15 Cwestiynau y dylech eu Gofyn Am Eu API Cyn Dewis Llwyfan

Cwestiynau Dewis API

Ysgrifennodd ffrind a mentor da gwestiwn i mi a hoffwn ddefnyddio fy ymatebion ar gyfer y swydd hon. Roedd ei gwestiynau ychydig yn fwy yn canolbwyntio ar un diwydiant (E-bost), felly rydw i wedi cyffredinoli fy ymatebion i bob APIs. Gofynnodd pa gwestiynau y dylai cwmni eu gofyn i werthwr am eu API cyn gwneud dewis.

Pam Ydych Chi Angen APIs?

An rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (API) yw'r rhyngwyneb y mae system gyfrifiadurol, llyfrgell, neu gymhwysiad yn ei ddarparu er mwyn caniatáu i raglenni cyfrifiadurol wneud ceisiadau am wasanaethau, a / neu i ganiatáu cyfnewid data rhyngddynt.

Wicipedia

Yn union fel y byddwch chi'n teipio URL i mewn ac yn cael ymateb yn ôl ar dudalen we, mae API yn ddull lle gall eich systemau ofyn a chael ymateb yn ôl i gydamseru data rhyngddynt. Wrth i gwmnïau geisio trawsnewid eu hunain yn ddigidol, mae awtomeiddio tasgau trwy APIs yn ffordd wych o wella effeithlonrwydd o fewn y sefydliad a lleihau gwall dynol.

Mae APIs yn ganolog i awtomeiddio, yn enwedig mewn cymwysiadau marchnata. Un o'r heriau wrth siopa am werthwr gwych gyda chynhwysfawr API yw bod adnoddau a threuliau datblygu fel arfer yn ôl-feddwl. Efallai y bydd y tîm marchnata neu'r Prif Swyddog Meddygol yn gyrru prynu cais ac weithiau nid yw'r tîm datblygu yn cael llawer o fewnbwn.

Mae ymchwilio i alluoedd integreiddio platfform trwy API yn gofyn am fwy na'r cwestiwn syml, A oes API?

Os byddwch chi'n llofnodi gyda chais gydag API sydd wedi'i gefnogi'n wael neu wedi'i ddogfennu'n wael, rydych chi'n mynd i yrru'ch tîm datblygu yn wallgof a bydd eich integreiddiadau'n debygol o ddod yn fyr neu'n methu yn gyfan gwbl. Dewch o hyd i'r gwerthwr cywir, a bydd eich integreiddio'n gweithio a bydd eich Folks datblygu yn hapus i gynorthwyo!

Cwestiynau Ymchwil Ar Eu Galluoedd API:

