Penodiad: Amserlennu Ar-lein All-In-One Ar Gyfer Eich Busnes

Penodiad

Mae busnesau sydd â chynigion yn seiliedig ar wasanaeth yn chwilio'n gyson am ffyrdd i'w gwneud hi'n haws i gleientiaid brynu eu gwasanaethau neu gadw eu hamser. Mae offeryn amserlennu apwyntiad fel Appointy yn ffordd ddi-dor o gyflawni hyn oherwydd gallwch chi ddarparu cyfleustra a hyblygrwydd archebu ar-lein 24 × 7 ynghyd â buddion ychwanegol taliadau ar-lein diogel, hysbysiadau archebu ar unwaith, a sero archebion dwbl. 

Nid dim ond hynny, teclyn popeth-mewn-un fel Penodiad gall hefyd eich helpu i reoli'ch busnes yn fwy effeithiol, monitro cynhyrchiant staff, a thyfu'ch busnes gyda'r nodweddion marchnata cywir. 

Amserlennu Penodi Ar-lein: Trosolwg Datrysiad

Penodiad yn feddalwedd amserlennu apwyntiadau ar-lein sy'n darparu platfform hawdd ei ddefnyddio ar gyfer archebu ar-lein, gyda nodiadau atgoffa awtomataidd, prosesu taliadau, ap symudol, a llawer mwy! Mae'n eich helpu i reoli a thyfu eich busnes trwy ennill cleientiaid newydd a chadw'r rhai sy'n bodoli eisoes.

Mae dros 200,000 o berchnogion busnes o wahanol ddiwydiannau fel tiwtora, salon, sba, iechyd a ffitrwydd, gwasanaethau proffesiynol, y llywodraeth a'r sector preifat, swyddfeydd meddygol, gweithrediadau busnes, a thimau, ac ati - yn ymddiried yn Appointy. 

Mae Appointy yn helpu'ch busnes gyda'r buddion canlynol:

Archebion Ar-lein 24 × 7

Gyda Apwyntiad, gall eich cleientiaid drefnu apwyntiadau gyda chi unrhyw bryd, unrhyw le, yn ôl eu hwylustod. Mae'n gweithredu fel derbynnydd 24 × 7, sy'n rheoli eich amserlen ac yn eich arbed rhag y drafferth o archebu apwyntiadau â llaw gan ddefnyddio ffôn neu e-bost. Gall cleientiaid gael mynediad i'ch tudalen archebu yn ôl eu hwylustod. Ar ben hynny, does dim rhaid i chi boeni am golli apwyntiadau a archebir y tu allan i'ch oriau busnes! 

Gall eich cleientiaid hunan-drefnu'n gyfleus gyda'r broses archebu hawdd. Pan fydd angen, gallant ganslo neu aildrefnu eu hapwyntiadau mewn ychydig eiliadau! Mae Appointy hefyd yn caniatáu ichi addasu'ch tudalen archebu i gyd-fynd â'ch delwedd brand. 

Porth Archebu Penodi

Cenhedlaeth Arweiniol Aml-Sianel

Gwella gwelededd ar-lein eich busnes a bod yn bresennol lle mae'ch cleientiaid - Google, Facebook neu Instagram! Mae integreiddiadau archebu Appointy yn eich helpu i drosoli pŵer cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o gleientiaid i chi.

Gyda Appointy, gallwch ychwanegu botwm 'Book Now' at eich dolenni Google MyBusiness, Facebook, ac Instagram i drosi ymwelwyr proffil uchel eu diddordeb yn gleientiaid sy'n talu. Bydd y botwm llyfr nawr yn annog yr ymwelwyr proffil i drefnu apwyntiad gyda'ch busnes o fewn yr ap. 

Gyda'n Cronfa Wrth Gefn ag integreiddio Google, gall eich cleientiaid eich darganfod yn hawdd a'ch archebu'n uniongyrchol o wefan Google Search, Maps a RwG. Fel hyn, byddwch chi'n cynhyrchu mwy o gleientiaid newydd heb dalu dime!

Amddiffyniad Dim Sioe

Mae apwyntiad yn caniatáu ichi anfon nodiadau atgoffa trwy e-bost a SMS at eich cleientiaid cyn yr apwyntiad i leihau dim sioeau a chanslo munud olaf. Gall eich cleientiaid aildrefnu'n hawdd os na allant ei wneud na rhoi gwybod ymlaen llaw fel y gallwch lenwi'r slotiau gwag a pheidio â cholli allan ar unrhyw refeniw.

Integreiddiadau Taliad

Mae Appointy yn integreiddio ag apiau talu poblogaidd fel Paypal, Stripe, Square i ddarparu opsiynau talu ar unwaith i gleientiaid ar adeg archebu neu ddesg dalu. 

Gallwch ddewis derbyn taliad llawn, rhannol neu ddim taliad ar-lein adeg archebu. Gall rhagdaliadau ar-lein eich helpu i osgoi archebion achlysurol a darparu amddiffyniad canslo. 

