Sut i Gadw Eich Defnyddwyr yn Hapus Wrth Ryddhau Diweddariad Mawr i'ch Cais

Cwsmeriaid hapus

Mae tensiwn cynhenid ​​yn natblygiad cynnyrch rhwng gwella a sefydlogrwydd. Ar y naill law, mae defnyddwyr yn disgwyl nodweddion newydd, ymarferoldeb ac efallai hyd yn oed edrychiad newydd; ar y llaw arall, gall newidiadau ôl-danio pan fydd rhyngwynebau cyfarwydd yn diflannu'n sydyn. Mae'r tensiwn hwn ar ei fwyaf pan fydd cynnyrch yn cael ei newid mewn ffordd ddramatig - cymaint fel y gallai gael ei alw'n gynnyrch newydd hyd yn oed.

At CaseFleet gwnaethom ddysgu rhai o'r gwersi hyn y ffordd galed, er yn gynnar iawn yn ein datblygiad. I ddechrau, roedd llywio ein cais wedi'i leoli mewn rhes o eiconau ar ben y dudalen:

Llywio Ffeiliau Achos

Er gwaethaf gwerth esthetig y dewis hwn, roeddem yn teimlo ein bod wedi'u cyfyngu rhywfaint gan faint o le oedd ar gael, yn enwedig pan oedd ein defnyddwyr yn edrych ar yr ap ar sgriniau llai neu ddyfeisiau symudol. Un diwrnod, cyrhaeddodd un o'n datblygwyr i weithio ar fore Llun gyda ffrwyth prosiect penwythnos dirybudd: prawf o gysyniad o newid i'r cynllun. Craidd y newid sy'n symud y llywio o res ar hyd pen y sgrin i golofn ar hyd y chwith:

Llywio Chwith Casefleet

Roedd ein tîm o'r farn bod y dyluniad yn edrych yn wych ac, ar ôl ychwanegu ychydig o gyffyrddiadau gorffen, fe wnaethom ei ryddhau i'n defnyddwyr yr wythnos honno gan ddisgwyl y byddent wrth eu bodd. Roeddem yn anghywir.

Er bod llond llaw o ddefnyddwyr wedi cofleidio'r newid ar unwaith, nid oedd nifer sylweddol yn hapus o gwbl gan nodi eu bod yn cael anhawster symud o gwmpas y cais. Eu cwyn fwyaf, fodd bynnag, oedd nad oeddent yn hoffi'r cynllun newydd ond ei fod yn eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gwersi a Ddysgwyd: Newid Wedi'i Wneud yn Iawn

Y tro nesaf y gwnaethom newid ein cais, gwnaethom ddefnyddio proses wahanol iawn. Ein mewnwelediad allweddol oedd bod defnyddwyr yn hoffi rheoli eu tynged. Pan fyddant yn talu am eich cais, maent yn gwneud hynny am reswm, ac nid ydynt am i'w nodweddion gwerthfawr gael eu tynnu oddi wrthynt.

Ar ôl i ni gwblhau ein rhyngwyneb newydd ei ddylunio, ni wnaethom ei ryddhau yn unig. Yn lle hynny, fe wnaethon ni ysgrifennu post blog amdano a rhannu sgrinluniau gyda'n defnyddwyr.

E-bost Newid Dylunio Casefleet

Nesaf, fe wnaethon ni ychwanegu botwm at y sgrin groeso yn ein app gyda phennawd mawr, rhywfaint o gopi wedi'i grefftio'n ofalus a botwm oren mawr yn croesawu defnyddwyr i roi cynnig ar y fersiwn newydd. Gwnaethom nodi hefyd y gallent ddychwelyd i'r fersiwn wreiddiol pe dymunent (am ychydig beth bynnag).

Ar ôl i'r defnyddwyr fod yn y fersiwn newydd, roedd y camau sy'n ofynnol i ddychwelyd yn ôl wedi'u lleoli sawl clic i ffwrdd yng ngosodiadau proffil y defnyddiwr. Nid oeddem am guddio'r botwm i ddychwelyd, ond nid oeddem hefyd yn credu y byddai'n ddefnyddiol i bobl toglo yn ôl ac ymlaen dro ar ôl tro, a allai fod wedi bod yn demtasiwn pe bai'r botwm yn weladwy ar unwaith. Mewn gwirionedd, dim ond un defnyddiwr a ddychwelodd erioed yn ystod y cyfnod optio i mewn o fis. Ar ben hynny, erbyn inni droi’r switsh a gwneud y fersiwn newydd yn orfodol roedd bron pob un o’n defnyddwyr mwyaf gweithgar wedi troi drosodd ac wedi rhoi adborth gwych inni ar y fersiwn newydd.

Yn ychwanegol at y cymhellion mewn-app a ddarparwyd gennym ar gyfer newid, gwnaethom anfon sawl e-bost yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr pryd yn union y byddai'r newid i'r fersiwn newydd yn cael ei wneud yn barhaol. Ni ddaliwyd neb oddi ar ei warchod ac ni chwynodd neb. Mewn gwirionedd, roedd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn hynod falch o'r wedd newydd.

Heriau Gwerth chweil

Eto i gyd, mae'n bwysig nodi nad yw rhyddhau diweddariad fel hyn yn rhad ac am ddim. Bydd yn rhaid i'ch tîm datblygu gynnal dwy fersiwn ar wahân o'r un codbase a bydd yn rhaid i chi hefyd ddatrys problemau cymhleth o ran sut mae'r fersiynau'n cael eu hanfon at ddefnyddwyr terfynol. Bydd eich timau datblygu a sicrhau ansawdd wedi blino'n lân erbyn diwedd y broses, ond mae'n debyg y byddwch yn cytuno bod buddsoddi amser ac adnoddau yn un craff. Mewn marchnadoedd meddalwedd hyper-gystadleuol, rhaid i chi gadw defnyddwyr yn hapus ac nid oes ffordd gyflymach i'w gwneud yn anhapus na newid eich rhyngwyneb yn sydyn.

2 Sylwadau

  1. 1

    Yn gyffredinol, pan fyddwn yn diweddaru cymhwysiad newydd rydym yn sicrhau bod hen yn dal yn y modd gweithredol nes bod pobl yn ei uwchraddio i fersiwn mwy newydd. Bydd unrhyw brofiad gwael yn gorfodi defnyddiwr i optio allan o'ch gwasanaethau. Mae'n hanfodol iawn i fusnes gael y synnwyr ymwybyddiaeth hwnnw cyn lansio ap newydd.

    Yn ogystal, gofynnwch i bobl roi adborth. Lansiad newydd yw'r amser lle mae pobl wrth eu bodd yn rhannu eu meddyliau am yr ap. Os oes ganddyn nhw rywbeth newydd mewn golwg yna byddan nhw'n rhannu gyda chi. Bydd yn creu cyfle newydd i'ch datblygwr ychwanegu'r nodwedd honno y mae pobl yn eu hawgrymu.

    Diolch yn fawr

  2. 2

    Pan anfonwn e-byst at ein cwsmer ynghylch newidiadau mawr i'r wefan. Rydyn ni'n eu cadw nhw i gyrchu'r hen wefan hefyd os ydyn nhw eisiau. Mae'n eu gwneud yn gyffyrddus wrth ei bori. Hefyd, efallai na fydd rhai defnyddiwr yn hoffi'ch dyluniad newydd felly gall y math hwn o ddefnyddwyr symud i'r fersiwn hŷn yn hawdd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.