Adeiladwr App Appy Pie: Llwyfan Adeiladu Ap Dim Cod sy'n Gyfeillgar i'r Defnyddiwr

Appy Pie

Mae Datblygu Cymwysiadau yn ddiwydiant sy'n esblygu'n barhaus. Gyda mwy a mwy o fusnesau yn cystadlu am bresenoldeb ar-lein, mae gwaith sefydliadau datblygu apiau wedi'u torri allan ar eu cyfer. Bu cynnydd parhaus yn y galw am apiau a greodd farchnad yn drech na'r datblygwyr presennol. Yn ogystal, mae'n ddiwydiant sy'n llawn costau cynyddol a gofynion cynyddol. Ar wahân i hynny, mae angen cynnal a chadw cyson ar apiau sy'n bodoli eisoes. Mae ymchwil yn dangos hynny 65% o'r adnoddau yn cael eu gwario yn ceisio cynnal apiau presennol ar gyfer busnesau. 

Efallai bod sefydliadau wedi goroesi hyn tan nawr, ond mae costau cynyddol a’r buddsoddiadau sydd eu hangen i gynnal ac arloesi gyda’u apps yn paentio darlun enbyd ar gyfer dyfodol y diwydiant hwn. Nid yw ond yn naturiol bod y rhan fwyaf o sefydliadau yn sgrialu tuag at ddatblygiad AGILE gyda lefelau amrywiol o lwyddiant. Fodd bynnag, mae technoleg newydd sy'n rhoi cyfle i sefydliadau symud ymlaen yn y farchnad, gweithredu AGILE, lleihau costau a chynyddu niferoedd. Mae'n ddatblygiad app dim cod.

Dim cod yw dyfodol datblygu apiau. Er bod codio yn ddiwydiant a fydd o gwmpas bob amser, nid oes cod i fod i sefydliadau hwyluso'r broses o ddatblygu apiau. Yn ôl a arolwg diweddar, 40% o sefydliadau naill ai wedi mabwysiadu dim cod neu'n bwriadu ei fabwysiadu yn y flwyddyn i ddod.

Trosolwg Datrysiad Adeiladwr App Appie Pie

Mae Appy Pie yn darparu datrysiad adeiladu apiau ar gyfer sefydliadau a phobl. Ei adeiladwr ap perchnogol yw un o'r meddalwedd gwneud apiau gorau ar y farchnad heddiw. Yn adnabyddus am ei natur hawdd ei ddefnyddio, gall adeiladwr yr ap eich helpu i wneud apiau mewn ychydig funudau yn unig. Mae Appy Pie yn caniatáu ichi ddatblygu apiau Android, iPhone a PWA ar gyfer eich cwsmeriaid. Gyda dros 200 o nodweddion cudd, ni fu gwneud ap erioed yn haws nac yn gyflymach.

Adeiladwr Ap Symudol Appy Pie No Code

Adeiladwr App Appy Pie ychydig yn fwy na 5 oed. Yn ystod y 5 mlynedd hyn maen nhw wedi gadael i bobl a busnesau wneud miliynau o apiau. Gyda chefnogaeth datblygwyr arbenigol, mae gan y feddalwedd ryngwyneb hollol ddi-god sy'n lleihau'r amser datblygu yn sylweddol. Yn ogystal, mae hefyd yn lleihau'r broses o gynnal a diweddaru'r app i ddim ond ychydig o gliciau. Gyda Appy Pie, gallwch wneud amrywiaeth eang o apiau fel apiau cyfryngau cymdeithasol, apiau busnes, apiau cefnogi cwsmeriaid, apiau AR / VR, apiau eiddo tiriog ac ati.

Gyda rhyngwyneb syml a greddfol Appy Pie, gellir optimeiddio a symleiddio gwneud apiau yn sylweddol.

