Apwyntiv: Symleiddio ac Awtomeiddio Amserlennu Apwyntiadau gan Ddefnyddio Salesforce

Penodiiv Amserlennu Apwyntiadau'r Gweithlu

Mae un o'n cleientiaid yn y diwydiant gofal iechyd a gofynnodd i ni wneud hynny archwilio eu defnydd o Salesforce yn ogystal â darparu rhywfaint o hyfforddiant a gweinyddiaeth fel y gallant wneud y mwyaf o'u hadenillion ar fuddsoddiad. Un fantais o ddefnyddio platfform fel Salesforce yw ei gefnogaeth anhygoel i integreiddiadau trydydd parti ac integreiddiadau cynnyrch trwy ei farchnad apiau, AppExchange.

Un o'r newidiadau ymddygiad sylweddol sydd wedi digwydd yn y taith y prynwr ar-lein yw'r gallu i hunanwasanaeth. Fel prynwr, rwyf am ymchwilio i broblemau ar-lein, nodi atebion, gwerthuso gwerthwyr, ac… yn y pen draw… mynd mor bell i'r llinell derfyn ag y gallaf cyn bob gorfod cysylltu â gwerthwr.

Amserlennu Apwyntiadau Awtomataidd

Rydyn ni i gyd wedi bod trwy uffern amserlennu ... yn gweithio yn ôl ac ymlaen rhwng yr holl benderfynwyr allweddol mewn e-bost i geisio dod o hyd i amser cyfleus i gysylltu a chael cyfarfod. Rwy'n dirmygu'r broses hon ... a gwnaethom fuddsoddi mewn amserlen apwyntiadau awtomataidd er mwyn i'n rhagolygon a'n cleientiaid gwrdd â ni.

Mae amserlennu apwyntiadau hunanwasanaeth awtomataidd yn ffordd wych o gynyddu cyfraddau amserlennu apwyntiadau ar gyfer eich tîm gwerthu. Mae'r llwyfannau hyn yn cymharu calendrau ac yn dod o hyd i amser cyffredin rhwng y partïon, hyd yn oed timau cyfan. Ond beth os yw'ch sefydliad yn defnyddio Salesforce ac angen y gweithgaredd hwnnw wedi'i gofnodi yn Sales Cloud?

Apwyntiv yn gwneud amserlennu apwyntiadau cymhleth yn awel gyda datrysiad hyblyg wedi'i deilwra sy'n cael ei bweru 100% gan Salesforce. Awtomeiddiwch brosesau llaw a gwyliwch eich gwaith yn dechrau llifo! Appointiv yn a app Salesforce brodorol sy'n golygu eich bod chi'n lawrlwytho o'r AppExchange a dechrau arni - nid oes angen integreiddio!

Gyda Appointiv, gallwch ganiatáu i'ch cleientiaid archebu a rheoli eu hapwyntiadau eu hunain oherwydd bod argaeledd eich tîm cyfan yn cael ei ddiweddaru yn Salesforce mewn amser real ni waeth pa galendr y maent yn ei ddefnyddio. Mae Appointiv yn darparu datrysiad amserlennu di-drafferth sydd hyd yn oed yn darparu ar gyfer aelodau tîm lluosog sydd ag amserlenni a chalendrau gwahanol.

Mae gosod yn hawdd, gan ymgorffori ffurflen we ac addasu eich brandio trwy'r ap Appointiv:

Amserlennu Apwyntiadau Salesforce

Mae'r prisiau ar gyfer Appointiv ar sail y defnyddiwr ... a gallwch hyd yn oed ymgorffori gwesteiwyr cyfarfodydd allanol nad oes ganddynt drwydded Salesforce am ffi lai. Mae'r prisiau tryloyw hefyd yn golygu:

  • Nid oes angen trwyddedau ychwanegol ar gyfer eich defnyddwyr Salesforce Experience (Cymunedol).
  • Nid oes angen trwydded Salesforce ychwanegol ar gyfer mynediad API ar gyfer sefydliadau Salesforce Professional Edition.
  • Nid oes angen unrhyw drwyddedau Salesforce ychwanegol i sefydlu'ch gwesteiwyr nad ydynt yn Salesforce.

Nid yw Appointiv byth yn storio data cwsmeriaid y tu allan i'ch enghraifft Salesforce ... felly nid oes unrhyw bryderon ynghylch materion rheoleiddio a gwefannau trydydd parti a allai fod yn treulio neu'n trosglwyddo data yn ôl ac ymlaen.

Cychwyn Eich Appointiv Treial Rhad Ac Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n bartner yn Highbridge ond heb unrhyw gysylltiad ag Appointiv.