Tri Ap sydd eu hangen arnoch i redeg eich busnes e-fasnach yn effeithlon

Apiau E-Fasnach

Mae cymaint o fanwerthwyr e-fasnach allan yna - ac rydych chi'n un ohonyn nhw. Rydych chi ynddo am y daith hir. Yn hynny o beth, mae angen i chi allu cystadlu â'r gorau o'r cannoedd o filoedd o siopau ar-lein sydd ar y Rhyngrwyd heddiw. Ond sut ydych chi'n gwneud hynny?

  1. Mae angen i chi sicrhau bod eich gwefan yr un mor apelio â phosib. Os yw wedi'i ddylunio'n wael, peidiwch â gwneud hynny cael enw gwych, mae eich ffontiau'n rhy fach (neu'n rhy fawr), mae'ch logo'n cyd-fynd â chefndir eich siop ar-lein, mae'r botymau llywio mewn lleoliad lletchwith (meddyliwch bar chwilio!), neu os yw'r lliwiau rydych chi wedi'u dewis ar eich gwefan yn ei wneud peidio â gweithio'n dda gyda'r diwylliant rydych chi'n gwerthu iddo, yna bydd angen i chi ail-ystyried eich dyluniad. Dyna'ch man cychwyn.
  2. Os oes gan eich siop e-fasnach proffesiynol teimlo iddo, yna mae angen ichi edrych ar y cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu. A ydyn nhw'n rhai sy'n apelio at y gynulleidfa ehangaf, neu a ydych chi'n anelu at garfan fwy penodol o gwsmeriaid? Mae'r naill ffordd neu'r llall yn iawn, ond gallai effeithio ar eich llwyddiant os nad ydych chi'n arlwyo i'ch cwsmeriaid. Hefyd, a yw'r eitemau hyn o ansawdd uchel, neu a ydyn nhw'n fewnforion rhad? Os yw'ch cynhyrchion yn cwympo'n ddarnau, yna byddwch chi hefyd.
  3. Cymerwch gip ar eich marchnata. Sut ydych chi'n marchnata'ch busnes? Pa wefannau rydych chi'n hysbysebu arnyn nhw a pha mor effeithiol yw'r llwyfannau hynny? A yw'n ddefnydd da o'ch arian? Sicrhewch eich bod yn cael y glec fwyaf am eich bwch ac mae eich ymdrechion mor effeithlon â phosibl.

Os yw hynny i gyd yn gweithio, yna mae'n bryd symleiddio'ch busnes. Os yw popeth arall yn ei le, gallwch ddechrau edrych ar eich prosesau a'ch swyddogaethau unigol i wella gwasanaeth cwsmeriaid, cyflymder gwasanaeth, ac ailgyflenwi nwyddau.

Er mwyn eich helpu gyda'r agweddau hyn ar eich busnes, rydym yn trafod rhai o'r apiau gorau y gallwch eu cael i reoli eich siop e-fasnach.

Google Analytics

Mae google Dadansoddeg Bydd yr ap yn rhoi mantais i chi yn agwedd farchnata eich busnes a'ch gwerthiant. Mae'r ap yn caniatáu ichi gadw golwg ar eich ymweliadau gwefan. Gallwch weld nifer y safbwyntiau y mae pob tudalen unigol yn eu derbyn. Gallwch hefyd weld nifer yr ymweliadau maen nhw'n eu cael dros amser, wedi'u pennu gan yr hidlwyr rydych chi'n eu gosod yn yr ap.

Mae'r ap hwn yn gadael i chi weld o ble mae'r golygfeydd yn dod. Efallai y bydd mwyafrif eich rhagolygon cwsmeriaid yn siopa ar eich gwefan e-fasnach o dramor ac nid ydych yn ei sylweddoli. Bydd gweld yr arweinyddion hyn yn caniatáu ichi newid eich model busnes a darparu mwy ar eich siop ar-lein tuag at y cwsmeriaid tramor sydd â diddordeb mewn prynu'ch cynhyrchion.

Hefyd, trwy weld y tudalennau sy'n gwerthu, gallwch weld y mathau o gynhyrchion y mae eich cwsmeriaid yn eu prynu. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi glirio unrhyw eitemau nad ydyn nhw'n gwerthu a dod â llinell o gynhyrchion y mae eich cwsmeriaid eu heisiau.

