrrodd bots bron i 40% o'r holl draffig Rhyngrwyd yn 2018.

Rhwydweithiau Distil, Adroddiad Bot Drwg 2019

Meddyliwch am eich adroddiadau ailadrodd chwarterol fel contract rhwng sefydliad a'r asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus neu rhyngoch chi a'ch pennaeth - dyma sut y byddwn yn diffinio llwyddiant a sut rydym yn cytuno i'w fesur. Efallai y bydd angen i chi ddarparu argraffiadau o hyd oherwydd bod eich cleient neu fos yn gofyn amdanynt. Fodd bynnag, y gamp yw gwneud dau beth:

  1. Darparu cyd-destun ar yr argraffiadau hynny
  2. Darparu metrigau ychwanegol sy'n adrodd stori well. 

Gall amnewidiadau ar gyfer metrigau cysylltiadau cyhoeddus gynnwys: 

  • Nifer y gwifrau neu'r trosiadau. Efallai y bydd eich argraffiadau yn cynyddu chwarter i chwarter, ond mae eich gwerthiant yn dal yn wastad. Mae hynny oherwydd efallai nad ydych chi'n targedu'r bobl iawn. Sicrhewch faint o arweinyddion rydych chi'n eu cynhyrchu.  
  • Profi ymwybyddiaeth: Gan ddefnyddio teclyn fel Survey Monkey, faint o bobl a welodd eich cynnyrch neu fenter yn y newyddion ac a weithredodd neu a newidiodd ymddygiad o'i herwydd?  
  • Google Analytics: Chwiliwch am bigau mewn traffig gwe pan oedd eich newyddion yn rhedeg. Os yw'r erthygl yn cynnwys dolen gyswllt, darganfyddwch faint o bobl a gliciodd i'ch gwefan o'r erthygl mewn gwirionedd a gweld faint o amser a dreuliasant yno.  
  • Mae profion / B. Cyhoeddi cynnyrch neu werthiant newydd trwy'r cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol ond rhowch godau hyrwyddo gwahanol iddynt i benderfynu pa rai oedd yn gyrru mwy o draffig (cyfryngau neu gymdeithasol). 
  • Dadansoddiad neges: Faint o'ch negeseuon allweddol a gafodd eu cynnwys yn yr erthyglau? Mae ansawdd dros faint yn bwysicach.  

Ystyriwch hyn: esgus eich bod mewn ystafell gyda'ch cystadleuwyr. Efallai eich bod chi'n sgrechian y mwyaf - ond mae eich cystadleuwyr tawelach yn defnyddio cysylltiadau cyhoeddus i yrru gwerthiannau, cynyddu ymwybyddiaeth, a sbarduno newid.

Mae cysylltiadau cyhoeddus da yn ymwneud â defnyddio'r cyfryngau i wneud gwahaniaeth - a dod o hyd i'r metrigau cywir i weld a yw'n gweithio. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.