Beth sy'n gosod Appy Pie App Builder ar wahân:

  • Dyluniad dangosfwrdd glân wedi'i deilwra ar gyfer llywio hawdd.
  • Mae dros 200 o nodweddion fel hysbysiadau gwthio, galluoedd VR, cyfryngau cymdeithasol integredig a chatbots
  • Cefnogaeth cyhoeddi ymarferol i siopau app. Mae seilwaith cymorth i gwsmeriaid rhagorol yn golygu bod Appy Pie bob amser yno i'ch cynorthwyo.

Mae Appy Pie ar y gofrestr gyda'i feddalwedd, gan greu cynhyrchion mwy newydd a gwell bob dydd. Dechreuon nhw gydag adeiladwr dim cod hawdd ei ddefnyddio ac maen nhw wedi defnyddio athroniaeth debyg i greu adeiladwyr gwefannau dim cod, chatbots a meddalwedd dylunio graffig. Ar hyn o bryd nid oes gan Appy Pie unrhyw gynlluniau i darfu ar y diwydiant TG gyda'i adeiladwr apiau dim cod a'i nod yw integreiddio systemau etifeddiaeth i sicrhau bod y diwydiant datblygu apiau yn tyfu gyda'i gilydd.

Efallai bod gwir ddim cod yn bell i ffwrdd, ond mae Appy Pie wedi cynllunio meddalwedd a all ofalu am yr holl waith codi trwm sy'n gysylltiedig â datblygu apiau, gan helpu sefydliadau ym mhobman i glirio eu hôl-groniadau a chreu apiau galluog gyda chryn dipyn yn llai o ymdrech. Y gwir ace i fyny llawes Adeiladwr yr App yw'r ffaith ei fod yn hwyluso'r gwaith cynnal a chadw sy'n ofynnol ar gyfer ap. Gyda'r adeiladwr apiau, mae diweddariadau'n gofyn am ddim ond ychydig o gliciau syml sy'n caniatáu i sefydliadau ganolbwyntio eu hymdrechion ar arloesi ac arbed adnoddau hanfodol i ateb y galw cynyddol yn y diwydiant.

Creu ap gydag Appy Pie

Mae creu apiau gydag Appy Pie yn haws nag yr ydych chi'n meddwl. Mae'n broses 3 cham syml.

  1. Cofrestru - Cofrestrwch gyda Appy Pie. Yn eich dangosfwrdd, o dan y tab dylunio, dewiswch dempled dylunio ar gyfer eich app. Mae Appy Pie yn darparu cannoedd o dempledi i ddewis ohonynt. Golygwch eich templed a dewis lliwiau, ffontiau a chynllun. Llwythwch i fyny logo eich brand.
  2. Addasu - Mae'r cam nesaf yn cynnwys ychwanegu nodweddion i'ch app. Yn y tab nodweddion, gallwch chwilio am nodweddion ac yna cliciwch ar nodwedd i'w ychwanegu at eich app. Gallwch chi addasu pob nodwedd i weddu i'ch pwrpas yn y ffordd orau. Gellir creu miliynau o fathau o apiau gyda'r gwaith addasu ar gael yn nangosfwrdd adeiladwr yr ap.
  3. Prawf - Ar ôl i chi setlo ar eich dyluniad a'ch nodweddion, profwch eich app ar ddyfais ac ar ôl i chi fod yn fodlon, cyhoeddwch ef ar yr App Store neu'r Play Store, neu'r ddau.

Dyna'r cyfan sydd angen i chi ei wneud i greu app gydag Appy Pie. Mae datblygu apiau yn esblygu. Dim cod yw cam anochel nesaf yr esblygiad hwn. Mae Appy Pie yn rhoi cyfle i bob busnes fynd ar y blaen. Mae mabwysiadu cynyddol dim cod a datblygiad cyflym y platfform yn paratoi dyfodol disglair i bawb.

Ymunwch â'r chwyldro dim cod heddiw! I bawb sy'n gweithio gartref, arhoswch yn ddiogel!

Cofrestrwch ar gyfer Appy Pie

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.