Cofrestrwch ar gyfer Google Analytics

Oberlo

Mae hwn yn app rhyfeddol! Busnesau brics a morter rhaid iddynt ddibynnu ar y model mwy traddodiadol o gyflenwi cynhyrchion i'w siopau: mae'n rhaid iddynt ddod o hyd i gyfanwerthwyr sy'n cario'r cynhyrchion y maent am eu cario yn eu siopau, yna eu prynu mewn swmp-symiau er mwyn cael y bargeinion prisio gorau (neu oherwydd bod y mae cyfanwerthwr yn ei gwneud yn ofynnol cyrraedd isafswm maint archeb).

Yna mae'n rhaid iddynt aros i'r cynnyrch gyrraedd wythnosau'n ddiweddarach. Yn achos manwerthwyr cadwyn fel Wal-Mart a Target, yn gyntaf rhaid danfon yr eitemau cyfanwerthol i ganolfan ddosbarthu cyn eu trefnu, eu llwytho ar gyfer pob siop, yna eu cludo i'r siopau ar wahân.

Bydd manwerthwyr e-fasnach yn dibynnu ar gyfanwerthwyr traddodiadol ar gyfer mwyafrif eu cynhyrchion. Ond mae amseroedd yn newid, ac mae Oberlo yn rhoi ffordd well i siopau bach ar-lein werthu eu cynhyrchion.

Yn lle prynu gan gyflenwr mewn swmp, nid oes rhaid i chi archebu peth - o leiaf nid nes bod cwsmer yn gosod archeb. Mae Oberlo yn caniatáu ichi fewnforio cynhyrchion gan filoedd o gyflenwyr yn uniongyrchol i'ch siop ar-lein. Yna byddwch chi'n gosod archeb y cwsmer gyda'r cyflenwr. Yna bydd y cyflenwr yn gollwng yr archeb i ddrws ffrynt y cwsmer.

Mae hwn yn newid gwych i'r berthynas manwerthwr / cyfanwerthwr nodweddiadol oherwydd nid oes rhaid i'r manwerthwr dalu am lawer iawn o gynhyrchion. Mae'r eitem yn mynd yn syth o'r cyfanwerthwr i'r prynwr.

Cofrestrwch am ddim yn Oberlo

SalesforceIQ

SalesforceIQ yw un o'r apiau gorau ar gyfer eich Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid. Mae'r ap hwn yn rhoi'r gallu i chi ymateb i faterion cwsmeriaid; os oes problem yn y prosesau, bydd eich cwsmeriaid yn bendant yn rhoi gwybod i chi. Bydd yr ap CRM hwn yn caniatáu ichi ymateb i'r problemau hynny, o safbwynt y cwsmer ac o'ch safbwynt mewnol eich hun. Gallwch gychwyn atebion i'r broblem ar unwaith.

Mae SalesforceIQ hefyd yn integreiddio'ch holl sianeli cyfryngau cymdeithasol i mewn i un platfform canolog. Gallwch estyn allan at eich gwesteion hapus a rhyngweithio â nhw, gan ddiolch iddynt mewn ffordd y gall pawb ei gweld. Gallwch hefyd ymgysylltu â ffrindiau a ffrindiau ffrindiau eich cwsmeriaid gyda'r bwriad o'u troi'n gwsmeriaid newydd. Gyda'r app CRM hwn, gallwch gynhyrchu busnes ailadroddus yn ogystal â chychwyn ffrydiau refeniw newydd ar gyfer eich siop e-fasnach.

Gyda'r apiau hyn, byddwch chi'n gallu rheoli'ch busnes yn fwy effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn gallu cynnal eich dewis cynnyrch a'ch mewn-stociau wrth fanteisio ar ryng-gysylltiad â gwerthwyr a chyflenwyr i'w hailgyflenwi'n gyflym.

Byddwch hefyd yn gallu rheoli eich cysylltiadau a'ch rhyngweithiadau cleientiaid, a marchnata i ddarpar eraill. Bydd adolygu gwerthiannau o'r apiau hyn hefyd yn rhoi'r gallu i chi ymateb i dueddiadau busnes mewn amser real, gan roi'r cyfle i chi gynyddu gwerthiant yr un diwrnod.

Trwy'r apiau hyn, byddwch yn gwneud eich busnes yn fwy effeithlon a chystadleuol.

Cofrestrwch ar gyfer Treial SalesforceIQ Am Ddim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.