Mae Apple yn Lansio… Ffôn. A oes unrhyw un arall yn dylyfu gên?

Depositphotos 8898355 s

Efallai eich bod chi neu efallai ddim yn gwybod fy mod i wedi symud drosodd i MacBook Pro yn y gwaith yn ddiweddar. Rwy'n hapus ag ef, mae'n drawiadol. Mae OSX yn wych ... ond mae gen i gymwysiadau sy'n chwalu o hyd ac rydw i wedi cael problemau ag ef o hyd. Nid wyf mor mewn cariad ag ef fel bod fy nghartref i gyd yn Mac. Mae gen i un G4 ac mae gweddill fy nghyfrifiaduron yn gyfrifiaduron personol sy'n rhedeg XP, ynghyd â Buffalo Linkstation sy'n rhedeg Linux.

Ai fi yw'r unig foi yn y byd nad yw Apple wedi adeiladu ffôn mewn gwirionedd? Mae'n bobl ffôn! Mae termau fel 'chwyldroadol' yn cael eu defnyddio. Chwyldroadol? Really? Beth ydw i ar goll? Onid Ffôn 2.0 yn unig yw hyn?

iPhone

Gadewch i ni fynd i lawr y rhestr o nodweddion a dweud wrthyf ble rydw i'n mynd yn anghywir:

 • Yn lle bysellbad safonol, mae'r iPhone yn defnyddio technoleg Apple patent o'r enw “aml-gyffwrdd”. Nid yw'n defnyddio stylus, mae ganddo “ystumiau aml-bys” ac mae'n honni ei fod yn anwybyddu cyffyrddiadau anfwriadol. Fe wnaeth swyddi ei gymharu â dau UI Apple chwyldroadol arall - y llygoden ar y Macintosh a'r olwyn clicio ar yr iPod.

Yn cŵl, fe wnaethant wella pad cyffwrdd.

 • Sgrin gyffwrdd 3.5 modfedd gyda bysellfwrdd rhithwir.

Waw, sgrin fwy. Mae gen i 'fysellfwrdd rhithwir' eisoes ar fy ffôn.

 • Mae iPhone yn rhedeg OS X, system weithredu safonol Apple; yn ôl sylw gwych Engadget: “Mae'n gadael i ni greu cymwysiadau dosbarth pen desg a rhwydweithio, nid y pethau cripled rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw ar y mwyafrif o ffonau, mae'r rhain yn gymwysiadau bwrdd gwaith go iawn.”

Gallaf redeg Illustrator ar sgrin 3.5 ″? Ydw! A yw'n dod gyda 2Gb o RAM?

 • Syncs ag iTunes: “Mae iTunes yn mynd i gysoni eich holl gyfryngau â'ch iPhone - ond hefyd tunnell o ddata. Cysylltiadau, calendrau, lluniau, nodiadau, nodau tudalen, cyfrifon e-bost… ”

Yup, cael hynny gyda fy ffôn nawr, hefyd.

 • Mae golwythion dylunio Apple ar hyd a lled yr iPhone: “Sgrin 3.5 modfedd, y sgrin cydraniad uchaf rydyn ni erioed wedi'i gludo, 160ppi. Dim ond un botwm sydd, y botwm “cartref” […] yn deneuach nag unrhyw ffôn clyfar… ”

Gwell ... cyflymach ... cryfach ... dyma'r Ffôn $ 6 biliwn.

 • 2 gamera megapixel wedi'i adeiladu i mewn

Yup, cael hynny. Ac mae fy ffôn yn gwneud fideo a sain hefyd.

 • Nodweddion cyfryngau rhagorol - sgroliwch trwy'ch cerddoriaeth, fideo sgrin lydan, celf albwm, siaradwr adeiledig…

Wedi cael rhywfaint o hynny hefyd. 3.5 ″ yw sgrin lydan? I bwy, chwain?

 • Synciwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur personol neu'ch Mac (ar gyfer cysylltiadau ac ati)

Wedi'i gael.

 • Nodweddion ffôn safonol - SMS, calendr, ffotograffau, ac ati. Gyda lluniau mae synhwyrydd cynnig sy'n cylchdroi lluniau pan fyddwch chi'n troi'r ffôn.

Mae fy sgrin yn cylchdroi pan fyddaf yn llithro allan y bysellfwrdd. Iawn ... cawsoch fi ... mae synwyryddion cynnig yn felys.

 • Llais llais gweledol

Melys. Llais i destun oedd yr unig beth yr oeddwn ei angen pan fyddaf yn gwirio fy neges llais ar y briffordd! Gallaf sgrolio gyda dau fys wrth i mi redeg i mewn i'r canllaw gwarchod!

 • E-byst HTML cyfoethog - yn gweithio gydag unrhyw wasanaeth e-bost IMAP neu POP3. Mae hyn yn peri trafferth i Blackberry!

