Ydych chi'n gweithio gyda Sefydliadau Dyngarol?

caredigrwydd

Heddiw ymunais â phwyllgor elusennol fy nghwmni, ExactIMPACT. Nid wyf bob amser yn cael y cyfle na'r adnoddau i roi yn ôl felly penderfynais y dylwn wneud rhywfaint o waith elusennol yn y lle rwy'n treulio'r mwyaf o amser ynddo! Mae'r Diolchgarwch hwn yn edrych yn eithaf llwm i elusennau sy'n gwylio cymaint yn ein cymdeithas na allant ofalu amdanynt eu hunain. Mae hynny'n ddatganiad eithaf trist o ystyried cryfder ein heconomi. Un ystadegyn i'w gofio yw pan fydd pobl yn mesur diweithdra, dim ond cyfrif y bobl sy'n defnyddio cronfeydd diweithdra ydyn nhw. Mae yna lawer mwy o bobl sy'n ddi-waith ac yn chwilio am swyddi na allant eu cael.

Y GorfforaethMewn unrhyw ffyniant economaidd, cwmnïau sy'n ffynnu go iawn. Os nad ydych wedi cael cyfle i'w wylio, byddwn yn argymell Y Gorfforaeth. Mae'r ffilm yn tynnu rhai tannau 'lefty', ond rwy'n edmygu rhagosodiad cyffredinol y ffilm ... hynny yw, nid oes gan 'corfforaethau' unrhyw ddyletswydd arall heblaw gwneud elw. Dyna'r unig ddyletswydd sydd gan stoc ar gyfer deiliad stoc.

O ganlyniad, mae llawer o gwmnïau'n ildio cyfranogiad mewn elusennau a gweithredoedd dyngarol eraill. Mae hynny'n anffodus iawn. Ond mae llawer o gwmnïau YN GWNEUD, ac nid ydych chi'n clywed amdanyn nhw'n aml. Scott Dorsey, Prif Swyddog Gweithredol UnionTarged, siaradodd heddiw am Salesforce a beth yw grym dyngarol gyrru. Wyddwn i erioed! Fe wnes i ddod o hyd i erthygl ddiweddar sy'n siarad â hi:

Sicrhaodd Benioff fod y cwmni wedi mabwysiadu model o roi 1% o ecwiti, 1% o elw ac 1% o amser gweithwyr o'r cychwyn cyntaf. Yn IP 2004, trodd IPO Salesforce.com yn haf 1 yr 12% hwnnw o ecwiti yn sylfaen asedau $ XNUMX miliwn, gan droi'r sylfaen yn sefydliad sylweddol dros nos. Ond rhoi amser staff yw'r agwedd bwysicaf ar y trefniant ym marn Benioff oherwydd ei fod yn sicrhau bod y cwmni cyfan yn cymryd rhan yn y rhaglen ddyngarol, gan effeithio'n fawr ar ddiwylliant y cwmni.

Mae Scott yn herio ein pwyllgor i drefnu ein hymdrechion dyngarol i fod yr un mor fesuradwy â Salesforce. Mae hynny'n her eithaf anhygoel! Mae gwaith fel yna yn eithaf boddhaol. Rwy'n falch o fod yn rhan o'r pwyllgor ac yn rhan o'r cwmni. Os ydych chi'n credu y dylai cwmnïau wneud mwy, efallai y dylech chi ddechrau gofyn i'ch gwerthwyr sut maen nhw'n rhoi yn ôl i'r gymdeithas. Pe bai mwy o bwysau ar gorfforaethau i wneud mwy, ni fyddent yn sicrhau'r llwyddiant a ddymunant heb fod yn hael. Un o'r sefydliadau rydyn ni'n edrych i'w helpu yw Cenhadaeth Wheeler:

Ystadegau Cenhadaeth Wheeler, Indianapolis:

  • Mae cymaint â 15,000 o bobl yn ddigartref yn ein dinas bob blwyddyn
  • Cyfanswm y llety a ddarperir: 5,960
  • Cyfanswm y prydau bwyd a weinir: 19,133
  • Cyfanswm y bagiau bwyd a ddosbarthwyd: 434
  • Roedd 68 o ddynion ar ein rhaglen “Anghenion Arbennig”: mae hynny'n fwy nag erioed o'r blaen ar y rhaglen honno

Ar nodyn tebyg, Cenhadaeth Wheeler yma yn y dref wir angen eich help eleni. Os gallwch chi, gollwng ychydig o fwyd: Twrci, Macaroni a Chaws Cartref, Stwffio, Ffa Werdd, Salad Gwyrdd, Saws Llugaeron Ffres, Rholiau Cinio, Seidr Afal, Cacennau a Phasteiod. Gallwch hefyd gyfrannu ar-lein! Mae Wheeler hefyd yn chwilio am 100 o wirfoddolwyr i helpu gyda'r Drumstick Dash, eu codwr arian mwyaf y flwyddyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.