API ... Pwy sy'n adeiladu APUI?

llif gwaith1

Rydym wedi cael Rhyngwynebau Rhaglennu Cymwysiadau ers cryn amser yn y diwydiant. Her a API yn dod o hyd i'r adnoddau datblygu sydd eu hangen i raglennu'r integreiddio. Nid yw'n hawdd. Gan ddefnyddio unrhyw iaith raglennu fodern, fel rheol mae'n ofynnol i chi bostio newidynnau i wasanaeth ac yna adfer y canlyniadau gan ddefnyddio XML (Iaith Markup eXtensible).

Yn 2000, roeddwn yn gweithio i Ymgynghoriaeth Marchnata Cronfa Ddata yn Denver, Colorado ac roedd gennym offeryn o'r enw Sagent Solutions. Prynwyd Sagent yn y pen draw gan Grŵp1. Mae Group1 yn adnabyddus ym maes marchnata'r gronfa ddata am adeiladu rhai cymwysiadau gwych. Nid wyf yn siŵr beth ddigwyddodd i'r cynhyrchion Sagent yr oeddwn i'n arfer eu defnyddio, ond roeddent yn anhygoel. Ar ochr chwith eich sgrin roedd gennych chi 'drawsnewidiadau' a gallech chi eu llusgo i lif gwaith. Byddai holl fewnbynnau ac allbynnau pob trawsffurfiad yn clymu'n awtomatig â'r trawsnewidiad nesaf.

Felly, gallwn adeiladu llif gwaith i fewnforio ffeil, mapio'r caeau i gronfa ddata, trawsnewid gwerthoedd y meysydd, glanhau'r cyfeiriadau, geo-godio'r cyfeiriadau, allforio'r ffeil wedi'i chwblhau, ac ati. Fe allwn i hyd yn oed rannu'r llif gwaith a gwneud sawl prosesau gyda'r un data. Wrth adolygu 'pen ôl' llif gwaith, storiodd Sagent y cynllun gan ddefnyddio XML. Mae hynny'n sylfaenol yn golygu y gallech chi adeiladu a gweithredu llif gwaith yn ddeinamig pe byddech chi eisiau. Datrysiad 6 digid oedd yr ateb, ond cymerodd munudau yn lle dyddiau i adeiladu cynllun i drin warws data.

Gyda dyfodiad APIs, Gwasanaethau Gwe, SOAP, Flex, Ajax, ac ati ... rwy'n chwilfrydig pam nad oes unrhyw un eto wedi adeiladu Rhyngwyneb Defnyddiwr Rhaglennu Cymwysiadau ar y we. Hynny yw, rhyngwyneb llusgo a gollwng ar gyfer API galwadau. Gyda SOAP, mae cwmnïau'n storio WSDL (Iaith Diffinio Gwasanaeth Gwe) sydd yn y bôn yn wyddoniadur rhaglennol ar gyfer sut i ddefnyddio'r gwasanaeth gwe. Mewn pum mlynedd nid oes unrhyw un wedi gallu datblygu datrysiad ar gyfer dehongli API neu Wasanaeth Gwe i adeiladu llif gwaith yn weledol? A oes unrhyw un yn gweithio ar hynny?

Dyma fy syniad $ 1 biliwn ar gyfer y diwrnod. Pe gallai rhywun adeiladu rhyngwyneb Flex sy'n gallu darllen WSDL a chynrychioli'r galwadau yn weledol, yna fe allech chi lusgo a gollwng y rhyngweithio rhwng y galwadau. Dyma ddolen goll y we ... gwneud y we yn hygyrch i unrhyw un i 'raglennu' eu datrysiad eu hunain heb orfod deall unrhyw ieithoedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.