Canolbwyntiwch ar APIs i Dyfu'ch Cais (Del.icio.us a Technorati)

gwreiddiauErbyn ichi ddarllen hwn, efallai y bydd yn cael ei gywiro ... ond efallai y byddwch yn sylwi bod fy Technorati Safle yw 0. Mae hynny oherwydd bod y Technorati API ddim yn dychwelyd safle fel rhan o'r alwad (mae'n dychwelyd nod caeedig ).

Hefyd, Blasus' API yn actio. Fe wnaethant bennu mater lle na fyddai unrhyw swyddi'n cael eu dychwelyd y diwrnod o'r blaen pan fyddwch chi'n gwneud cais am dag penodol. Heddiw, dim ond dychwelyd y cofnod cyntaf o fewn y tag hwnnw ydyw. Nid oedd y swydd awtomataidd sy'n postio fy Daily Reads byth yn postio chwaith.

Rwyf wedi cyflwyno ceisiadau gyda'r ddau gwmni ond nid wyf yn cael unrhyw ymateb. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gwmnïau gwych sydd wir wedi estyn allan ataf pan rydw i wedi bod angen cymorth yn y gorffennol a gobeithio eu bod nhw'n gwneud nawr. Efallai nad yw'n wir gyda'r ddau gwmni hyn, ond mae llawer o gwmnïau'n trin eu API fel nodwedd eilradd o'u gwasanaeth neu eu cais.

Dyna gamgymeriad a allai ladd eich busnes yn y dyfodol agos. Rydyn ni'n cyflymu tuag at y we 'semantig' ... gydag ategion, teclynnau, rss, tudalennau arfer, ac ati lle mae APIs yn mynd i ddod yn bwysicach na'r Rhyngwynebau Defnyddiwr eu hunain. Mewn Mashup cymhwysiad, efallai fy mod yn cysylltu â gweinydd canolog sydd yn ei dro yn cyfathrebu â sawl APIs. Os ydw i'n gwmni Mashup, dwi ddim yn mynd i wneud busnesau nad ydyn nhw'n cymryd eu busnes API gravement.

IMHO, dyma wers sydd google wedi dysgu yn gynnar iawn. Os ydych chi'n arsylwi Google yn ofalus, mae gan bob un o'r cymwysiadau maen nhw'n eu cyflwyno i'r farchnad APIs cadarn sy'n gwahodd dyfeisgarwch trydydd parti. Mae yna fusnesau a chymwysiadau dirifedi wedi'u hadeiladu o'r APIs hynny hefyd.

Yn hytrach, cefnogi dyfeisgarwch trydydd parti, mae rhai cwmnïau'n eu hymladd yn gyfan gwbl. Bu'n rhaid i Statsaholic newid ei enw o Alexaholic oherwydd pryderon nod masnach. Dychmygwch fod… rhywun yn adeiladu Rhyngwyneb Defnyddiwr gwych sy'n hyrwyddo'r ystadegau rydych chi wedi'u datblygu. Maent wedi dosbarthu'r ystadegau hynny i gannoedd o filoedd (miliynau efallai) o ddefnyddwyr. Cyrhaeddiad na fyddai efallai erioed wedi'i sefydlu pe byddech chi wedi ceisio ei wneud ar eich pen eich hun ... ac rydych chi'n cynhyrfu gyda nhw.

Y Starfish a'r pry copYr wythnos hon yn ein Clwb Llyfrau Indianapolis, buom yn trafod The Starfish and the Spider: Grym Di-rwystr Sefydliadau Heb Arweinydd. Pwynt allweddol y llyfr hwn yw bod pry cop yn cynrychioli sefydliad o'r brig i lawr. Lladd y pen ac ni all y corff oroesi. Torrwch y Starfish ac rydych chi'n dirwyn i ben gyda 2 Starfish.

Blogsearch Google wedi bod yn cymryd cyfran o'r farchnad gan Technorati. Rwy'n caru Technorati ac yn dal i feddwl ei bod hi'n llawer haws gweithio gyda hi, ond does dim dadlau mai Google yw'r tryc mawr yn y drych rearview. Yr wythnos hon rhyddhaodd Google ei API Ajax Feed… Mae hyn yn tresmasu ychwanegol ar Technorati p'un a ydyn nhw'n ei gydnabod ai peidio. (Mae hefyd yn cystadlu â Yahoo! Pipes.)

Nid wyf yn deall pryder cwmnïau i agor eu APIs a sicrhau perfformiad a chefnogaeth gadarn iddynt i gwmnïau eraill, yn eu tro, ddatblygu ymhellach. Mae cymaint o fanteision ... llai o ddatblygu rhyngwyneb defnyddiwr, llai o chwilod, llai o gefnogaeth, llai o led band (a API mae galwad yn llawer llai o ddata na thudalen) a mwy o fusnesau sy'n ddibynnol ar eich busnes. Nid yw'r rhain yn bobl rydych chi am gystadlu â nhw neu ddieithrio, mae'r rhain yn bobl rydych chi am eu cofleidio a'u gwobrwyo.

Os gwnaethoch chi ddarlunio'ch Cymhwysiad Gwe fel coeden, efallai yr hoffech chi feddwl am eich UI fel eich dail a'r API fel eich gwreiddiau. Mae dail yn angenrheidiol ac yn bert, ond bydd cael gwreiddiau dwfn yn sicrhau dyfodol eich busnes.

2 Sylwadau

 1. 1

  Rhaid cyfaddef, cadw ein gweithrediadau pen ôl yn llyfn a gwella'r wefan sy'n cael y flaenoriaeth ond, peidiwch ag ofni, ein defnyddwyr API yn bwysig i ni. Falch o weld eich teclyn yn arddangos y safle eto, rwy'n credu bod hynny'n dilysu bod yr atgyweiriad a wnaed i'r API wedi dod i rym 🙂
  -Ian
  Technorati

  • 2

   Diolch, Ian! Rwy'n gwybod eich bod chi'n meddwl bod pob defnyddiwr yn bwysig - dwi erioed wedi cael profiad gwahanol gyda Technorati. Gan ein bod yn Rheolwr Cynnyrch mewn Darparwr Gwasanaeth E-bost rydym yn cael trafferth gyda'n API yr un ffordd.

   Mae'n ymddangos bod y llanw'n troi! Mae fy nghwmni o'r diwedd yn cydnabod gwerth yr API o fudd-dal ROI. Rydych chi bobl yn parhau i wthio cyfleoedd integredig newydd allan - a byddwn ni'n parhau i hyrwyddo'ch gwasanaeth!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.