Mae Mine yn gwneud hynny.

 • Mae'r porwr Safari yn rhedeg ar iPhone - “dyma'r porwr cwbl y gellir ei ddefnyddio'n llawn ar ffôn symudol.” Mae swyddi'n dangos y NYT yn rhedeg yn yr iPhone - y wefan wirioneddol, nid fersiwn WAP cosbol.

Shenannigans! Rwy'n rhedeg Opera Mobile ac mae'n 'gwbl ddefnyddiadwy'.

 • Google Maps

Gyda phorwr a chysylltiad rhyngrwyd ... yup, dwi'n gwneud hynny hefyd. Wrth gwrs bydd y fodfedd ychwanegol o sgrin yn fy helpu i ddod o hyd i'm ffordd yn haws.

 • Widgets sy'n cysylltu â'r Rhyngrwyd yn ddi-dor (trwy WiFi ac EDGE)

Felly gallaf wirio'r tywydd wrth i mi gerdded i'r gwaith! O… arhoswch eiliad…

 • E-bost IMAP “gwthio” am ddim gan Yahoo

Super-duper.

Rwy'n gwybod fy mod i'n llipa am hyn, ond dwi ddim yn ei gael. Mae'n swnio fel llawer o hype ar gyfer uwchraddio ffôn, yn tydi?

Taflwch fideo band eang i gysylltedd fideo ar y bachgen drwg hwnnw a bydd y geek Star Trek hwn yn taro'r nenfwd. Hebddo, serch hynny, dim ond… meiddio dywedaf… ffôn.

Beth sydd nesaf, Apple yn lansio'r teledu? Umm….

PS: Ymddiheuriad arbennig i Bill ... roedd wrth ei ochr ei hun yn poeri amser cinio heddiw ac eisoes yn cyfrif faint o flynyddoedd o'i ymddeoliad y bu'n rhaid iddo roi'r gorau iddi i brynu un. Nid wyf yn golygu sarhau'ch Bil, ond dyma ryw hype marchnata da damniol ar gyfer ffôn.

10 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Yn ddiweddar, rwyf wedi gwario $ 400 ar fideo ac ategolion iPod felly ni fyddaf yn edrych i brynu'r iPhone. Efallai y bydd rhai pobl yn caru’r iPhone, ond mae’n well gen i ddyfeisiau ar wahân ar gyfer chwaraewr ffôn a MP3 yn hytrach na dyfais a allai fod yn “jack of all trades master of none”.

 3. 3

  Rwy'n credu mai'r peth sy'n gwneud i'r iPhone sefyll allan fydd ei symlrwydd. Erbyn hyn, rydw i'n berchennog ffôn nad yw mor falch, sydd i fod i wneud y cyfan. Ond mae'n rhaid i chi wthio cymaint o fotymau (ac mae yna llawer o ohonyn nhw), ei fod yn fy rhoi i ffwrdd. Damweiniau trwy'r amser. Dim synching syml (hei, fel heddiw ni allaf hyd yn oed ei gysoni ag OSX). Bygi.
  Felly, ydy, efallai na fydd pob nodwedd unigol mor arbennig â hynny ar ei phen ei hun, ond mae'r ffaith eu bod yn cael eu cyfuno gan Apple yn gwneud i mi obeithio y gallai fod ffôn PDA y gellir ei ddefnyddio mewn gwirionedd.
  Symlrwydd yw'r gair i mi.

  Rwy'n synnu eich bod chi'n profi damweiniau ar OSX. Rwy'n rhedeg swyddi fideo heriol iawn ar fy macs, ac yn cael damweiniau prin iawn. Efallai un yr wythnos - a hyd yn oed wedyn nid oes angen ailgychwyn arnaf. Ydych chi'n defnyddio llawer o ategion trydydd parti?

  Ymwadiad: Rwy'n berchennog hapus iawn ar oddeutu 5 Mac 🙂

 4. 4

  Martin,

  Nid wyf am i unrhyw un feddwl fy mod yn gwsmer anhapus Apple ... ar bob cyfrif, rwyf wrth fy modd gyda fy MacBook Pro. Yn anffodus, yn aml nid yw byth yn gadael fy ochr! 🙂 Eich pwynt ar 'symlrwydd' yw popeth rydw i wedi'i brofi hyd yn hyn. Dwi wir wedi synnu ar yr holl hype ar ffôn!

  Dylwn i fod wedi egluro ... dwi erioed wedi damwain OSX, dim ond rhai o'r rhaglenni sy'n rhedeg.

