Cynnwys MarchnataOffer MarchnataGalluogi Gwerthu

A yw Ffurflenni Arweiniol yn farw?

Ateb byr? Yep.

Yn yr ystyr draddodiadol o leiaf, a thrwy “draddodiadol” rydym yn golygu mynnu gwybodaeth ymwelwyr cyn i chi ddarparu gwerth, neu ddefnyddio cynnwys hen, sefydlog fel cymhelliant.

Gadewch i ni ategu'r tryc hwnnw am rywfaint o gefndir:

Yn ein gwaith yn helpu cleientiaid i gynyddu eu trawsnewidiadau ar-lein, rydym wedi sylwi ar ostyngiad sylweddol, cyson yn nifer yr ymwelwyr gwe sy'n llenwi ffurflenni plwm traddodiadol. Mae yna reswm da am hynny.

Mae ymddygiad prynwyr yn newid, yn bennaf oherwydd bod y dechnoleg, y wybodaeth a'r cysylltedd sydd ar gael iddynt yn parhau i esblygu ac ail-lunio eu hymddygiad.

O ganlyniad, mae eich prynwyr wedi tyfu'n llawer mwy gwybodus, craff, ymestynnol a thynnu sylw. Rhwng popeth, maen nhw yn hollol ddi-argraff gyda chynnwys statig mae hynny'n aml yn colli'r marc wrth hoelio'u hanghenion, eu diddordebau, neu lle maent yn y siwrnai brynu.

Mae cynnwys gatiau sydd wedi gweithio'n dda ddim yn bell yn ôl (rydyn ni'n edrych arnoch chi, papurau gwyn ac e-lyfrau) bellach yn gymhellion ofnadwy i gael gwybodaeth gyswllt rhywun.

Os ydych yn meddyliwch am eich gwefan fel cynrychiolydd gwerthu digidol (fel y dylech chi), mae cynnwys statig wedi'i daenu â ffurflenni plwm yn debyg i gynrychiolydd gwerthu sy'n hogio'r sgwrs, yn swnio fel record wedi torri, ac yn cyflwyno'r un traw tôn-fyddar i unrhyw obaith sy'n croesi ei lwybr. Cyferbynnwch hynny â chynrychiolydd gwerthu sy'n gofyn cwestiynau, yn gwrando ac yn cyflwyno atebion defnyddiol. Rhywun sydd wedi cofio nid fel gwerthwr gwthiol, ond fel cynghorydd dibynadwy a sgyrsiwr da. Dyna'r hyn y gall cynnwys rhyngweithiol ei ddarparu.

A yw rhyngweithiol yn gweithio mewn gwirionedd?

Ystyriwch y canlyniadau hyn:

 • Mae cynnwys rhyngweithiol yn cynhyrchu 94% yn fwy o drawsnewidiadau ffynhonnell
 • Mae cynnwys rhyngweithiol yn cynhyrchu rhyngweithio defnyddwyr 300% yn uwch ffynhonnell
 • Mae cynnwys rhyngweithiol yn cynhyrchu 60% yn uwch o ran cadw gwybodaeth. ffynhonnell
 • Mae cynnwys rhyngweithiol yn cynhyrchu 500% yn fwy o ddata a gesglir. ffynhonnell

Dau reswm rydyn ni am bwysleisio:

 1. Bydd gwybodaeth sydd wedi'i haddasu at fy niddordebau a lle rydw i yn y broses brynu bob amser yn trwmpio cynnwys statig, “dal i bawb” wedi'i grefftio i blesio pawb, ym mhobman. (Rydyn ni i gyd yn gwybod sut mae ceisio plesio pawb yn gweithio allan. Nid yw.)
 2. Mae niwrowyddonwyr yn dweud wrthym ein “ymennydd reptilian”(Llysenw ar gyfer y rhan o’r ymennydd sy’n gyrru ymddygiad anymwybodol a’r gair olaf mewn penderfyniadau) yn uchel iawn gweledol, ac mae cynnwys heb ysgogiadau gweledol yn llawer llai effeithiol.

Ychydig o hanesyn i gefnogi'r pwynt olaf hwn: Ar un adeg cawsom gleient yn profi ffeithlun yn erbyn papur gwyn, pob un yn eistedd y tu ôl i ffurflen arweiniol. Ni chafodd y papur gwyn drawsnewidiadau sero, tra bod yr infograffig yn medi 100% o'r cyflwyniadau. Am i'r ymennydd reptilian hwnnw weithredu? Gwnewch eich cynnwys yn weledol gymhellol, er mwyn Pete.