Mae integreiddiad POS Square Appointy yn llenwi manylion yr apwyntiad yn awtomatig ac yn sicrhau proses ddesg dalu gyflym a llyfn i'ch cleientiaid. 

Calendr Amserlennu Amser Real 

Mae calendr amser real Appointy yn caniatáu ichi edrych ar gip ar amserlen eich diwrnod, gydag amserlenni staff lluosog ar un sgrin. Nodi unrhyw fylchau a llenwi'r slot gwag ar gyfer rheoli amser yn effeithlon. 

Gallwch newid eich argaeledd ar unrhyw adeg o'r calendr. Ar ben hynny, mae'n caniatáu ichi aildrefnu'n hawdd gyda'r nodwedd llusgo a gollwng. 

Mae Appointy hefyd yn cefnogi cysoni dwy ffordd gyda chalendrau personol neu broffesiynol poblogaidd fel Google Cal, iCal, Outlook, a mwy fel y gallwch chi bob amser aros ar ben amserlen eich diwrnod. 

Penbwrdd Penodi, Symudol a Thabled

Rheoli Staff a Chleientiaid 

Mae Appointy yn caniatáu ichi roi eu cymwysterau mewngofnodi eu hunain i'ch staff, sy'n caniatáu iddynt reoli eu hamserlen, eu hargaeledd a'u dail. Mae'n eich helpu chi i reoli'ch staff yn drwsiadus, trwy ddyrannu apwyntiadau i'r adnodd mwyaf rhydd / prysuraf, ac mae'n gwella cynhyrchiant. 

Mae CRM Appointy yn caniatáu i chi a'ch staff ddarparu profiad personol o gleientiaid trwy olrhain eu hymddygiad. Storiwch fanylion pwysig fel ymatebion ffurflenni derbyn, gweithgaredd apwyntiadau, hanes prynu, nodiadau a mwy mewn un lle. 

Gallwch hefyd grwpio'ch cleientiaid yn ddeallus yn seiliedig ar briodoleddau allweddol fel gweithgaredd, adborth a theyrngarwch i ganolbwyntio ar gleientiaid cywir a sianelu'ch ymdrechion yn effeithiol.

Symudol App

Gydag ap archebu apwyntiad Appointy, gallwch reoli eich busnes cyfan ar eich ffôn. Rheoli amserlennu, taliadau, calendrau staff, apwyntiadau, a llawer mwy trwy'r ap wrth fynd. 

Ymgynghoriadau Rhithiol

Mae integreiddio Appointy â Zoom yn caniatáu ichi drefnu ymgynghoriadau ar-lein, cyfarfodydd anghysbell, cynadleddau, dosbarthiadau rhithwir, neu weminarau. Fel hyn, gallwch ehangu cyrhaeddiad eich busnes mewn gwahanol barthau amser, yn fyd-eang.

Mae pob archeb yn cynhyrchu dolen cyfarfod Zoom yn awtomatig ac mae'r dosbarth neu'r sesiwn rithwir yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at eich calendr.

Arddangosir manylion yr apwyntiad rhithwir ar y dudalen cadarnhau archebion, a'u hanfon i mewn i gadarnhad e-bost / testun a hysbysiadau atgoffa at yr holl gyfranogwyr. I ymuno, mae'n rhaid i gleientiaid glicio ar y ddolen Zoom a bydd eu app Zoom yn cael ei lansio!

Archebu a Cadarnhau Apwyntiadau Chwyddo

Dadansoddeg ac Adrodd

Mae dadansoddeg ac adrodd Appointy yn eich helpu i olrhain eich dangosyddion perfformiad allweddol fel nifer yr apwyntiadau, boddhad cleientiaid, gwerthiannau, perfformiad staff a mwy mewn amser real. Arhoswch ar ben eich perfformiad bob amser a gwnewch benderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata i wella'r metrigau busnes hyn.

Dechreuwch Gyda Apwyntiad

Sefydlu Penodiad i'ch busnes mewn 3 cham syml: 

  1. Gosod - Rhowch eich gwasanaethau a'ch oriau gwaith i mewn. Ychwanegwch byfferau, blociwch amseroedd i ailadrodd eich amserlen bywyd go iawn.
  2. Share - Rhannwch URL eich tudalen archebu gyda chleientiaid. Ychwanegwch ef i'ch gwefan, Google My Business, Instagram, Facebook, a sianeli eraill. 
  3. derbyn - Derbyn archebion gan gleientiaid 24 × 7. Gadewch i gleientiaid hunan-amserlennu, aildrefnu a chanslo yn ôl eu hwylustod.

Mae Appointy yn un o arweinwyr y diwydiant ym maes amserlennu penodiadau. Gyda model prisio freemium, mae'n cefnogi busnesau o bob maint. Mae hefyd yn datblygu meddalwedd amserlennu apwyntiadau wedi'u gwneud yn arbennig sy'n addas i fentrau / busnesau mawr ddarparu ar gyfer eu hanghenion brandio penodol ac amserlennu penodol.

Tysteb Cwsmer Penodedig

Yn barod i dyfu eich busnes gydag Appointy?

Dechreuwch eich Treial Penodi 14 Diwrnod Heddiw!