  Fy Ymwadiad: Byddwn yn berchen ar 5 Mac pe gallwn eu fforddio. 😉

  Doug

 5. 5

  Wedi'i siarad fel Mac N00b go iawn. Hongian i mewn yno Doug…. byddwch chi'n ei gael.
  Onid chi yw'r person a fyddai bob amser yn dweud wrthyf pan wnaethoch chi brynu rhywbeth…. "ydw…. ond mae'n cooool. ”

  dywedasoch Super-duper

 6. 6

  🙂 Ie - ni mae Applefans bob amser ar yr amddiffynfa 😉

  Mae afal yn dda iawn am eu hype. Wrth wylio'r cyweirnod, rydw i bob amser yn cael fy nhemtio i wthio botwm “Prynu nawr”. 'Yn ffodus' serch hynny, mae'r cynhyrchion yn dod yn hwyrach i Ewrop (a hyd yn oed yn hwyrach i Norwy) na'r UD, felly rydw i bob amser yn gallu darllen rhai profiadau bywyd go iawn gan ddefnyddwyr “normal”.

  Ystyr “Chwyldroadol” yn AppleTalk yw “Mae'n gweithio”. Yn anffodus, nid dyna safon y diwydiant ...

 7. 7

  Fi eto, gobeithio nad ydw i'n troi'n stelciwr blog 😉
  Newydd weld y prif gyflwyniad ar gyfer yr iPhone, ac mae'n ymddangos y bydd y ffôn yn gwneud pori gwe nid yn unig yn bosibl (fel y mae'r rhan fwyaf o ffonau bellach yn ei wneud), ond yn ddymunol mewn gwirionedd. Mae'r un peth yn wir am y rhan fwyaf o'i nodweddion.
  Yr hyn a’m trawodd wedi hynny oedd, hei, fod y peth hwn yn rhedeg OSX a bydd ganddo bŵer Pen-desg - ond nid oedd un ap i ddangos hynny yn ystod y cyflwyniad. Mewn geiriau eraill: ni fydd y misoedd hyd at y cludo yn ddi-rym o hype newydd 😉 Mae Apple yn dda am hyn.
  Rwy'n cofio pan ddaeth yr iPod gyntaf, roedd llawer o geeks yn feirniadol amdano. Rwy’n cofio un yn dweud “wel, mae’n harddisk cludadwy, felly beth?”. A heddiw nhw sy'n berchen ar y farchnad.
  Yn y farchnad ffôn maent yn fynediad hwyr, ond maent yn gryf ar ddefnyddioldeb, a bydd ganddynt rwydwaith dosbarthu da iawn yn yr UD. Felly, ni ddylai cyfran marchnad 1% yn 2008 fod y tu hwnt i'w cyrraedd.
  Amserau cyffrous 🙂

  Dyma ddolen ddiddorol ar yr hyn y gallai hyn ei olygu i gyhoeddi yn gyffredinol a thrwy estyniad hefyd blogio: http://www.buzzwordcompliant.net/index.php/2007/01/10/two-approaches-to-mobile-publishing/

  Ac efallai eich bod wedi sylwi ar hynny Yvonne yn ôl ymhlith y byw.

 8. 8
 9. 9

  … O edrych yn ôl, a fyddech chi'n adolygu'r swydd hon 😉?

  Yn edrych fel pe bai'r iPhone wedi cael effaith benodol, ac yn sicr mae wedi newid fy mhatrwm defnydd o'r rhyngrwyd.

  Roedd ffonau eraill yr oeddwn yn berchen arnynt o'r blaen yn dechnegol yn gallu cyflawni'r swyddogaethau hyn, ond roeddent yn feichus, yn gymhleth ac yn araf.

  • 10

   Dwi ddim yn siŵr, Foo. Nid yw cyfran y farchnad a phoblogrwydd yn syndod o ystyried cwlt Apple. Mae'r swyddogaeth yn gam i fyny, arddangosfa gyda gwell ymateb cyffwrdd, gwell datrysiad ... yn ogystal â siop app (nid gwreiddiol). Rwy'n credu eu bod wedi codi'r bar yn sicr - ond dwi dal ddim yn gweld llawer y tu hwnt i'r ffactor 'cŵl'.

   Ar yr ochr ddrwg, mae'r iPhone yn dal i gael marciau gwael am ddefnyddioldeb cyffyrddol (mae'n rhaid i chi edrych arno i'w ddefnyddio, fel arfer gyda dwy law) a bu sawl hiccups - gan gynnwys y switsh lladd, y clymu anabl (gan ei ddefnyddio fel Rhyngrwyd conn ar gyfer eich gliniadur), yr ansawdd is o dan 3g, a mwy.

   Dod i lawr y bibell yw'r hyn sy'n fwy diddorol - yr iPhone yn mynd benben â chonsolau gemau symudol. Efallai bod hynny'n newidiwr marchnad!

   Android yw'r OS Symudol sydd â fy llygaid arno. Gall ffôn ffynhonnell agored a all redeg ar bron unrhyw galedwedd heb gyfyngiadau a siop Cais agored fod yn gam enfawr y tu hwnt i'r iPhone.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.