Nid lladd ffurflenni yn gyfan gwbl yw'r achos dros ffosio llwybr trosi darfodedig, ond i noethi cwsmeriaid tuag at brofiadau rhyngweithiol sy'n meithrin ymddiriedaeth ac yn sicrhau gwerth cyn i chi ofyn iddynt am ymrwymiad mwy fel rhannu eu gwybodaeth gyswllt. (Yn union fel y byddech chi'n ymddwyn mewn dyddiad os ydych chi'n gobeithio cael ail ddyddiad.)

Pa fath o gynnwys rhyngweithiol all wneud hynny?

Enghreifftiau o cynnwys rhyngweithiol yn cynnwys:

 • Trefnwr Penodi - Gwahodd rhagolygon i brofi nodweddion neu fuddion gyrru trwy drefnu apwyntiad
 • asesiadau - Chwyddo i mewn i anghenion personol, a darparu argymhellion defnyddiol
 • Cyfrifianellau - Helpu prynwyr i fesur gwerth
 • sgwrs - 1: 1, cymorth amser real yn union fel y mae cwsmer yn gwerthuso pryniant
 • Llwybr Custom / Promos - Offer, argymhellion neu promos personol yn seiliedig ar ddewisiadau prynwyr, hanes, neu bryniannau cymheiriaid
 • Gwirio Instant - Dileu rhwystrau prynu trwy egluro a allant brynu nawr
 • Ennill Ennill - Cyfuno cymhellion â chwilfrydedd
 • Infograffeg Ryngweithiol - Infograffeg gydag elfennau rhyngweithiol fel elfennau symud ac ar alw fel cwareli gwybodaeth neu fideos
 • Talu gyda thrydar / cyfran gymdeithasol - Gwobrwyo ymwelwyr â mynediad pan fyddant yn rhannu eich cynnwys â'u rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol
 • cwisiau - Gadewch i ymwelwyr brofi ac arddangos eu gwybodaeth
 • Microsites Stori - Microsites ar-lein sy'n cerdded ymwelydd trwy dudalennau a fideos hyd at dröedigaeth
 • Trivia - Bodloni eu chwilfrydedd a dangos faint maen nhw'n ei wybod
 • fideo - Dangos vs dweud

Wrth gynllunio'ch cynnwys rhyngweithiol, mae'n ddefnyddiol cadw mewn cof gyrwyr seicolegol bod tanwydd ymwelwyr yn gweithredu a defnyddio cynnwys. Isod rydym yn rhestru ychydig, wedi'u benthyg gan ein ffrindiau yn Mae Ffurflenni Arweiniol Yn farw:

 • Chwilfrydedd
 • Cariad at eich hun
 • Gwybodaeth
 • Power
 • Cystadleurwydd
 • Gwobrau

Yn dal i fod yn niwlog ar sut beth fyddai hyn ar waith? Dyma a canllaw defnyddiol, y gallwch chi “ei dalu gyda thrydar” fel eich bod chi'n cael blas ar lwybr rhyng-gen rhyngweithiol.

Edrychwch ar y Canllaw Rhyngweithio

Cyn i ni rannu ffyrdd, rydw i eisiau cydnabod a rhoi rhith-bump uchel i'n cleientiaid a partneriaid cynnwys rhyngweithiol—Muhammad Yasin a Felicia Savage yn PERQ. Mae eu tîm wedi datblygu meddalwedd cynnwys rhyngweithiol gwych i droi eich gwefan yn werthwr digidol, a dylech chi wneud hynny atalfa i maes a demo, stat.

Gofyn am Demo o Feddalwedd Cynnwys Rhyngweithiol

Pa fathau o gynnwys rhyngweithiol, os o gwbl, ydych chi wedi profi gyda nhw? Beth yw eich meddyliau hyd yn hyn? Rhannwch isod a gadewch i ni helpu ein gilydd allan.
Datgelu: PERQ yn gleient i'n asiantaeth.

Jenn Lisak Golding

Mae Jenn Lisak Golding yn Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Strategaeth Sapphire, asiantaeth ddigidol sy'n cyfuno data cyfoethog â greddf cefn-brofiadol i helpu brandiau B2B i ennill mwy o gwsmeriaid a lluosi eu ROI marchnata. Yn strategydd arobryn, datblygodd Jenn Fodel Cylch Bywyd Sapphire: offeryn archwilio ar sail tystiolaeth a glasbrint ar gyfer buddsoddiadau marchnata sy'n perfformio'n dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol