Marchnata Afal: 10 Gwers y Gallwch Chi Ei Gymhwyso i'ch Busnes

Marchnata Afal

Mae fy ffrindiau wrth eu bodd yn rhoi amser caled i mi am fod yn gymaint o gefnogwr Apple. Gallaf feio’r cyfan yn onest ar ffrind da, Bill Dawson, a brynodd fy nyfais Apple gyntaf imi - AppleTV… ac yna gweithio gyda mi mewn cwmni lle ni oedd y rheolwyr cynnyrch cyntaf i ddefnyddio MacBook Pros. Rydw i wedi bod yn gefnogwr byth ers hynny ac yn awr, y tu allan i'r Homepod a'r Maes Awyr, mae gen i bob dyfais sengl. Gyda phob uwchraddiad meddalwedd a chaledwedd, rwy'n rhyfeddu at yr ecosystem integredig dynn y mae Apple yn parhau i'w darparu i'w cwsmeriaid. Rwy'n siomedig ymhlith gweithwyr proffesiynol yn fy niwydiant sy'n parhau i dynnu lluniau yn Apple wrth iddynt barhau i drawsnewid yn dawel sut rydym yn rhyngweithio â'n hamgylchedd trwy dechnoleg.

Fel y soniais mewn edefyn i un o'r rhai sy'n galw heibio, ni fydd y diwrnod y bydd eich Fitbit, Google Home, dyfais Windows, ffôn Android, a Roku yn gweithio'n ddi-dor gyda'i gilydd byth yn digwydd. Mae Apple yn gwthio arloesedd reit ym man gwan pob cystadleuydd… y ffaith eu bod i gyd yn annibynnol ar ei gilydd. Wedi dweud hynny, mae lle i arloesi i Apple bob amser. Hoffwn weld llawer mwy o arloesi ym maes awtomeiddio cartrefi. Yn fy marn i, mae Amazon wir yn cicio eu casgenni gyda'r sgiliau sydd ar gael ar gyfer Echo.

Dywedodd Digon am arloesedd Apple, gadewch inni symud ymlaen i'w marchnata. Un peth rwy'n ei barchu am farchnata Apple yw ei fod yn nodweddiadol yn canolbwyntio ar y harddwch a cheinder o'u dyfeisiau neu'r potensial bod pobl yn tapio i mewn gyda nhw. Nid oes amheuaeth bod canolbwyntio ar harddwch wedi helpu ... cerdded trwy siop electroneg y dyddiau hyn ac mae pob ffôn, llechen, neu liniadur a welwch yn atgynhyrchiad o ddyfeisiau Apple yn ymarferol. Mae pobl yn falch o'r offer maen nhw'n eu defnyddio, ac mae tynnu gliniadur ultibight, tenau, alwminiwm, unibody o'ch bag gydag arddangosfa retina bob amser yn teimlo'n dda.

Dyma enghraifft wych lle maen nhw'n dangos y iPad Pro:

Y potensial yn eu hysbysebion bob amser yw'r hyn sy'n fy nghael i. P'un a yw'n dawnsio i gerddoriaeth yn unig o hysbysebion gwreiddiol yr iPod, neu eu hysbyseb Tu Ôl i'r Mac sy'n tynnu sylw rhai o'r bobl fwyaf talentog ar y blaned, mae Apple yn tapio i'ch emosiynau.

Casglodd y Grŵp Gwefan 10 Gwers o strategaeth farchnata Apple sy'n cwmpasu'r holl feysydd ffocws i'r cwmni. Yn yr ffeithlun canlynol, 10 Gwers Marchnata gan Apple, maent yn cynnwys:

  1. Cadwch Mae'n syml - Mewn marchnata afalau fel rheol nid oes unrhyw wybodaeth am ble a sut i brynu eu cynhyrchion. Yn lle, mae'r hysbysebion a negeseuon marchnata eraill yn syml iawn - yn nodweddiadol yn dangos y cynnyrch ac yn gadael iddo siarad drosto'i hun.
  2. Defnyddiwch Leoliad Cynnyrch - Unwaith y bydd dylanwadwr yn rhannu'ch cynnyrch ac yn dangos i'w ddilynwyr pa mor fuddiol ydyw, mae'r had yn cael ei blannu a gwifrau yn cael eu gwneud.
  3. Adolygiadau Trosoledd - Mae Apple wedi gwneud yn dda yn cael adolygiadau gan ei gwsmeriaid.
  4. Canolbwyntiwch ar Gynigiad Gwerth Unigryw yn hytrach na Phris - Pa bynnag ddyfais y mae Apple yn ei chynnig, maen nhw'n sicrhau bod y cwsmer yn teimlo ei bod hi'n werth talu'r pris uwch. Un eithriad, yn fy marn i, yw eu haddaswyr.
  5. Sefwch am Rywbeth - Dangoswch i'ch cynulleidfa y gellir dibynnu ar eich brand bob amser i gyflawni'r hyn maen nhw'n sefyll amdano.
  6. Creu Profiadau, Nid Cynhyrchion yn Unig - Gall unrhyw un wneud cynnyrch, ond ni all llawer greu profiad i'r cwsmer sy'n gofiadwy ac yn eu hudo i ddod yn ôl dro ar ôl tro.
  7. Siaradwch â Chynulleidfaoedd gan Ddefnyddio eu Hiaith - Trwy osgoi telerau ac esboniadau sydd ddim ond yn drysu ac yn gorlethu, mae Apple wedi dod o hyd i ffordd i gyrraedd cwsmeriaid ar lefel newydd nad yw'r gystadleuaeth wedi'i chyfrifo o hyd.
  8. Datblygu Aura a Dirgelwch o amgylch yr hyn yr ydych yn ei wneud - Fel arfer, mae marchnatwyr yn dweud popeth wrth gynnyrch wrth eu cwsmeriaid, ond mae Apple yn creu mwy o gyffro trwy ddal gwybodaeth yn ôl a gwneud i bawb ddyfalu.
  9. Apêl i Emosiynau - Mae hysbysebion Apple yn dangos pobl hapus yn cael amser gwych gyda'u iPads a'u iPhones yn hytrach na chanolbwyntio ar faint cof neu fywyd batri.
  10. Defnyddiwch Visuals - Os cânt eu defnyddio'n dda, mae fideo a delweddau a sain gymhellol yn cael llawer mwy o effaith ar brofiad y cwsmer.

Dyma'r ffeithlun llawn:

 

Strategaeth Farchnata Afal

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.