 1. Bwlch Nodwedd - Nodi pa nodweddion o'u Rhyngwyneb Defnyddiwr sydd ar gael trwy'r Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau. Pa nodweddion sydd gan yr API nad oes gan yr UI ac i'r gwrthwyneb?
 2. Graddfa - Gofynnwch faint o alwadau sy'n cael eu gwneud i'w API yn ddyddiol. Oes ganddyn nhw gronfa bwrpasol o weinyddion? Mae maint yn hynod o bwysig gan eich bod am nodi a yw'r API yn ôl-ystyriaeth neu'n rhan o strategaeth y cwmni mewn gwirionedd.
 3. dogfennaeth - Gofynnwch am y ddogfennaeth API. Dylai fod yn gadarn, gan nodi pob nodwedd a newidyn sydd ar gael yn yr API.
 4. Cymuned - Gofynnwch a oes ganddyn nhw Gymuned Datblygwr ar-lein ai peidio ar gyfer rhannu cod a syniadau gyda datblygwyr eraill. Mae Cymunedau Datblygwyr yn allweddol i lansio'ch ymdrechion datblygu ac integreiddio yn gyflym ac yn effeithlon. Yn hytrach na defnyddio 'y boi API' yn y cwmni, rydych chi hefyd yn trosoli eu holl gwsmeriaid sydd eisoes wedi cael treialon a gwallau yn integreiddio eu datrysiad.
 5. REST vs SEBON - Gofynnwch pa fath o API mae ganddyn nhw ... Yn nodweddiadol mae yna APIs REST ac APIs Gwasanaeth Gwe (SOAP). Efallai eu bod yn datblygu'r ddau. Mae gan integreiddio â'r naill neu'r llall fuddion a melltithion ... dylech fod yn gyfarwydd â galluoedd eich adnoddau integreiddio (TG).
 6. Ieithoedd - Gofynnwch pa lwyfannau a chymwysiadau maen nhw wedi integreiddio'n llwyddiannus â nhw a gofyn am gysylltiadau fel y gallwch chi ddarganfod gan y cwsmeriaid hynny pa mor anodd oedd hi i integreiddio a pha mor dda mae'r API yn rhedeg.
 7. Cyfyngiadau - Gofynnwch pa gyfyngiadau sydd gan y gwerthwr o ran nifer y galwadau yr awr, y dydd, yr wythnos, ac ati. Os nad ydych chi gyda gwerthwr graddadwy, bydd eich twf yn cael ei gyfyngu gan y cwsmer.
 8. Samplau - A ydyn nhw'n cynnig llyfrgell o enghreifftiau cod i gychwyn yn hawdd? Mae llawer o gwmnïau'n cyhoeddi SDK (Pecynnau Datblygu Meddalwedd) ar gyfer gwahanol ieithoedd a fframweithiau a fydd yn cyflymu'ch llinell amser integreiddio.
 9. Pwll tywod - A ydyn nhw'n cynnig man terfyn cynhyrchu neu amgylchedd blwch tywod i chi brofi'ch cod ynddo?
 10. Adnoddau - Gofynnwch a oes ganddyn nhw adnoddau Integreiddio pwrpasol yn eu cwmni. A oes ganddynt grŵp ymgynghori mewnol ar gael i'w integreiddio? Os felly, taflwch rai oriau yn y contract!
 11. diogelwch - Sut maen nhw'n dilysu gan ddefnyddio'r API? A yw'n gymwysterau defnyddiwr, allweddi, neu fethodolegau eraill? A allant gyfyngu ceisiadau yn ôl cyfeiriad IP?
 12. Uptime - Gofynnwch beth yw eu API cyfradd uptime a gwall yw, a phryd mae eu horiau cynnal a chadw. Yn ogystal, mae strategaethau i weithio o'u cwmpas yn bwysig. Oes ganddyn nhw brosesau mewnol a fydd yn ail-geisio API galwadau os nad yw'r cofnod ar gael oherwydd proses arall? A yw hyn yn rhywbeth y maent wedi'i beiriannu yn eu datrysiad?
 13. CLG - Oes ganddyn nhw a Cytundeb Lefel Gwasanaeth lle dylai'r amseroedd upt fod yn uwch na 99.9%?
 14. Map Ffyrdd - Pa nodweddion y maent yn eu hymgorffori yn eu API yn y dyfodol a beth yw'r amserlenni cyflawni disgwyliedig?
 15. integrations - Pa integreiddiadau cynhyrchiol y maent wedi'u datblygu neu y mae trydydd partïon wedi'u datblygu? Weithiau, gall cwmnïau ildio datblygiad mewnol ar nodweddion pan fo integreiddiad cynhyrchiol arall eisoes yn bodoli ac yn cael ei gefnogi.

Yr allwedd i'r cwestiynau hyn yw bod integreiddio yn eich 'priodi' i'r platfform. Nid ydych chi eisiau priodi rhywun heb ddod i adnabod cymaint ag y gallwch chi amdanyn nhw, ydych chi? Dyma'n union beth sy'n digwydd pan fydd pobl yn prynu platfform heb wybodaeth am eu galluoedd integreiddio.

Y tu hwnt i API, dylech hefyd geisio darganfod pa adnoddau integreiddio eraill a allai fod ganddynt: Cod bar, mapio, gwasanaethau glanhau data, RSS, Ffurflenni Gwe, Widgets, Integreiddiadau Partner ffurfiol, Peiriannau Sgriptio, diferion SFTP, ac ati.

3 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.